Moelven tjente 66 millioner

Report this content

Koncernens driftsresultat for tredje kvartal faldt med 17,4 procent til NOK 66 millioner sammenlignet med NOK 80 millioner i tilsvarende periode 2015.

Koncernchef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA siger, at svækkelsen i driftsresultatet for årets tredje kvartal hovedsageligt skyldes reduceret indtjening inden for indretnings- og modulvirksomheden.

Vanskeligt marked i det vestlige Norge
- Det er særligt indretningsvirksomheden Moelven Modus, der oplever et vanskeligt marked i Norge. Vi kan især mærke det i den vestlige og sydvestlige del af landet, som er blevet ramt af dramatiske nedskæringer i olieindustrien. Der er signaler på markedet, som tyder på, at bunden måske er nået, siger Kristiansen.

Indretningsvirksomheden i Sverige viser imidlertid rigtig gode takter.  

Stigning samlet set
Hidtil har Moelven tjent NOK 271 millioner på driften i år. Det samlede driftsresultat er dermed steget med 23,5 procent sammenlignet med 2015. 

- Vi klarer os samlet set bedre end sidste år. Det skyldes en kombination af gode forhold på de fleste af vores markeder og gode driftsforhold i de fleste af Moelvens enheder. Vi ser nu tydeligt resultaterne af det langsigtede effektiviseringsarbejde, vi gennemfører i vores virksomheder, siger Kristiansen.

Effektiv drift
Han forklarer, at flere enheder har øget deres effektivitet via løbende forbedringsarbejde.

- Men der er fortsat enheder med svag resultatudvikling. Forbedringsarbejdet fortsætter derfor med høj intensitet for at bringe samtlige enheder op på et acceptabelt lønsomhedsniveau. Det kan nævnes, at de to største savværker, vi har i Sverige – Moelven Valåsen AB og Moelven Notnäs AB – samlet planlægger at investere cirka SEK 160 millioner i maskiner og udstyr via et fælles projekt. Planen skal være gennemført i sommeren 2019. Målet er, at disse enheder skal blive Moelvens mest effektive og lønsomme, siger Morten Kristiansen.

Øgede indtægter
Driftsindtægterne i tredje kvartal steg med 4,2 procent til NOK 2.359 (NOK 2.263 millioner i tilsvarende periode sidste år). Samlet set er driftsindtægterne steget med 9,5 procent til 7.894 (7.207).

- Kvartalet er præget af tilfredsstillende efterspørgsel efter produkter fra koncernens træmekaniske virksomhed og et godt aktivitetsniveau i divisionen Byggesystemer, som består af limtræ-, byggemodul- og indretningsvirksomheder, siger Kristiansen.

Gode udsigter
Koncernens sammensætning med divisioner, som påvirkes forskelligt af konjunkturudsving, og enheder, der opererer på forskellige markeder, giver koncernen et godt udgangspunkt for yderligere forbedringer.

- Alt i alt forventes resultatet for 2016 at blive noget bedre end i 2015. Koncernen har en langsigtet målsætning om et afkast på investeret kapital på 13 procent. Vi har tilstrækkelig langsigtet likviditetstilførsel til at kunne gennemføre de omstillinger og forbedringsprojekter, der er nødvendige for at nå dette mål, siger Kristiansen. 

Yderligere oplysninger:
Koncernchef Morten Kristiansen, mobil +47 91 118 250
Direktør for kommunikation og HR Kristin Bjørnstad, mobil +47 90 713 701
Kommunikationsansvarlig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668 

Tags:

Dokumenter og links