Digitale data optimerer drift af nyt sygehus

Report this content
Læse original

NCC har i totalentreprise for Region Midtjylland opført NYENORD, som er et nyt hospitalsafsnit på ca. 10.900 m2 i fem etager. Driftsmaterialet til byggeriet er netop afleveret digitalt, hvilket giver bygherren fuldt overblik over deres nye bygning

Når alle data er registreret korrekt, centralt og digitalt giver det både ejeren og brugerne af en bygning nogle indlysende fordele. Der er styr på, hvad der skal vedligeholdes hvornår, og det vil for ejeren betyde rettidig og korrekt vedligeholdelse af bygningens elementer, hvilket over tid vil medføre en besparelse. For brugerne vil det betyde, at de kommer i en bygning, hvor alting altid virker, netop fordi der er helt styr på alt fra elevatorer til vinduer.

”Afleveringen er en vigtig proces ift. byggeprojektets succes, og omfanget af mangler ved aflevering er ofte et tema i diskussioner om forbedring af byggeriets kvalitet og produktivitet. Manglerne koster tid og penge for både bygherrer og entreprenører, og derfor er der en fælles interesse i at gøre en indsats for at forbedre processen frem mod afleveringen og dermed komme tættere på målet om mangelfri aflevering”, siger projektchef Bjarne Tang Lauridsen, Region Midt.

Digitalt redskab giver resultater

I stedet for at overlevere byggeriets data i et par meter ringbind, der beskriver konstruktioner, byggematerialer og vedligeholdelse, er al data omkring byggeriet afleveret digitalt i regionens driftssystem, MainManager.

”På grund af en tæt dialog med bygherre og vores samarbejdspartnere, har vi været i stand til at indsamle og strukturere driftsdata digitalt og til tiden,” siger senior VDC Chef Casper Gullach.

Byggeriet af NYENORD er blevet drevet digitalt ved at have fokus på alle bygningsdele fra start til slut. Fra tilbud til aflevering er alle bygningsdele løbende blevet mængdeveríficeret og tjekket for kollisioner og korrekt klassifikation. Det fokus har gjort, at den digitale aflevering i driftssystemet har kunnet forberedes med korrekte bygningsdelslister og modeller.

”Vi har holdt snor i projektet fra start til slut,” siger Lone Sand, som er Lead VDC Manager i NCC. ”Det har holdt hårdt en gang i mellem, men det har givet gode resultater.”

Digital læringsproces

Et vigtigt led i den digitale aflevering er, at underleverandørerne selv har kunnet stå for aflevering af de bygningsdele, de hver især har haft ansvar for, i regionens digitale driftssystem.

For at gøre det muligt har NCC undervejs i byggeprojektet uddannet mindst 30 underleverandører i systemet, og det er en udfordring, når der er så stor forskel på, hvor langt de forskellige håndværkere er nået ind i den digitale tidsalder.

”Det digitale arbejde er en læringsproces for både bygherre og entreprenører, men frem over vil alle, der har arbejdet på dette projekt, være rustet til at deltage i projekter, hvor digital aflevering i et system som MainManager er en del af afleveringsproceduren,” siger Lone Sand.

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,5 mia. kr. og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links