Tab på 28 millioner for Moelven

Driftsresultatet blev minus NOK 28 millioner for Moelven i tredje kvartal sammenlignet med minus NOK 14 millioner i samme periode sidste år.

Driftsindtægterne i tredje kvartal endte på NOK 1.883 millioner sammenlignet med NOK 1.808 i sidste års tredje kvartal.

Det svage resultat skyldes omkostninger i forbindelse med idriftsættelse af nye anlæg, projektvurderinger og en fortsat udfordrende konkurrencesituation i enkelte markedssegmenter. Målt mod samme kvartal sidste år vil årets forbedrede resultater i savværksdivisionen Timber, Moelven Elektro AS og Moelvens indretningsselskaber kun delvist kompensere for svækkede resultater i byggevaredivisionen Wood, limtræsselskaberne og byggemodulvirksomheden i Sverige. Periodens resultat efter renter og skat blev minus NOK 26 millioner sammenlignet med minus 29 millioner i tredje kvartal i fjor.

Resultatforbedrende tiltag
I løbet af tredje kvartal er koncernens virksomheder blevet gennemgået, og der er identificeret en række tiltag med tæt opfølgning, som skal forbedre resultaterne for den løbende drift og reducere risikoen for tab knyttet til enkeltstående projekter. Der er også igangsat et projekt, som skal frigøre arbejdskapital.

- Vi har desuden lagt en periode med mange investeringsprojekter bag os. Det betyder, at vi kan reducere investeringsniveauet betydeligt i den kommende tid og koncentrere os helt og holdent om effektiv drift. Jeg forventer, at de forskellige tiltag vil give os bedre resultater, siger Rindal.

Bedring for savværkerne
- For Timbers savværk er markedsbalancen i bedring. Efterspørgslen er marginalt forbedret på enkelte markeder, mens produktion og lagerniveauer for industritræ er reduceret, siger Rindal.

Dette har kombineret med ændrede valutaforhold bidraget til bedre indtjening for savværkerne.

- Samtidig ser vi, at råstoftilgangen for vores tømmerforbrugende enheder og afsætningsmulighederne for flisprodukter har været tilfredsstillende, og de tilpasninger, der blev iværksat efter nedlæggelsen af Södra Cell Tofte, har fungeret som tiltænkt, siger Rindal.

Udsigter
Byggesystemdivisionen har en tilfredsstillende ordrebeholdning og med en bedre sammensætning end på samme tidspunkt sidste år. For industritræ forventes der en fortsat bedring af prisbilledet internationalt i fjerde kvartal. I Skandinavien forventes der ingen større ændringer ud over normale sæsonmæssige udsving på byggevaremarkedet.

Samlet forventer bestyrelsen, at koncernens driftsresultat for fjerde kvartal bliver bedre end i den tilsvarende periode sidste år, mens året samlet set vil blive betydeligt svagere end i 2012.

-----

Yderligere oplysninger:
Koncernchef Hans Rindal, +47 906 96 910 
Direktør for økonomi og finans Morten Sveiverud, +47 909 80 667 
Assisterende finansdirektør Rune F. Andersen, +47 913 43 260
Direktør for kommunikation og HR Kristin Bjørnstad, +47 907 13 701
Kommunikationsansvarlig Tom E. Holmlund, +47 916 68 668

Direkte kontakt til en af vores virksomheder, hvis der ønskes lokal indgangsvinkel:

Byggevaredivisionen Wood:
Divisionschef Bjarne Hønningstad, mobil +47 97591201
Wood Sverige: Adm. direktør Mikael Axelsson, mobil +46 (0) 101225004
Moelven Danmark: Adm. direktør Michael Helmershøj, mobil +45 40452336

Projektdivisionen Byggesystemer:
Moelven Byggmodul AB: Adm. direktør Johan Samuelsson, +46 (0)10 122 5954
Moelven Byggmodul AS: Direktør Lars Brede Aandstad, +47 90992851 
Moelven Töreboda AB: Adm. direktør Johan Åhlén, mobil +46 (0) 50648189
Moelven Limtre AS: Direktør Åge Holmestad, mobil +47 (0) 95864620
Moelven Eurowand AB: Adm. direktør Orvar Sandelin, mobil +46 (0) 101226003
Moelven Nordia AS: Direktør Trygve Toften, mobil +47 90874964
Moelven Elektro AS: Daglig leder Atle Bergo, mobil + 47 48283400

Industrivaredivisionen Timber:
Divisionschef Ole Helge Aalstad, mobil +47 90014343

Du kan finde en oversigt over vores virksomheder på lokalt plan her:
http://www.moelven.com/no/Om-Moelven/Kontakt-virksomhetene/
http://www.moelven.com/se/Om-Moelven/Kontakta-foretag/
http://www.moelven.com/dk/Om-Moelven/KONTAKT-den-rigtige-medarbejder/

Tags:

Dokumenter og links