Moelvens bedste resultat siden 2007

Driftsresultatet i andet kvartal steg til NOK 175 millioner sammenlignet med 48 millioner i samme periode i 2015. Det er koncernens bedste kvartalsresultat siden 2007.

Samtidig steg Moelvens driftsresultat samlet set for første halvår til NOK 205 millioner (NOK 70 millioner i samme periode året før). Det er en forbedring af driftsresultatet i 2. kvartal og årets første halvår på henholdsvis NOK 127 millioner og NOK 135 millioner sammenlignet med de samme perioder i 2015.

Tilfreds koncernchef
Koncernchef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA er godt tilfreds med indsatsen og resultatet.

- Tallene viser en kraftig forbedring af driftsresultatet sammenlignet med de samme perioder sidste år. Vi skal faktisk tilbage til før finanskrisen – altså 2007 – før vi finder et bedre resultat. Jeg er godt tilfreds og takker alle ansatte for indsatsen, siger Kristiansen. 

Forbedret med 46 procent
Efter gennemførte nedskrivninger og omkostningskorrigeringer i 2. kvartal i 2015 på tilsammen NOK 70 millioner blev driftsresultatet forbedret med 46 procent.

- Det gode resultat skyldes en kombination af generelt positive markedsforhold og effekten af interne forbedringstiltag, siger Kristansen.

Omsætningen steg betydeligt
Omsætningen i kvartalet steg også betydeligt sammenlignet med de samme perioder sidste år. Driftsindtægterne i 2. kvartal steg med 11,5 procent til NOK 2.930 millioner (2.628). For første halvår steg driftsindtægterne med 11,9 procent til 5.535 millioner (4.944).

For juni kunne vi for første gang i Moelvens historie notere os driftsindtægter i én måned, som rundede NOK 1 milliard kroner, og vi har nu en årlig omsætningstakt på over NOK 10 milliarder. Årsagen er hovedsageligt øgede volumener, siger Kristiansen.

Der er forbedringspotentiale
På trods af forbedringerne er der stadig enheder, som påvirker koncernens resultat negativt.

- I handlingsplanen for driftsforbedring og strukturering af koncernen, som indgår i den langsigtede strategiplan, der er lagt for at nå koncernens lønsomhedsmål, er der afsat betydelige ressourcer til forbedringsarbejde for disse enheder. Programmet fortsætter med høj intensitet og vil bidrage til øget lønsomhed i den underliggende drift, siger Kristiansen.

Ny låneaftale på plads
Der blev i juni indgået en ny langsigtet låneaftale for koncernen, som erstattede tidligere låneaftaler.

- Det er meget vigtigt for os at have finansieringen i orden med tilfredsstillende aftaler med bankerne, og det skaber sikkerhed for den videre drift og udvikling i koncernen, siger koncernchefen.

Gode udsigter
Der forventes en stabil udvikling på markedet for Moelvens træmekaniske virksomhed. I projektvirksomhederne fortsætter den positive tendens med god efterspørgsel i både Norge og Sverige efter limtræ og moduler samt i Sverige efter indretning. Undtagelsen er den norske indretningsvirksomhed, hvor markedet er for nedadgående. Kapacitetstilpasninger bliver nødvendige.

- For koncernen samlet set forventes driftsindtægterne at stige i et vist omfang. Koncernen har et godt udgangspunkt for videre forbedringer. Alt i alt forventes resultatet for 2016 at blive noget bedre end i 2015. Koncernen har en langsigtet målsætning om et afkast på investeret kapital på 13 procent, siger Morten Kristiansen.

Yderligere oplysninger:
Koncernchef Morten Kristiansen, mobil +47 91 118 250
Direktør for kommunikation og HR Kristin Bjørnstad, mobil +47 90 713 701
Kommunikationsansvarlig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668

Tags:

Dokumenter og links