Verdens højeste træhus er brandsikkert

Report this content

Mjøstårnet bliver verdens højeste træhus. Men hvad sker der, hvis der opstår en brand? Se den nye film om brandsikkerhed i Mjøstårnet her.

- De brandtekniske foranstaltninger, der er truffet i Mjøstårnet, gør træbygningen langt mere sikker end en tilsvarende bygning med traditionel stål- og betonkonstruktion. Mjøstårnet er en af de sikreste bygninger langs Mjøsa-søen og vil kunne modstå selv en omfattende brand, siger Even Andersen. Han er brandrådgiver i Sweco Norge AS, selskabet der er ansvarligt for brandsikkerheden i bygningen.

Mjøstårnet bliver 81 meter højt fordelt på 18 etager. Når det står færdigt i 2019, vil det være verdens højeste træhus. Træ er et brændbart materiale, og indtil 1997 var det forbudt at bygge træhuse højere end tre etager i Norge. Det skyldtes den gamle "Murtvanglov", som blev indført efter en stor brand i Ålesund i 1904.

- Der er sket meget siden Ålesund brændte, og vi har hos Moelven lang erfaring med at bygge høje og brandsikre træhuse. Nøglen ligger i konstruktionen og brugen af limtræsbjælker, siger direktør i Moelven Limtre, Rune Abrahamsen.

Limtræskonstruktionerne brænder ikke alene

Mange mennesker genkender nok situationen, hvor man har lagt en stor kævle i en pejs. Den vil ikke brænde, hvis ikke man undervejs tilfører små stykker træ. Den store kævle vil hurtigt få et lag kul på overfladen, men ilden går efterhånden ud af sig selv.

Den verdensrekord, der rejser sig ved Mjøsas bredder, er konstrueret til at modstå et fuldt udviklet brandforløb. Med det menes en brand, der får lov til at udvikle sig frit uden aktiv slukningsindsats.

- Limtræskonstruktionerne bevarer bæreevnen hele vejen gennem et brandforløb. Vores brandtests viser, at limtræ får et beskyttende lag af kul, som forhindrer ilden i at udvikle sig, og at den derfor dør ud. Selv efter lang tids brandeksponering vil en limtræskonstruktion af så store dimensioner, som det anvendes i Mjøstårnet, have en tilstrækkelig stor bærende kerne af frisk træ. Konstruktionerne er også placeret med så stor indbyrdes afstand, at en brand ikke kan udvikle sig, når det kun er konstruktionerne, der brænder. Derfor falder tårnet ikke sammen, selv efter en fuldt udviklet brand i indboet, siger brandrådgiver Andersen.

Yderligere brandforanstaltninger

Ud over det faktum at Mjøstårnet er konstrueret til at modstå et fuldt udviklet brandforløb, er der truffet yderligere foranstaltninger, som man normalt ikke ville have haft i en almindelig bygning af stål og beton (se separat faktaboks). For eksempel er facaden sikret mod spredning af brand, bygningen har et ekstra kraftigt sprinkleranlæg, og hvert eneste rum på alle etager er udformet som en brandcelle. Det gør, at flammerne ikke kan sprede sig så let til det næste rum.

Faktaboks:

6 grunde til, at Mjøstårnet er brandsikkert 

  1. Limtræskonstruktionerne: Limtræskonstruktionerne har så solide dimensioner, at de bevarer bæreevnen gennem et fuldt udviklet brandforløb. Limtræskonstruktionerne er placeret, så de ikke påvirker hinanden ved en brand.
  2. Sprinkleranlæg: Et topmoderne sprinkleranlæg dækker bygningen indvendigt og udvendigt. Det adskiller sig fra et traditionelt sprinkleranlæg ved at være dimensioneret til at kunne afgive større vandmængder, det har en uafhængig ekstra vandkilde og en større grad af overvågning.
  3. Tilpasning til brandvæsenet: Eget kontrolrum med grafisk overblik, der muliggør hurtig og effektiv indsats. Brandalarmen har direkte forbindelse til brandvæsenet, og vandforsyningen til brandvæsenet er fordoblet.
  4. Brandtape: Det svageste punkt i en trækonstruktion i forbindelse med brand er det stål, der bliver brugt i selve knudepunktet i konstruktionen. Limtræskonstruktionen har derfor brandtape til at beskytte stålpladerne og dyvlerne i knudepunkterne og samlingerne. Brandtape består af et stof, som udvider sig 20 gange ved 150 grader celsius. Brandtape beskytter stålet mod temperaturstigning, lukker åbninger og forhindrer brandspredning.
  5. Brandceller: Hver eneste etage, lejlighed og hvert hotelværelse er konstrueret som en separat brandcelle, hvilket begrænser spredning af brand.
  6. Sikring mod brandspredning i facaden: De udvendige vægelementer er indsat med et brandhæmmende materiale, og hulrum i facaden er brudt på hver etage.

Les alt om Mjøstårnet her, og download high res photos

Se filmen om brandsikkerhed i verdens højeste træhus her:

Norsk m/logo: https://youtu.be/VK3MKFkp34s
Norsk u/logo: https://youtu.be/6Z_BBmWomMU
Engelsk m/logo: https://youtu.be/-TRRURvR32s
Engelsk u/logo: https://youtu.be/wW0uVkqMvFA

Kontaktperson: Rune Abrahamsen, direktør Moelven Limtre, +4792652912

------------------------------------------------------------------------

Magne Vikøren
Kommunikasjonsdirektør
Moelven Industrier ASA

+47 92827108
magne.vikoren@moelven.com

Moelven er et Skandinavisk industrikoncern der tilbyder produkter og relaterede tjenester til det Skandinaviske byggemarked. Koncernens selskaber har ca. 3.500 ansatte og en årlig omsætning på omkring NOK 10 mia. Koncernens 46 enheder er organiseret i tre divisioner: Timber, Wood og Byggsystemer. Gruppens formål er at At give mennesker gode rum.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Multimedia

Multimedia