Arkitektonisk vartegn på Krøyers Plads

Arbejdet med at opføre et ny byggeri på Krøyers Plads er nu kommet et skridt videre. Det sker efter behandlingen i Københavns Kommunes Teknik og Miljøudvalg den 24. oktober, hvor skitser og beskrivelser af det nye byggeri blev fremlagt som en del af startredegørelsen. Næste led i processen er en lokalplan for området. NCC, der ejer grunden, glæder sig til at komme i gang.

Teknik og Miljøudvalget i Københavns Kommune har tilsluttet sig tankerne om det nye byggeri på Krøyers Plads, som NCC ønsker at opføre. Det skete ved udvalgets møde den 24. oktober, hvor startredegørelsen blev godkendt. Det betyder, at der nu er givet grønt lys til den videre proces med at udarbejde lokalplan for området.

En nyfortolkning af de historiske pakhuse

NCC’s forslag til byggeri er en nyfortolkning af de historiske pakhuse, der præger Christianshavn og området omkring Krøyers Plads. To af de tre nye bygninger på Krøyers Plads bliver placeret i forlængelse af rækken med de eksisterende pakhuse – ligeledes med gavlene vendt mod havnefronten. De nye moderne pakhuse kommer således til at indgå som en harmonisk del af det eksisterende bybillede – og får mange fællestræk med de historiske bygninger, men også markante forskelle og nyskabelser. Særligt tagene vil adskille sig med deres elegante fremtoning. Først og fremmest, fordi vinduerne på facaderne følger med op på taget, og således lader husfacade og tag smelte sammen. Men også fordi tagene med sine vinkler og ’foldninger’ særligt i hjørnerne sikrer, at de nye bygninger hænger sammen med de eksisterende nabohuse.

Bæredygtighed i hele processen

Det er NCC’s plan at få certificeret de nye boliger på Krøyers Plads efter den kendte standard BREEAM. Det skal sikre, at der allerede fra starten af byggeprocessen bliver holdt fast i det fokus på bæredygtighed, der har præget planlægningen og udviklingen af Krøyers Plads indtil nu.

Derudover bliver gennemprøvede bæredygtighedsprincipper en naturlig del af det nye byggeri. I skitserne er der således blevet arbejdet aktivt med vedvarende energi i form af bl.a. solceller, havvand til køling og varmegenvinding, der reducerer spildvarmen.

En fuldførelse af Københavns havnefront

Beslutningen om at arbejde videre med NCC’s byggeri på Krøyers Plads betyder, at en af de sidste ledige grunde på Københavns havnefront bliver taget i anvendelse.

”NCC købte i sin tid Krøyers Plads, fordi vi gerne vil være med til at udvikle det sidste område af Københavns centrale havnefront, der endnu ikke er bebygget. Vi glæder os meget til at tage den udfordring op, der både inddrager udvikling af selve Christianshavn og af hele København. Vi synes, at vores forslag til nyt byggeri rammer plet i forhold til både at respektere det eksisterende Christianshavn og bidrage med et nyt arkitektonisk vartegn for området,” siger Claus Skytte, projektudviklingschef i NCC.

Borgerne har bidraget aktivt i processen

Forslaget til byggeriet på Krøyers Plads hviler på et grundigt forarbejde og forudgående dialog med borgere og foreninger på Christianshavn.

”Vi har sammen med Lokaludvalget for Christianshavn gennemført tre offentlige workshops i starten af 2011, hvor byggeriet og bylivet omkring den nye Krøyers Plads blev drøftet. Borgernes input har bidraget til at kvalificere byggeriet. Bl.a. har vi placeret de nye bygninger, så der er flere muligheder for adgang til vandet for christianshavnerne og andre besøgende i området. I byrummene omkring Krøyers Plads bliver der skabt flere spændende grønne åndehuller, ligesom hele området vil blive åbent og tilgængeligt med adgang for alle til bygningernes stueetage og arealerne omkring dem. Det var nogle af de væsentligste input fra borgerne til det fremtidige byggeri,” siger Claus Skytte.

NCC har nedsat en følgegruppe med deltagelse af naboer, Lokaludvalget for Christianshavn og Lejerbo. Følgegruppens medlemmer er positive over for udformningen af det nye byggeri og fremhæver bl.a. vinduerne og den varme farve på facader og tage.

Efter planen skal lokalplanforslaget for Krøyers Plads udarbejdes i slutningen af året. Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune får lokalplanforslaget til godkendelse i februar, og derefter bliver det sendt i offentlig høring. Den endelige godkendelse af lokalplanen forventes at ske i sommeren 2012.

Fakta om NCC Property Development og Krøyers Plads

NCC Property Development har købt Krøyers Plads i 2010 med henblik på at opføre et byggeri på grunden. Et byggeri, der skal være med til at løfte udviklingen af København og Christianshavn. Hvor arkitekturen er dimensioneret, så den svarer til det omkringliggende bybillede – og som er udviklet i tæt dialog med borgerne i området.

NCC’s vision for den kommende byggefase er:

  • Byggeriet skal være funderet på bæredygtige løsninger, bl.a. på klimaområdet
  • Byggeriet skal opføres i materialer, der har en høj kvalitet, god holdbarhed og samtidig tilbyder en æstetisk oplevelse
  • Byggefasen skal tilrettelægges, så den giver mindst mulig gene for naboer og miljøet

Arkitekterne

Det er Vilhelm Lauritzen Arkitekterne, COBE og GHB landskabsarkitekter, der for NCC har tegnet byggeriet på Krøyers Plads.

Formål

Det nye byggeri på Krøyers Plads vil indeholde kontor, serviceerhverv og boliger.

For yderligere information kontakt venligst:

Claus Skytte, projektudviklingschef, NCC Property Development, telefon 60 40 15 86

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig.
I 2010 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 6 mia. SEK og cirka 2.200 ansatte. NCC Property Development udvikler og sælger kommercielle ejendomme på udvalgte vækstmarkeder i Norden, Baltikum og St. Petersborg.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links