Danskerne kan spare milliarder med energibesparende veje - korrigeret pressemeddelelse

Danmark og bilisterne vil kunne spare benzin og diesel for over 300 mio. kr. om året med nye energibesparende asfaltbelægninger på statsvejene. Det viser et nyt udviklingsprojekt og en rapport udarbejdet af medarbejdere fra Vejdirektoratet, Dynatest, NIRAS og NCC Roads. Investeringen vil kunne tjene sig selv ind via sparet brændstof og mindre udledning af CO2 og kvælstofgasser. Til gavn for samfundet, bilisterne, miljøet og klimaet.

Vejene får bilerne til at køre længere på literen

Energibesparende asfaltbelægninger har lav rullemodstand. Det får bilerne til at rulle nemmere, så de skal bruge mindre energi for at komme frem. Test viser, at bilerne forbruger 3,3 % mindre brændstof på de energibesparende veje. Og det gælder samlet set for alle biltyper – personbiler, lastbiler og busser. Energibesparende asfaltbelægninger er lige så trafiksikre som de almindelige. Samtidig er de mere støjsvage, hvilket gør det mere behageligt både at køre på vejene og at bo og færdes langs dem.

Årlig gevinst på 309 mio. kr.

Hvis vi vælger energibesparende belægninger på statsvejene i stedet for de gængse, vil samfundet kunne spare mindst 309 mio. kroner om året. Det svarer næsten til det forventede årlige budgetniveau på gennemsnitlig 330 mio. kroner til belægningsvedligeholdelse af statsvejene frem til år 2020. Så hvis vi øremærker de budgetterede penge til nye energibesparende belægninger, kan vi få renoveret og vedligeholdt alle vores statsveje, uden at det stort set koster forretningen Danmark noget. Investeringen vil ganske enkelt komme tilbage til samfundet gennem sparet brændstof og mindre udledning af CO2 og kvælstofgasser, der er skadelige for miljøet og klimaet.

45.000 ton mindre CO2

Omtrent en tredjedel af Danmarks samlede CO2-udledning kommer fra transportsektoren. Biltrafikken er en af de store syndere, når det gælder CO2. Derfor er der også store gevinster at hente på klima- og miljøregnskabet ved at nedbringe forbruget af benzin og diesel på vores veje. Med energibesparende belægningerpå statsvejene kan vi reducere brændstofforbruget med 3,3 %. Og det batter faktisk en hel del. Hermed vil vi kunne spare 48 mio. liter brændstof – og reducere Danmarks udledning af CO2 med 45.000 ton og skåne miljøet for 76 ton kvælstofgasser. Om året, vel at mærke.

Danmark som foregangsland på miljøområdet

I vejhøjde vil bilister kunne spare en tankfuld og nogle hundrede kroner ved tankstationen. Men set oppe fra helikopteren er de samfundsmæssige perspektiver med energibesparende asfaltbelægninger langt større. Én ting er, at vi som samfund vil kunne spare lige så meget på statsvejene, som vi investerer i dem. En anden fordel er, at energibesparende veje på en enkel måde vil kunne bidrage væsentligt til Danmarks andel i at nå globale såvel som EU’s klima- og miljømål.

Vi er allerede godt på vej

I Danmark har vi arbejdet intenst med udvikling af støjreducerende asfaltslidlag i de seneste ti år. Vores knowhow inden for dette felt har bragt os på verdenskortet. Mange vejstrækninger i landet har allerede støjreducerende belægninger. Og som et ekstra plus har det vist sig, at en del af disse også lever op til forudsætningerne for energibesparende asfaltbelægninger. Det betyder, at vi fremover kan få veje, der på samme tid både sparer energi og støjer mindre.

Fra vision til virkelighed

Der resterer stadig et udviklingsarbejde, inden vi kan virkeliggøre visionen om De energibesparende asfaltbelægninger, men vi har specielt i Danmark et unikt grundlag for denne udvikling. De mange positive perspektiver ved et sådant initiativ bør bane vejen. Bilisterne får en bedre køreoplevelse, og den reducerede belastning af omgivelserne er betragtelig. Da samfundet samtidig kan spare rigtigt mange penge, skal vi snarest finde de nødvendige midler til at gennemføre dette udviklingsarbejde. Det kan kun gå for langsomt.

Rapporten findes på dansk og engelsk. Den er opdelt i en teknisk og en samfundsøkonomisk del og kan downloades på www.ncc.dk/greenroad

Med venlig hilsen

NCC Roads A/S

Thomas Rask Jensen

Adm. direktør

For yderligere information vedr. Energibesparende veje står følgende til rådighed:

NCC Roads:

Adm. direktør Thomas Rask Jensen: .................................79962300 / 40645146 / Email: TRJ@NCC.dk

Udviklingschef Ole-Jan Nielsen: ...................................... 79962323 / 40294011 / Email: OJN@NCC.dk

Projektledelse

Niras :

Konsulent ph.d. Connie Nielsen: ...................................... 48104665 / 2045915 / Email: CN@NIRAS.dk

Konsulent Trine de Fine Skibsted: .................................... 48104693 / Email: TRN@NIRAS.dk

Den samfundsøkonomiske analyse

Vejdirektoratet:

Institutchef Gert Ahé: ................................................... 72447107 / 20886803 / Email: GA@VD.dk

Pressechef Brian Christensen: .......................................... 72443032 / 21290733 / Email: BCH@VD.dk

Den tekniske analyse

Dynatest:

Dr. Techn. Per Ullidtz: ................................................... 70253355 / 43229118 / 23615402

Email: PULLIDTZ@DYNATEST.com

Den tekniske analyse

Vil du vide mere: Thomas Rask Jensen, adm. direktør, NCC Roads: 40 64 51 46

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Roads, NCC Property Development og NCC Bolig. I 2009 havde NCC i Danmark en omsætning på 6,1 mia. SEK og omkring 2.300 medarbejdere. NCC Roads' kerneforretning er produktion af råstoffer og asfalt samt vejbelægning og vejservice. Læs mere på www.ncc.dk.

Tags:

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia