Danmark får ny grusgrav i Varde

Report this content
Læse original

Det er ikke hver dag, at Danmark får en ny grusgrav. På lørdag indvies NCC’s nye grusgrav i Varde, som fremover skal levere sand og sten til såvel asfalt, beton og anlægsbranchen i Danmark.

Under overskriften ”Kom og leg med”, inviterer NCC Vardes borgere og øvrige interesserede til indvielsen af den nye grusgrav lørdag den 1. april 2017. I dagens anledning forvandler NCC grusgraven til en stor legeplads for børn og voksne med sjove aktiviteter og faglig indsigt. De besøgende kan blandt andet få en køretur i en kæmpe Volvo 180G læssemaskine på afmærket område, og der er skattejagt for børnene i den store sandkasse, hvor der er mange skatte, der skal graves op med små legetøjsgravmaskiner. Derudover giver NCC specialister de nysgerrige gæster en introduktion til området omkring den nye grusgrav i Bastrup Plantage i Varde.

”Vi glæder os at indvie den nye grusgrav sammen med Vardes borgere og erhvervsliv. For at markere dagen og samtidig give byens borgere og kommende samarbejdspartnere en indsigt i vores forretning, inviterer vi alle interesserede ”indenfor” i vores nye grusgrav. Vi tror på, at åbenhed giver det bedste samarbejde”, siger Lars Flemming Sørensen, Salgschef i NCC Industry.

NCC driver 17 grusgrave fordelt over det meste af Danmark og har landets eneste granitskærvebrud på Bornholm. Med en produktion af asfalt- og betontilslag samt anlægsmaterialer på godt 7 mio. tons årligt, er NCC en af landets største råstofindvinder.

Lokal indvinding og kort transportvej er en hjørnesten i råstofforsyningen
Med den nye grusgrav i Varde ønsker NCC at fortsætte udviklingen på de lokale markeder. Dette sikrer NCC i kraft af virksomhedens mange lokale grusgrave fordelt over hele landet.

”Hos NCC lægger vi vægt på at være tæt på kunderne – i hele Danmark. Samtidig er korte transportveje af råstoffer fra indvindingssted til anvendelsessted mest bæredygtigt – både økonomisk og miljømæssigt. Det reducerer nemlig omkostningerne til transport og skåner miljøet. Vores råstoflagre og forarbejdningspladser er jævnt fordelt over hele landet, så der aldrig er langt til de materialer, som vi leverer til vores kunder”, siger Lars Flemming Sørensen.

Avanceret teknologi bag enkelt produkt
Råstofindvinding er en af de brancher, hvor man måske kan tænke, at det er en ret enkel opgave. De skal bare hente materialet op af jorden og køre det ud til kunden, men det er mere teknisk krævende, end de fleste lige forestiller sig.

Når sand og grus for eksempel skal bruges til beton skal det være vasket og sorteret efter nogle helt præcise standarder, som betonindustrien har defineret. Et team af laboranter og geologer sørger for ensartet kvalitet i produktionen og sikrer, at alle varer, der leveres fra grusgraven altid overholder de gældende krav fra betonindustrien. Samtidig afsøger den tekniske afdeling løbende markedet for at finde nye steder, hvor man kan indvinde råstoffer. Når man etablerer en ny grusgrav, bliver der allerede fra begyndelsen afsat penge til at efterbehandle arealerne. Planen for efterbehandling lægger vægt på at skabe øgede naturværdier i området. Det sker ved at efterbehandle tiltrængte naturtyper som f.eks. næringsfattige flader, skrænter og vandhuler, som kan give levesteder til truede planter og dyr.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Lars Flemming Sørensen, Salgschef i NCC, Industry, Råstoffer, telefon +45 20 30 40 99
Pernille Kjøller, Kommunikationspartner, NCC Danmark, telefon +45 41 37 85 62

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,6 mia. kr. og 16.500 medarbejdere i 2016. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links