Moelven tjente 258 millioner i første halvår

Moelven forbedrede resultatet for driften i første halvår med NOK 53 millioner i forhold til den tilsvarende periode året før.

Driftsresultatet for første halvår blev NOK 258 millioner (NOK 205 millioner). I årets 2. kvartal tjente Moelven NOK 156 millioner på driften. Driftsresultatet for 2. kvartal viser en nedgang i forhold til den tilsvarende periode året før på knap NOK 20 millioner. 

Acceptabelt
Koncernchef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA siger, at resultatet er acceptabelt på trods af en lille nedgang i 2. kvartal.

- Efterspørgslen efter koncernens produkter og tjenester har været god. Reduktionen i kvartalsresultatet i forhold til 2. kvartal i 2016 skyldes forskydninger i aktivitetsniveauet mellem første og andet kvartal, da påsken i år faldt i 2. kvartal, og højsæsonen for byggevarer startede noget senere på grund af ugunstige vejrforhold, siger Kristiansen.

God efterspørgsel internationalt

Aktiviteterne steg til de forventende niveauer fra midten af 2. kvartal. Kristiansen siger også, at der generelt har været god efterspørgsel efter industræ på internationalt plan.

- Men leveringstakten til Nordafrika og Asien var noget reduceret på grund af problemer relateret til søtransport og offentlige reguleringer. Sammen med bedring i den underliggende drift bidrog valutasituationen til at opretholde konkurrencekraften.

Positiv udvikling

Prisudviklingen for både industritræ og videreforædlede varer var positiv sammenlignet med andet kvartal 2016, siger Kristiansen.

For Byggesystem-divisionen var efterspørgslen og aktivitetsniveauet fortsat højt i hele kvartalet, både for den norske og svenske del af virksomheden.

Udsigter

Der forventes fortsat en positiv og stabil udvikling på markedet for industritræ på internationalt plan, og i Norge og Sverige forventes efterspørgslen efter videreforædlede varer at blive på niveau med forrige år.

Inden for limtræs-, systemindretnings- og modulsegmenterne forventes den positive trend at fortsætte. I byggemarkederne stiger efterspørgslen efter smarte, omkostningseffektive og klimaeffektive byggeløsninger i træ.

Forventet stigning
- For koncernen samlet set forventes driftsindtægterne og driftsresultatet at stige noget i 2017. Programmet for driftsforbedring og strukturering af koncernen i henhold til den langsigtede strategiplan fortsætter med høj intensitet og vil bidrage til fortsat øget lønsomhed i den underliggende drift, siger Morten Kristiansen. 

Yderligere oplysninger:
Koncernchef Morten Kristiansen, mobil +4791118250
Kommunikationsansvarlig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668

Tags:

Dokumenter og links