100 klimasikrede P-pladser til ny Lidl i Hedensted

Report this content
Læse original

Når supermarkedskæden Lidl den 23. august slår dørene op for sin nye butik centralt i Hedensted, indvies også et helt nyt klimasikret parkeringsareal, som håndterer både regnvandet fra taget og p-pladsen i én samlet løsning.

I Hedensted i det sydøstlige Jylland vokser indkøbsmulighederne for byens borgere. Her åbner Lidl nemlig om ganske kort tid en hel ny 1100 m2 stor butik midt i byen på hjørnet af Kirkegade og Dalbyvej. Ud over masser af nye varenumre på hylderne, vokser byen også med godt 100 parkeringspladser, der anlægges som en klimavej med en permeabel asfaltkonstruktion fra NCC.

Det klimasikrede parkeringsareal håndterer ikke blot regnvandet, der falder på parkeringsarealet, det håndterer også regnvandet fra taget af bygningen. Der er derfor tale om en samlet regnvandshåndtering, som lokalt afleder regnvandet og derfor er uafhængig af det eksisterende regnvandssystem.

”Det smarte ved løsningen er, at regnvandet fra taget ledes ind under asfaltbelægningen på p-pladsen i stedet for at blive ledt til et separat regnvandssystem som ved traditionelle løsninger. På den måde håndteres regnvand fra taget sammen med det regnvand, der falder på parkeringsarealet”, siger Michael Brask, klimavejsekspert og salgschef i NCC Industry.

Kan optage store mængder regn
Løsningen er baseret på NCC’s Permavej® koncept, som består af en permeabel asfaltbelægning, der kan aftage og dræne meget store mængder vand. Hemmeligheden er bærelaget NCC Drænstabil®, der har så stor dræneffekt, at det kan optage regnvandet efter samme princip som en faskine. På den måde bliver vandet drænet langsomt ud i jorden eller videre til kloaknettet med forsinkelse, så kloaknettet ikke overbelastes. Det betyder, at pladsen altid er fri for vand – selv under skybrud.

”Et klimasikret p-område med permeable asfaltbelægninger og bærelag er en oplagt løsning til parkeringsarealer som for eksempel pladsen ved Lidl i Hedensted. Det er ikke dyrere at anlægge sådan en konstruktion, fordi man slipper for at grave store rørsystemer ned og installere tilslutninger til kloaksystemet”, siger Michael Brask.

NCC har leveret 3000 ton NCC Drænstabil® og udlagt 3600 m2 permeabel asfalt på arealet omkring den nye Lidl butik. Virksomheden har anlagt mere end 60 klimaveje og oplever også en stigende interesse for de permeable belægninger og bærelag i forbindelse med anlægsarbejder på p-pladser. Konceptet fra NCC er bl.a. blevet brugt til sikring af 300 p-pladser ved den nye uddannelsesby CAMPUS Køge og ved Irmabyen i Rødovre.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
 
Michael Brask, Salgschef i NCC Industry, Råstoffer, telefon + 45 23 33 27 14
Pernille Kjøller, Kommunikationspartner i NCC Industry, telefon +45 41 37 85 62

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,5 mia. kr. og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links