• news.cision.com/
 • NCC/
 • Digitalt hospitalsbyggeri er godt nyt for borgere i Region Hovedstaden

Digitalt hospitalsbyggeri er godt nyt for borgere i Region Hovedstaden

Report this content
Læse original

Når NCC opfører ’Nyt Hospital Herlev’ sker det med fuld brug af en digital model over byggeriet. Den nye måde at arbejde på forbedrer kommunikationen og arbejdsprocesserne på byggepladsen og har bidraget til et byggeri til tiden.     

Tidsmæssige udfordringer og forskydninger er ikke ualmindeligt, når talen falder på offentligt hospitalsbyggeri. Men sådan behøves det ikke at være. På ’Nyt Hospital Herlev’ har bygherren valgt at gå nye veje sammen med NCC og den rådgivende ingeniør Orbicon.

De enorme cirkulære byggerier, der skal blive til henholdsvis en akutmodtagelse og et Kvinde-Barn-Center, er nemlig ikke tegnet på traditionelt papir. Derimod er papir erstattet af en digital bygningsmodel i 3D, som NCC benytter som grundlag for opførelse af de bærende konstruktioner.

Det er første gang, NCC oplever, at en bygherre arbejder konsekvent med digitalisering på en måde, der forpligter rådgiveren til at tage ansvar for modellen. Derfor har ingeniører, entreprenører og håndværkere arbejdet ud fra modellen under hele bygningsforløbet i vished om, at det var den, der var gældende og ikke kun de traditionelle 2D tegninger.

”Der er en række fordele ved at bruge en digital bygningsmodel fremfor tegninger, og det er også derfor, at vi bruger 3D-modellen i selve produktionen af ’Nyt Hospital Herlev’. I mange andre tilfælde ser vi, at byggeriet tegnes i en digital model, som efterfølgende stilles til side, så hverken entreprenøren eller håndværkerne kan bruge den til andet end en overordnet visualisering og dermed ikke som en brugbar model, når de skal i gang på pladsen,” siger Niels K. Nielsen, Senior Produktionschef i NCC og fortsætter:

”Den digitale måde at arbejde på, har betydet, at vores samarbejde med alle parter på projektet har været mere smidigt. Samtidig kan vi konstatere, at vi følger tidsplanen, nu hvor den største del af byggeriet, som vi har ansvar for, afleveres. ”

Bedre overblik og kommunikation på byggepladsen
Konsekvensen af at benytte en 3D-bygningsmodel er, at byggeprojektet bliver mere transparent. Også for håndværkerne, der skal bygge det.

”For langt de fleste mennesker er det lettere at få et overblik over byggeprojektet i 3D, fremfor tegninger i 2D. Det har eksempelvis betydet, at det hurtigt har været muligt at kvalitetssikre byggeriet og ikke mindst inddrage håndværkerne på pladsen tidligere, så de får en langt bedre forståelse af, hvad de bygger, og hvad de skal udføre på pladsen,” siger Niels K. Nielsen og peger desuden på, at man let kan aflæse de tekniske krav og mål i modellen. Alt er samlet på ét sted.

”Det er en ny måde at arbejde på, som er muliggjort af en ambitiøs bygherre og ikke mindst et rådgiverteam, der har afleveret og stillet en 3D-model i høj kvalitet til rådighed for os. Det vil vi gerne rose dem for og samtidig pege på, at det meget vel kan tjene til inspiration for andre bygherrer,” siger Niels K. Nielsen.

Fakta om Nyt Hospital Herlev

 • Udbygningen af Nyt Hospital Herlev, som NCC er en del af, omfatter bl.a. et Kvinde-Barn-Center og et Akuthus. Dertil kommer en Regional Sterilcentral og en udvidelse af hospitalets Servicebygning.
 • Der er tale om ca. 56.000 m2 nybyggeri.
 •  Akuthuset og Kvinde-Barn-Centret er to cirkulære byggerier. Akuthuset er 110 meter i diameter og 24 meter i højden i forhold til terræn, mens centret er 55 meter i diamenter og 20 meter i højden i forhold til terræn.
 •  NCC påbegyndte de omfattende råhusarbejder start december 2015
 •  Hele entreprisen forventes endelig afleveret i 2019
 •  Bygherre: Region Hovedstaden
 •  Rådgiverteam: Konsortiet Nyt Hospital Herlev
 •  Arkitekter: Henning Larsen Architects og Friis & Moltke
 •  Ingeniør: Orbicon, NNE Pharmaplan og Norconsult A/S
 •  Entreprenør: NCC Danmark (Råhus entreprise)  

Tine Heide, Kommunikationspartner, NCC Danmark, telefon 91 37 39 44

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,6 mia. kr. og 16.500 medarbejdere i 2016. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links