Moelven tjente 215 millioner på driften

Report this content

I 2015 forbedrede Moelven-koncernen den underliggende drift med NOK 50 millioner og opnåede et driftsresultat på NOK 215 millioner.

Driftsindtægterne steg med næsten 10 procent til NOK 9.690 millioner. Driftsindtægterne i fjerde kvartal steg med 15 procent til NOK 2.483 millioner (NOK 2.151 millioner i samme periode i 2014), og driftsresultatet blev NOK 65 millioner (NOK 48 millioner).

Tilfreds koncernchef
Koncernchef Morten Kristiansen er tilfreds med, at koncernen øgede sine driftsindtægter yderligere og forbedrede driftsresultatet fra året før.

- Det har været et år med stort fokus på internt forbedringsarbejde og omstrukturering. Vores arbejde ser nu ud til at give resultater. Det forbedrede resultat har en klar sammenhæng med koncernens øgede driftsindtægter. Timber og Wood havde sammenlagt noget lavere priser end i fjerde kvartal i fjor. Inden for Byggsystemer er det især virksomhedsområderne Byggmodul og Limtræ i Sverige, der står for resultatforbedringen. Enkeltstående enheder på svensk side leverer rekordresultater, siger Kristiansen.

God underliggende drift
Koncernchefen siger, at regnskabet for 2015 er belastet med NOK 94 millioner for tab fra salg af anlægsaktiver og omkostningsoverskridelser på projekter.

- Derfor er resultaterne i koncernens underliggende drift bedre, end driftsresultatet indikerer, siger Kristiansen.

De resterende ydelsesbaserede pensionsordninger i Norge er i løbet af året blev konverteret til indskudspension. Ændringen gav en positiv engangseffekt på NOK 26 millioner.

Gode nøgletal
Resultatet før renter, skat og af- og nedskrivninger (EBITDA) steg i 2015 til 5,7 procent fra 5,6 procent i 2014, samtidig med at afkast af investeret kapital (ROCE) for året blev forbedret til 7,4 procent fra 6,8 procent i 2014.

- Forbedringen i 2015 er tilfredsstillende. Forbedrings- og omstruktureringstiltagene, som skal hjælpe med at nå de langsigtede målsætninger, følger den fastsatte plan. Nettorentebærende gæld er faldet med næsten en kvart milliard norske kroner fra 2014 til 2015, og egenkapitalen er steget med NOK 165 millioner til NOK 1.757 millioner, siger Kristansen.

Der blev udbetalt et udbytte i årets sidste kvartal på NOK 52 millioner.

Endnu bedre i 2016
Resultatet for 2016 forventes at blive noget bedre end i 2015, og koncernen er godt på vej til at nå den langsigtede målsætning om 13 procent afkast på investeret kapital i 2018.

Yderligere oplysninger:
Koncernchef Morten Kristiansen, mobil +47 91 118 250
Direktør for kommunikation og HR Kristin Bjørnstad, mobil +47 90 713 701
Kommunikationsansvarlig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668

Tags:

Dokumenter og links