Første store sprængning ved nyt stenbrud på Bornholm

Læse original

NCC tager hul på de første store sprængninger ved udvidelsen af det eksisterende stenbrud på Bornholm. Første sprængning blev til i alt 10.000 tons granit, der skal anvendes i både asfalt, beton og skærver til nye veje i Danmark.

Efter mere end 140 år med granitbrydning i Rønne er der efterhånden hentet så meget granit op ad det 120 meter dybe hul, at NCC nu har afviklet brydningen af den gamle grav. I stedet har NCC flyttet produktionen og brydningen til det tilstødende område mod syd.

NCC har gennem de seneste to år fjernet et 18 meter tykt lag jord for at få klippen til at dukke frem i det nye stenbrud på 7 hektar – et areal, der svarer til 10 fodboldbaner. Det nye brud står nu klar til de første store sprængninger, og der er netop blev fyret 1700 kilo sprængstof af, hvilket resulterede i mere end 10.000 tons løse sten, som skal anvendes hovedsageligt i asfalt- og betonfremstillingen.

”NCC har investeret et to-cifret millionbeløb på at etablere det nye stenbrud og forny det tilhørende produktionsanlæg, siger direktør Michael Hansen fra NCC Industry, Råstoffer.

Den bornholmske granit er siden 1873 blevet brudt i granitbruddet ved Rønne. Den særlige granit er meget velegnet til beton, asfaltfremstilling og andre anlægsopgaver. Til betonfremstilling har den bornholmske granit blandt andet også vist sit værd i forbindelse med støbningen af tunnelen og pylonerne på Storebæltsbroen.

”Vi har granit til 30 år i det nye brud. Råmaterialet - den bornholmske granit – kombineret med vores avancerede produktionsanlæg og omhyggelige kvalitetssikring gør, at vi opnår en yderst høj styrke og holdbarhed i råmaterialerne”, siger Michael Hansen.

Når man etablerer en ny grusgrav, bliver der allerede fra begyndelsen afsat penge til at efterbehandle arealerne. Planen for efterbehandling lægger vægt på at skabe øgede naturværdier i området. Det sker ved at efterbehandle tiltrængte naturtyper som f.eks. næringsfattige flader, skrænter og vandhuller, som kan give levesteder til truede planter og dyr. For eksempel er mange af de bornholmske stenbrud blevet til små og store naturperler og rekreative områder.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Pernille Kjøller, Kommunikationspartner, NCC Danmark, telefon +45 41 37 85 62

Abonner

Multimedia

Multimedia