Første del af Aabybro Ny Skole er færdig før tid

Læse original

Efter mange års ønske, flere års planlægning med brugerinddragelse ad flere omgange og snart 2 års byggeri er første del af Aabybro Ny Skole nu færdigbygget – 2 ½ måned før tidsfristen, som er 16. juni 2016. 

Det er afdelingen til de ældste elever på Aaby Sdr. Gade, som står færdig pr. 31. marts.

Bygningen på Kattedamsvej, som skal rumme indskoling og mellemtrin er også næsten færdig – den mangler kun de sidste indvendige arbejder, og denne afdeling forventes færdig d. 16. juni som planlagt. Og her meget tæt på færdiggørelse af det samlede byggeri tyder alt på, at anlægsbudgettet på 190 mio. kr. holder.

”Som borgmester kan jeg kun være ovenud tilfreds med den måde, byggeprocessen er forløbet på”, siger Mogens Gade. ”Selvom man tager alle forholdsregler, ved man jo ikke helt på forhånd, hvad der opstår af uforudsete forhindringer undervejs i sådan et forløb. Så at det bare er gået glat – og ikke mindst, at budgettet ser ud til at holde - det er bestemt værd at glæde sig over”.

NCC som er totalentreprenør på byggeriet kan konstatere, at samarbejdet med alle parter har været forbilledligt. ”Resultatet er, at skolens brugere fra start får nogle fantastisk gode rammer. Det skyldes, at alle har været entusiastiske omkring at løse opgaven bedst mulig uanset, hvilken rolle man har haft. Det er værdifuld erfaring, vi kan tage med os videre,” siger direktør Henrik Krog Holm, NCC.

Store forventninger til nye rum
Alle elever starter op med undervisning i de nye bygninger ved skolestart i august, og det er noget lærere, elever og forældre ser frem til:

”Vi ser alle frem til at flytte ind i de spændende bygninger, der er tegnet ud fra vores ønsker og visioner om, hvad en moderne skole skal rumme”, siger konstitueret skoleleder Inge Lindberg Mouritsen. ”Det har været spændende at følge byggeprocessen fra idéer på papir til en færdig skole. Der er lagt megen energi i at få de bedste rammer for vores elever og personale”.

Først venter der dog lærere og elever en stor opgave med at rydde op i klasserne og pakke ned. Selve flytningen af møbler og materialer mv. klares af et flyttefirma.

Formand for skolebestyrelsen Susanne Færch har også store forventninger til de nye skolebygninger:

”Vores forventninger til at flytte ind i den nye skole er store. Vi glæder os til at få et moderne læringsmiljø, hvor god trivsel og godt arbejdsmiljø er tænkt ind fra start – det har vi set meget frem til at kunne tilbyde både nuværende og kommende elever og medarbejdere.”

Om selve byggeriet, glæder det mig rigtig meget, at der er tænkt utraditionelt skolebyggeri. Det er et meget flot og spændende byggeri både at se på, men også at færdes i. Vi har rigtig meget at glæde os til og over.”

Fakta:

  • Jammerbugt Kommune overtager begge bygninger d. 16. juni og herefter startes flytteprocessen for alvor op.
  • På Aaby Sdr. Gade etableres i april flere trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger. Det samme sker i efteråret på Kattedamsvej.
  • Der arbejdes på et projekt, ”Aabyverset”, som blandt andet har til formål at indrette skolernes udearealer og det stykke af banestien, der binder skoleafdelingerne sammen, men også at blive et attraktivt uderum for alle byens borgere – herunder for brugerne af det fremtidige Folkebibliotek.
  • På Aaby Sdr. Gade vil udearealerne være færdiggjort med alle de grundlæggende elementer i forhold til jordarbejde, græssåning, stier og belægninger til d. 16. juni.
  • På Kattedamsvej skal de gamle bygninger først rives ned. Derfor er al jordarbejde, græssåning, stianlæg og belægninger samt etablering af legepladser først helt færdig i december 2016. Legepladserne vil dog blive etableret etapevis, og der vil være legemuligheder for eleverne fra indflytningsdagen.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Henrik Krogh Holm, direktør, NCC Construction, telefon 24 88 71 71
Ghita Borring, Kommunikations- og marketingchef, NCC i Danmark, telefon 41 70 44 40
Lone Engberg, Projektleder Jammerbugt Kommune, telefon 41 91 29 15

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 49,8 mia. kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. I 2015 havde NCC i Danmark en omsætning på 6,9 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte.

Tags: