Moelven tabte 64 millioner

Et udfordrende europæisk eksportmarked er hovedårsagen til, at Moelven taber NOK 64 millioner på driften i årets første kvartal.

En svag konjunktur og udfordrende markedsforhold på eksportmarkederne i Europa har præget første kvartal og har medført en nedgang i både driftsindtægter og driftsresultat sammenlignet med samme periode sidste år.

Driftsindtægterne i første kvartal endte på NOK 1.849 millioner (NOK 2.165 millioner i den tilsvarende periode sidste år) og et driftsresultat på minus NOK 64 millioner (18,7).

Lav aktivitet
Koncernchef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA forklarer, at første kvartal normalt er det kvartal, hvor der er lavest aktivitet.

- Dette første kvartal indtræffer samtidig med det, som kan ligne bunden af en lavkonjunktur for industritræ internationalt. Det sætter sit præg på vores regnskaber. Desuden har vi nu ekstra fokus på to videreforædlingsanlæg – Moelven Profil AS på Kirkenær og Moelven Tom Heurlin AB i Dalsland – hvor der er foretaget betydelige investeringer. Projekterne går stort set som planlagt, men belaster foreløbig resultaterne, siger Rindal.

Byggesystemdivisionen har oplevet afventende markeder i første kvartal, især i Sverige. I Norge har både modul- og limtrævirksomheden oplevet øget efterspørgsel i slutningen af kvartalet. For Byggevaredivisionen Wood har vintersæsonen udviklet sig som forventet i Sverige og Danmark, mens aktiviteten på det norske marked har været lavere end forventet.

Udsigt til sæsonmæssig bedring
Fremover forventer koncernchefen en normal sæsonmæssig bedring.

- Der er stigende efterspørgsel efter industritræ på mange markeder uden for Europa. Den gældskrise, mange europæiske lande nu skal arbejde sig ud af, kræver imidlertid mere grundlæggende ændringer, som tager længere tid end i kølvandet på finanskrisen i 2008, siger Rindal.

Desværre er situationen i skov- og træbranchen også præget af udviklingen i cellulose- og papirindustrien.

Skaber udfordringer
- Her blev det før påske besluttet at afvikle cellulosevirksomheden Södra Cell Tofte, som tiltrækker sig størst opmærksomhed netop nu. Kort fortalt går 40 % af skoven til bygge- eller energiformål, mens 60 % går direkte eller indirekte til papir og cellulose. Emballage og hygiejneprodukter har gode udsigter, mens efterspørgslen efter trykpapir falder hurtigt, uden at der er udsigt til nye anvendelsesområder, hvor der er behov for tilsvarende volumener. Det påvirker visse af vores savværker, fordi vores leverandører af tømmer også skal have kunder til de dele af træet, Moelven ikke kan bruge. Uden det vil hugst ikke være lønsomt. Samtidig skal vi have kunder til vores flisprodukter, siger Rindal.

Situationen er imidlertid ikke ny for Moelven. Koncernchef Hans Rindal siger, at Moelven har været forberedt på, at denne situation kunne opstå, og at dette scenarie i længere tid har været en del af Moelvens langsigtede strategiske arbejde.

Rammer savværker
Det uheldige ved dette er imidlertid, at især den norske papirindustri har satset meget på netop trykpapir og dermed bliver ekstra hårdt ramt af den negative udvikling.

- Vi arbejder derfor nu på højtryk med at sikre tømmer- og fiberstrømmen for især tre savværker – Moelven Soknabruket AS, Moelven Numedal AS og Moelven Telemarksbruket AS. Her er vi foreløbig på skitsestadiet, og de kommende måneder vil vise, i hvor høj grad det lykkes. Heldigvis driver vi virksomhed i mange geografiske områder og har betydelig aktivitet inden for projekt- og byggevaresegmenterne, som ikke rammes af dette. Der er derfor også gode muligheder for koncernen fremover, siger Rindal.

Investerer lidt mindre
Finansielt sikrer Moelven pengestrømmen ved at reducere investeringsniveauet.

- Ud over at det mindsker udbetalingerne, er det med til at skabe størst muligt fokus på de eksisterende anlæg, hvilket også er nødvendigt for øjeblikket. Her er der mange mennesker mange forskellige steder, som for tiden gør en stor indsats, siger Rindal.

Forventer ikke snarlig bedring
Ud over den sæsonmæssige øgning af aktiviteten i andet kvartal forventes der ingen snarlig bedring af de underliggende markedsforhold. Internt forbedringsarbejde vil derfor fortsat have høj prioritet. En fortsat svag euro i forhold til de skandinaviske valutaer svækker konkurrencekraften til koncernens enheder sammenlignet med aktører med omkostningsbase i euro. Råvarepriserne er faldet noget, men effekten mindskes af lavere priser på flis- og fiberprodukter.  

Yderligere oplysninger:
Koncernchef Hans Rindal, +47 906 96 910 
Finansdirektør Morten Sveiverud, +47 909 80 667 
Ass. finansdirektør Rune F. Andersen, +47 913 43 260
Direktør for kommunikation og HR Kristin Bjørnstad, +47 907 13 701
Kommunikationsansvarlig Tom E. Holmlund, +47 916 68 668

Direkte kontakt til en af vores virksomheder, hvis der ønskes lokal indgangsvinkel:

Byggevaredivisionen Wood:
Divisionschef Bjarne Hønningstad, mobil +47 +47 97591201
Wood Norge: Adm. direktør Sverre Kværner, mobil +47 95243807 
Wood Sverige: Adm. direktør Mikael Axelsson, mobil +46 (0) 101225004
Moelven Danmark: Adm. direktør Michael Helmershøj, mobil +45 40452336

Projektdivisionen Byggesystemer:
Divisionschef Lars Atterfors, mobil +46 (0)10 1226684
Moelven Byggmodul AB: Adm. direktør Johan Samuelsson, +46 (0) 70 6199335
Moelven Byggmodul AS: Direktør Lars Brede Aandstad, +47 90992851 
Moelven Töreboda AB: Adm. direktør Johan Åhlén, mobil +46 (0) 50648189
Moelven Limtre AS: Direktør Åge Holmestad, mobil +47 (0) 95864620
Moelven Eurowand AB: Adm. direktør Orvar Sandelin, mobil +46 (0) 101226003
Moelven Nordia AS: Direktør Trygve Toften, mobil +47 90874964

Industrivaredivisionen Timber:
Divisionschef Ole Helge Aalstad, mobil +47 90014343

Du kan finde en oversigt over vores virksomheder på lokalt plan her:
http://www.moelven.com/no/Om-Moelven/Kontakt-virksomhetene/
http://www.moelven.com/se/Om-Moelven/Kontakta-foretag/
http://www.moelven.com/dk/Om-Moelven/KONTAKT-den-rigtige-medarbejder/

Tags:

Om os

All selskapets finansielle rapporter finnes her: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA er et skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3600 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 10 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.comwww.facebook.com/moelven

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links