Årets Vinterakademi sætter fokus på det klimavenlige byggeri

Report this content
Læse original

NCC afholder Vinterakademi for 6. år træk i samarbejde med CONCITO og bidrager dermed til at studerende og nyuddannede på tværs af faggrænser får mulighed for at lære mere om bæredygtighed, ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi i alle byggeriets faser

Hvordan kommer vi fra tale til handling? Med det retoriske spørgsmål skyder Connie Hedegaard, forkvinde i CONCITO, årets Vinterakademi i gang mandag den 2. marts. Efter den indledning følger ugen efter en intens og lærerig uge i klimaets og byggeriets tegn.

Deltagergruppens faglige baggrund spænder bredt og repræsenterer blandt andet arkitektur, ingeniørkunst, bygningskonstruktion, byplanlægning, økonomi, antropologi, sociologi samt bæredygtigt design og byer. Ugen fyldes med oplæg og debatter ved forskere og en række af branchens aktører samt casebesøg, som vil gøre de unge klogere på alt fra livscyklusvurderinger, klimaregnskaber, certificeringsordninger til den frivillige bæredygtighedsklasse.

Mandag den 9. marts begynder selve akademiugen med et fokus på de politiske ambitioner, når blandt andre Ida Auken, klimaordfører i Radikale Venstre, og Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri, taler om byggeriet i forhold til klimalovgivning. Senere på ugen vil det handle om betydningen af samarbejder og partnerskaber på tværs af virksomheder og traditionelle faggrænser.

Store krav til fremtidens talenter

NCC’s bæredygtighedschef, Anna-Mette Monnelly deltager også på årets Vinterakademi. Hun mener, at det kun bliver vigtigere, at vi arbejder på tværs for at finde løsninger på de store ressourcemæssige udfordringer, som samfundet står over for i fremtiden.

”Byggeriet står for en stor del af verdens ressourceforbrug, affaldsproduktion og CO2-udledning,” siger Anna-Mette Monnelly. ”Derfor har vi som branche et særligt ansvar for at bidrage til at finde løsninger, og det stiller store krav til fremtidens talenter og deres kompetencer på miljøområdet. Derfor vil NCC gerne bidrage med viden og erfaring – og samtidig lære af hvad deltagerne bidrager med.”

Vidensløft til den unge generation

Formålet med at holde et Vinterakademi om cirkulær økonomi er at tilføre næste generation af professionelle i byggebranchen kompetence og viden omkring grøn adfærd og praksis.

Vinterakademiet finder sted i uge 11 den 9.-13. marts 2020 i Bygningskulturens Hus i København med 40 unge talenter fra omkring 20 studieretninger fra både KU, RUC, DTU, KADK og CBS. Det første Vinterakademi blev holdt i marts 2015.

Initiativet bunder i et ønske om at give den unge generation af professionelle inden for byggeriet et kompetence- og vidensløft samt et tværfagligt og ‘branchenært’ netværk. Det er i høj grad dem, der skal være med til at sikre en ny grøn adfærd og praksis i byggeriet.  Bag Vinterakademi 2020 står CONCITO og NCC, og projektet er støttet af GI (Grundejernes Investeringsfond).

For yderligere information kontakt venligst:

Pressechef Carl Johan Corneliussen, NCC Danmark, 26 15 21 27, carcor@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere de bedste bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende virksomheder i Norden inden for byggeri, infrastruktur og ejendomsudvikling med en omsætning på rundt regnet 41 mia. kr. og 15.500 ansatte i 2019. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. 

Abonner

Multimedia

Multimedia