Moelven tabte 27 millioner

En kombination af normal lavsæson og et misforhold mellem råvareomkostninger og færdigvarepriser for vigtige produkter har bidraget til, at Moelven tabte 27 millioner NOK i årets første kvartal.

Det betyder, at resultatet er NOK 49 millioner dårligere end i samme periode i 2010. Driftsindtægterne i første kvartal steg sammenlignet med sidste år og endte på 1.953 millioner NOK (1.477).

Koncernchef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA forklarer, at efterspørgslen efter koncernens produkter og tjenester som sædvanlig har været præget af lavsæsonen.

- Starten på året blev lige så vanskelig, som vi havde forventet, og resultatet er ikke tilfredsstillende. Der er imidlertid klare tegn på bedring af både sæsonmæssige og konjunkturrelaterede årsager. Derfor regner vi med at være tilbage med et positivt resultat, når andet kvartal er omme, siger Rindal.

Høj produktion trods lavsæson
Produktion og leverancer har på trods af lavsæsonen ligget på et højere niveau end i samme periode sidste år. Koncernchefen forklarer sammenhængen sådan:

- De øgede driftsindtægter skyldes hovedsagelig et øget aktivitetsniveau på det svenske marked for byggemoduler og opkøbene af Sør-Tre Bruk AS, Granvin Bruk AS og Eco Timber AS, som blev gennemført ved udgangen af andet kvartal sidste år. Selvom aktivitetsniveauet er steget, præges resultatet for savbrugene af lave priser på industritræ internationalt. Byggevaredivisionen Wood producerer som sædvanlig meget til lager i første kvartal i forventning om øget byggeaktivitet i sommerhalvåret, hvilket påvirker resultatet negativt. I Byggsystemdivisjonen, som leverer til projektmarkedet i Skandinavien, stiger aktiviteten. Men tidligt i projekterne er der opstartsomkostninger. Dette er imidlertid gode og nødvendige forberedelser på øgede leverancer senere i år, og resultatudviklingen i løbet af kvartalet viser, at vi er på rette vej, siger Rindal.

Positive udsigter
Udviklingen i første kvartal 2011 har svaret til bestyrelsens forventninger, med et utilfredsstillende resultat for koncernen som helhed. Reducerede råstofomkostninger og øgede priser vil bidrage til bedre avancer i divisionerne Timber og Wood i andet kvartal. Der forventes også en resultatfremgang i Byggsystemdivisjonen som følge af den øgede opgavemængde.

Bestyrelsen forventer et positivt akkumuleret resultat for første halvår og et samlet resultat for året, som er noget dårligere end året før.

Yderligere information:

Koncernchef Hans Rindal, mobil +47 90 69 69 10
Økonomi- og finansdirektør Morten Sveiverud, mobil +47 90 98 06 67
Kommunikations- og personaledirektør Kristin Vitsø Bjørnstad, mobil +47 90 71 37 01
Kommunikationsrådgiver Tom Erik Holmlund, mobil +47 91 66 86 68

www.Moelven.dk