Eksperimenter med genbrug skal skabe bedre veje

Læse original

Funktionskontrakter mellem NCC og kommunerne giver mulighed for at eksperimentere med genbrugsmaterialer i vejene. Formålet er at finde frem til de mest bæredygtige løsninger og samtidig skabe en endnu bedre kvalitet i fremtidens asfaltbelægninger.

Hvor meget genbrug kan man komme i asfalten, uden det går ud over belægningens kvalitet? Netop dette spørgsmål er der mulighed for at finde svar på, når NCC indgår en funktionskontrakt med en kommune om at vedligeholde vejnettet. Ofte sker dette nemlig over en periode på ca. 15 år, og det giver NCC mulighed for at følge effekten af de anlagte forsøgsstrækninger.

”En funktionskontrakt gør, at vi løbende kan se resultaterne af vores forsøg med bl.a. genbrug i asfalten. På den måde bliver vi hele tiden klogere på, hvilke genbrugsmaterialer og mængder af genbrug, der egner sig bedst til de forskellige vejtyper og trafikale forhold. Samtidig får vi afprøvet forsøgene i den virkelige verden. Det giver os en dokumenteret viden om, hvad der rent faktisk kan lade sig gøre, når vi skal udvikle flere bæredygtige asfaltprodukter til vejene”, siger Bjarne Bo Lund-Jensen, Produktchef i NCC Industry, Asfalt.

Ifølge Bjarne Bo Lund-Jensen er det allermest spændende, når han og de øvrige vejeksperter får lov til at eksperimentere med op mod 100 procent genbrugsmaterialer på et lille stykke vej. ”Mulighederne er nærmest ubegrænsede, og det er det spændende ved det”, siger han.

Ja tak til forsøg med genbrug i Skanderborg
Skanderborg Kommune er en af de kommuner, som har valgt en funktionskontrakt med et fast samarbejde med NCC over en lang årrække. Her vedligeholder NCC Industry de i alt 500 kilometer vej, og det giver tid og plads til eksperimenter med genbrugsmaterialer i asfalten. I Skanderborg Kommunes afdeling for Vej og Trafik ser man nemlig også gevinsterne ved at åbne op for forsøg på korte, aftalte vejstrækninger, da forsøgene i fremtiden kan bidrage til smartere løsninger, der gavner både miljøet, infrastrukturen og borgerne. Senest har NCC udført et forsøg med knust beton i asfaltblandingen på et blindt stykke vej på Sneptrupvej for at se, hvor høj en genbrugsprocent denne vejtype tillader.

”Jeg er glad for, at vi i tæt samarbejde med Skanderborg Kommune kan drage erfaringer, som kommer hele branchen til gode. Vi har fået lov til at lave rigtig mange eksperimenter på de kommunale veje her i Skanderborg, både i det små og i lidt større målestok. F.eks. har vi kunnet finde frem til en ideel og optimeret slidlagsbelægning til veje med nogen trafik. Denne nye belægning vil være fin at bruge på kommunens større veje i fremtiden, siger Svend Erik Nielsen, salgs- og entrepriseleder i NCC Industry og ansvarlig for vedligeholdelsen af Skanderborg Kommunes vejnet og cykelstier.

...

Fakta om materialer, der kan genbruges i vejene
 

Asfaltgenbrug
Op mod 600.000 tons af den asfalt, der fræses af vejene, før ny belægning kommer på, genbruges på de danske veje. Det er dog ikke tilfældet i slidlagene på statens veje, hvor asfaltgenbrug ikke er tilladt. Men f.eks. på startbanen i Århus Lufthavn ligger 15 pct. genbrugsasfalt sammen med nye materialer i asfalten, og det har foreløbig holdt fint i seks år.

Knust beton
Rester fra betonbiler, som ikke har kunnet komme af med hele deres læs på byggepladsen, læsses af hos asfaltproducenten og knuses, når bunken af størknet affald er stor nok. Der kan bruges op til 15 pct. beton i asfalt-bærelag, uden at det går ud over kvaliteten. Beton fra nedbrydning kan ikke bruges i veje, fordi det kan være forurenet med PCB.

Knust glas
Knust glas er et glimrende genbrugsmateriale til asfaltproduktion. I bærelag op til 25 pct., i slidlag kan knust glas ifølge amerikanske undersøgelser udgøre 10-15 pct. af belægningen, uden at det går ud over kvaliteten.

Jernbaneskærver
Når der hældes nye skærver i jernbanenettet, køres de gamle til asfaltgenbrug, dog således at de renses for affald, før de knuses. De er af høj kvalitet og kan i vidt omfang erstatte importerede råvarer.

Fejning langs kantsten
Mens man tidligere deponerede alt det materiale, som fejemaskinerne samlede sammen langs byernes kantstede, bruges 80 pct. af materialet i dag i asfaltproduktionen. Via et sorteringsanlæg udvindes tusinder af tons, først og fremmest renset sand af god kvalitet, men også sten i forskellig størrelse. I disse bunker kan være små mængder andet affald, men i så små mængder, at materialet sagtens kan bruges. Også sand fra sandfang på rensningsanlæg kan genbruges som vejmateriale.

Flyveaske og andre muligheder
Asken fra kulfyrede kraftværker kan indgå som en ingrediens i asfalten i stedet for kalk. Det løser et affaldsproblem og gavner asfaltens CO2-værdi.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Bjarne Bo Lund-Jensen, Produktchef i NCC Industry, Asfalt, telefon + 45 27 88 21 40
Pernille Kjøller, Kommunikationspartner, NCC Danmark, telefon +45 41 37 85 62

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,5 mia. kr. og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links