Stærke tal fra Moelven

Report this content

Stor efterspørgsel efter bæredygtige byggematerialer betyder, at Moelven leverer et af sine bedste halvårsresultater.

Moelven industrier ASA leverede et resultat på NOK 308,9 millioner i første halvår af 2018. Der er en stigning på NOK 51,4 millioner sammenlignet med første halvår sidste år. Omsætningen i 2018 var på NOK 5773,4 millioner (NOK 5618,9 i 2017).  

Koncernchef Morten Kristiansen fra Moelven Industrier ASA kan se tilbage på et af de bedste halvårsresultater i Moelvens historie.  

- Den internationale efterspørgsel efter industritræ varer ved, og Timber-divisionen er stærkt medvirkende til de gode tal i Moelven-koncernen. Vi har også haft en normal højsæson for byggevarehandlen i Norge og Sverige, selv om det virker til, at byggesæsonen kom lidt senere i gang end normalt. For divisionen Byggesystemer, som består af limtræ, byggemoduler og systemindretning, har halvåret samlet set været lidt svagere end sidste år, men det er glædeligt at se, at tallene for andet kvartal er bedre end i 2017, forklarer Kristiansen. 

Gode tømmerlagre 

Skovbruget har været hårdt ramt af brande og produktionsstop som følge af ekstrem tørke i sommer, især i Sverige.  

- Det har været en udfordrende sommer for branchen, men Moelven har gode tømmerlagre, der kommer til at forsyne vores savværker som planlagt i efteråret, siger Kristiansen. 

Bæredygtig udvikling 

Bæredygtighed er et vigtigt satsningsområde for Moelven, og virksomheden arbejder på at tage nye forretningsløsninger i brug for driften. Hos Moelven Våler bliver der investeret 58 millioner kroner i ny tømmersortering. Den bruger røntgenteknologi og er den første af sin slags i Norge. Løsningen sikrer, at hver eneste tømmerstok bruges til det, den passer bedst til, hvilket betyder, at der er mindre svind, og driften er mere effektiv. 

- Denne investering og vores satsning på Big Data-projektet "Det digitale savværk", som vi præsenterer i denne uge på Trä & Teknik-messen i Göteborg, er eksempler, der baner vej for en mere digital og bæredygtig træindustri, siger Kristiansen. 

Forbedringspotentiale 

Moelven har divisioner, som påvirkes forskelligt af konjunktursvingninger. Virksomheden opererer på forskellige markeder, og det giver et godt udgangspunkt for yderligere forbedringer.  

- Vi arbejder løbende på at forbedre koncernens drift og struktur, så vi kan opnå de bedst mulige resultater på en bæredygtig måde. Dette arbejde har stået på i flere år og fortsætter med høj intensitet fremover, siger Kristiansen. 

Læs kvartalsrapporten for Q2 2018 her

Yderligere oplysninger:
Koncernchef Morten Kristiansen, mobil +4791118250
Kommunikationsdirektør Magne Vikøren, mobil + 4792827108  

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links