Byggepladsen skal være energieffektiv

Report this content

NCC Construction i Danmark udarbejder grønne regnskaber for byggepladser. Det sker som led i en målrettet indsats for at nedsætte byggepladsernes energiforbrug, affaldsproduktion og CO2-udslip. Som den første byggeplads i Aarhus arbejder man med grønt regnskab på Dokk1.

Entreprenøren NCC Construction har udviklet og testet en måde, hvorpå man kan lave grønne regnskab for byggepladser, som fremover vil blive udarbejdet for samtlige af NCC Constructions større byggepladser i Danmark. På byggepladsen Dokk1 ved Aarhus Havn (Aarhus’ nye hovedbibliotek og Borgerservice), udarbejder man et grønt regnskab med tilbagevirkende kraft. Der sker, fordi Aarhus Kommune fra begyndelsen har haft fokus på energieffektive løsninger.

”I Aarhus arbejder vi for en bæredygtig udvikling af byen. Der er naturligt stort fokus på nybyggeri og derfor er det også naturligt, at vi begynder at kigge på hele kæden ved byggeri. For at nå de klimamål vi har sat os – som blandt andet er CO2-neutralitet i 2030 – skal vi optimere alle de steder vi overhovedet kan. Og her har vi brug for vores innovative danske virksomheder. Kommunen kan ikke løfte visionen alene,” siger Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Regnskabet, som det der udarbejdes for DOKK1, giver vigtige nøgletal i NCC’s fortsatte arbejde med grønne regnskaber og energieffektivisering af byggepladser.

”Målet med de grønne regnskaber er at tilbyde den bæredygtige byggeplads og reducere vores CO2-udslip. I første omgang vil vi med regnskaberne skabe et datagrundlag, der vil give os vigtige nøgletal for vores byggepladsers energiforbrug. De nøgletal vil gøre det muligt for os at sætte konkrete mål for en reduktion af NCC’s byggepladsers samlede energiforbrug og affaldsproduktion,” fortæller administrerende direktør i NCC Construction Danmark, Klaus Kaae.

Dokk1 ved Aarhus Havn er gået foran
NCC bygger i øjeblikket Aarhus’ nye hovedbibliotek og Borgerservice. Her har der fra start været fokus på især energiforbrug og CO2-udslip i byggeprocessen.

”Da vi begyndte samarbejdet med Aarhus Kommune om Dokk1, var der allerede ved udbud og kontraktindgåelsen stort fokus på den energieffektive byggeplads – større fokus end vi normalt oplever, og på den måde er Aarhus gået foran. Og det har været afgørende, for hvis energiforbruget på byggepladserne skal ned, skal bygherren inddrage entreprenøren tidligt og vælge de energirigtige løsninger helt fra start. Det har Aarhus Kommune gjort, og derfor er Dokk1 nu også et rigtig godt eksempel på, hvordan entreprenøren og bygherren i samarbejde kan opnå en energieffektivisering af selve byggeprocessen”, fortæller sektionschef i NCC Construction, Allan Helledie.

FAKTA:
Energirigtige løsninger på Dokk1

  • Der er gjort en ekstra stor indsats for at lukke Byggeriet hurtigst muligt ved brug af de permanente vinduer og for at bruge den kommende fjernvarmeforsyning allerede i byggeperioden. Ved ikke at skulle opvarme og tørre et åbent byggeri med midlertidig elvarme, sparer man store mængder energi.
  • Reduktion af energiforbruget i skurbyen. Et traditionelt skur bruger op til 200 kWh/m2 om året. Traditionelle skure er dårligt isolerede og med elvarme. Derfor har man på byggeriet af Dokk1 brugt skure bl.a. med forbedret isolering og med fjernvarmeopvarmning, hvilket kan give en stor reduktion af CO2 udslippet – beregninger viser, at det kan give en reduktion på over 60 % i forhold til traditionelle skure.
  • Derudover er opvarmning af containere som ikke er isolerede grundlæggende ikke blevet accepteret. Og det er et krav der er skrevet ind i kontrakter med underentreprenører.
  • Alle lyskilde er energibesparende. Orienteringsbelysning både udendørs og indendørs har desuden fungeret med styring, således at lyset kun har været tændt, når det har været nødvendigt.
  • Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug anvendes til opvarmning, ventilation og lys i bygninger. I takt med at kravene til bygningernes energiforbrug skærpes, får den mængde energi, der anvendes til at opføre bygningerne, større og større betydning for bygningens samlede energiregnskab.
  • Læs mere om grønne klima- om miljøprojekter i Aarhus på www.GoGreenAarhus.dk

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Kommunikations- & Marketingchef Ghita Borring, NCC Construction Danmark A/S, telefon 41 70 44 40

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder indenfor byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 47,6 mia. kr. og 18.500 medarbejdere i 2013. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. I 2013 havde NCC i Danmark en omsætning på 4,9 mia. DKK og cirka 2.100 ansatte.

Tags: