Moelven tjente 296 millioner

Moelven forbedrede driftsresultatet efter ni måneder med NOK 24 millioner sammenlignet med den tilsvarende periode året før.

I resultatet for årets første ni måneder har koncernen udgiftsført NOK 46 millioner som følge af beslutningen om at afvikle virksomheden Moelven Norsälven AB samt en afsluttet tvist relateret til et større projekt inden for divisionen Byggesystemer. Den underliggende driftsforbedring hidtil i år er på NOK 71 millioner i forhold til den tilsvarende periode sidste år.

God underliggende drift
I årets 3. kvartal tjente koncernen NOK 84 millioner på den underliggende drift sammenlignet med 66 millioner i den tilsvarende periode året før.

- Efterspørgslen efter koncernens produkter og tjenester udviklede sig som forventet og var samlet set tilfredsstillende, siger koncernchef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Øget omsætning
Driftsindtægterne i tredje kvartal blev NOK 2.441 millioner (2.359) og samlet set NOK 8.060 millioner (7.894).

- Vi øgede omsætningen i sidste kvartal og samlet set med henholdsvis NOK 82 millioner og NOK 166 millioner sammenlignet med de tilsvarende perioder året før. Der har været god efterspørgsel efter industritræ på internationalt plan, tilfredsstillende aktivitet i byggevarehandlen i Skandinavien og et godt aktivitetsniveau samt en god ordrereserve i projektdivisionen Byggesystemer, sagde Kristiansen.

Miljøvenligt træ
Koncernchefen forklarer, at den stigende interesse for at bygge miljøvenligt og med træ som byggemateriale kan mærkes i alle tre divisioner.

- Effekten er dog mest tydelig i divisionen Byggesystemer, der leverer små og store projekter i hele Skandinavien. Dette gælder både broer og andre projekter, hvor bærende konstruktioner i limtræ dominerer, samt modulbaseret lejlighedsbyggeri, siger Kristiansen.

Tilfredsstillende tømmerlagre
Tilgangen af savtømmer har i enkelte geografiske områder været noget reduceret på grund af det våde efterår, men tømmerlagrene var dog tilfredsstillende ved udgangen af kvartalet og på niveau med samme tid sidste år.

- I både Norge og Sverige er priserne for savtømmer steget lidt i forhold til samme periode sidste år. Priserne for flis- og fiberprodukter var på niveau med tredje kvartal sidste år, men for de norske enheder har valutaforhold og omkostninger forbundet med logistik haft en vis negativ effekt, siger Kristiansen.

Øgede indtægter
For koncernen samlet set forventes driftsindtægterne at stige i et vist omfang. Programmet for driftsforbedring og strukturering af koncernen i henhold til den langsigtede strategiplan fortsætter med høj intensitet og vil bidrage til fortsat øget lønsomhed i den underliggende drift.

- Koncernens sammensætning med divisioner, som påvirkes forskelligt af konjunkturudsving, og enheder, der opererer på forskellige markeder, giver os et godt udgangspunkt for yderligere forbedringer. Alt i alt forventes resultatet for 2017 at blive noget bedre end i 2016. Vi har en langsigtet målsætning om et afkast på investeret kapital på 13 procent i en konjunkturcyklus. Koncernen har tilstrækkelig soliditet og langsigtet likviditetstilførsel til at kunne gennemføre de omstillinger og forbedringsprojekter, der er nødvendige for at nå dette mål, siger Kristiansen.

Les hele rapporten

Yderligere oplysninger:
Koncernchef Morten Kristiansen, mobil +4791118250
Kommunikationsansvarlig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links