Moelven tjente 48 millioner

I årets 2. kvartal tjente Moelven NOK 48 millioner på driften. Det er NOK 35 millioner mindre end i den tilsvarende periode året før. Før nedskrivninger og omkostningskorrigeringer udviser den underliggende drift dog et bedre resultat.

Konstitueret koncernchef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA mener, at det underliggende resultat indikerer, at koncernen udviser gode takter.

- Som udgangspunkt kan vi se et bedre 2. kvartal i år end i den tilsvarende periode året før, og vi kan se resultatet af effektiviseringstiltag i flere virksomheder. Yderligere effektiviseringstiltag er lanceret i kvartalet og har belastet driftsresultatet for andet kvartal med en nedskrivning på NOK 48 millioner i forbindelse med beslutningen om salg eller afvikling af aktiviteterne for Moelven Nössemark Trä AB. Ud over dette engangstiltag er der efter en gennemgang af projektporteføljen i elektrovirksomheden bogført omkostningskorrigeringer på NOK 22 millioner. For koncernen samlet set er regnskabet for 2015 i alt belastet med NOK 78 millioner i nedskrivninger og nedjustering af projekter, siger Kristiansen.

Acceptabelt resultat
Priserne på det internationale marked for opskåret tømmer var alt i alt noget lavere end i andet kvartal året før, men Timber-divisionen opnåede alligevel et acceptabelt driftsresultat før engangstiltag på NOK 26 millioner. Efter nedskrivninger endte kvartalet med et negativt resultat for Timber.

I Byggsystem-divisionen er det især byggemodul- og byggeindretningsvirksomhederne i Sverige, der står for resultatforbedringen. Divisionen Wood står for den resultatmæssigt største fremgang.

Højere aktivitetsniveau
Samtlige divisioner havde et højere aktivitetsniveau end i den tilsvarende periode i 2014. Koncernen oplevede tilfredsstillende efterspørgsel efter produkter fra den træmekaniske del (wood- og timber-divisionen). Der var også et godt aktivitetsniveau med en sund og godt sammensat ordrereserve i divisionen Byggsystemer – især for boligmoduler. Driftsindtægterne i kvartalet steg med 10 % sammenlignet med samme periode sidste år til NOK 2.628 millioner (2.390).

- Den sæsonmæssige aktivitets- og omsætningsøgning var imidlertid mere normal i 2015 end i 2014, da varslede prisstigninger i byggevarehandlen fra 1. april 2014 medførte en højere omsætning i slutningen af sidste års første kvartal, siger Morten Kristiansen.

Gode udsigter
Efterspørgslen efter industritræ forventes at forblive god på mange markeder. Desuden forventes der fortsat høj aktivitet på tømmermarkedet i tredje kvartal.

Der forventes en fortsat svag vækst i boligbyggeriet i Norge. I Sverige er boligbyggeriet for opadgående, men fra et lavt niveau. En væsentlig del af koncernens leverancer er til ROT-markedet, som er mere stabilt end markedet for nybyggeri. Aktivitetsniveauet forventes at følge normale sæsonmæssige udsving med et højt aktivitetsniveau i tredje kvartal og en reduktion mod slutningen af fjerde kvartal.

Aktivitetsniveauet inden for større projekter i bygge- og anlægssektoren i Skandinavien forventes at forblive på niveau med 2014 med normale sæsonudsving i løbet af året.

Forbedringsarbejdet fortsætter
Der er iværksat en handlingsplan med en række tiltag og projekter med tæt opfølgning for at forbedre resultaterne af den løbende drift, sikre bedre konkurrenceevne og vækst på langt sigt og mindske risikoen for tab knyttet til enkeltprojekter.

- Dette arbejde vil fortsætte med høj intensitet sammen med arbejdet med at effektivisere kapitalforbruget. Bestyrelsen forventer, at tiltagene samlet set vil øge koncernens likviditet i en konjunkturcyklus betydeligt og på sigt bidrage til at nå koncernens mål om afkast på investeret kapital på 13,0 procent, siger Kristiansen.

Yderligere oplysninger:
Konstitueret koncernchef Morten Kristiansen, mobil +4791118250
Direktør for kommunikation og HR Kristin Bjørnstad, mobil +4790713701
Kommunikationsansvarlig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668

http://kvartalsrapport.moelven.no/2015/Q2/

Moelven er et Skandinavisk industrikoncern der tilbyder produkter og relaterede tjenester til det Skandinaviske byggemarked. Koncernens selskaber har ca. 3.400 ansatte og en årlig omsætning på omkring NOK 8 mia. Koncernens 52 enheder er organiseret i tre divisioner: Timber, Wood og Byggsystemer. Gruppens formål er at At give mennesker gode rum.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links