Fra vision til virkelighed – Nul ulykker i NCC Råstoffer

Læse original

Med et helt år uden en eneste ulykke har Råstoffer i NCC Industry netop rundet en vigtig milepæl. Tydelig ledelse og et viljefast fokus på sikkerhed har bragt ulykkesfrekvensen ned på 0 i hele det maskintunge forretningsområde.

Hos entreprenøren NCC vil den 23. juni 2018 blive husket som dagen, hvor visionen om nul ulykker blev en realitet. Forretningsområdet Råstoffer i NCC Industry er nået igennem et helt år uden ulykker med fravær og har dermed nået en ulykkesfrekvens på 0. De godt 200 medarbejdere i Råstoffer kan derfor fejre, at deres skærpede indsats har båret frugt. Opgaven har ikke været let, men opskriften enkel:

”Skal vi ulykkerne til livs, skal vi tage dem ved roden. Og det har vi gjort ved at sætte sikkerhed før alt andet og hele tiden inddrage medarbejderne i arbejdet. Det er derfor et resultat, vi har nået sammen, og som vi meget stolte over”, siger Michael Hansen, adm. direktør i NCC Industry A/S, Råstoffer.

Sikkerhed begynder hos ledelsen
Fokus på sikkerhed har efterhånden fået topprioritet i bygge- og anlægsbranchen. Men hvis indsatsen for alvor skal batte, er det afgørende, at lederne holder fanen høj, og at medarbejderne bliver inddraget i processen. Ifølge NCC’s arbejdsmiljøafdeling er det netop den tilgang til arbejdsmiljø, som er grunden til, at NCC Råstoffer nu er lykkedes med at komme i mål med visionen om nul ulykker:

”I NCC Råstoffer har tydelig ledelse haft en afgørende virkning på at styrke sikkerhedskulturen. Ledelsen har taget opgaven til sig med liv og sjæl og går derfor ikke på kompromis med sikkerheden. Det giver de klart udtryk for i ord og handlinger, så alle medarbejdere er fuldstændig klar over, hvordan vi arbejder med sikkerhed i NCC”, siger Helle Rømer, arbejdsmiljøchef i NCC Industry.

En fælles vision
Helle Rømer peger samtidigt på, at en af de største udfordringer i forebyggelsen af ulykker er at få medarbejderne med ombord. 

”Et sikkert arbejdsmiljø skaber vi ikke ved blot at indføre regler og sikkerhedsfremmende aktiviteter. Det skal komme indefra og altså være en levende og naturlig del af arbejdet. Det gør vi kun, hvis lederne formår at motivere medarbejderne ved at inddrage dem i arbejdet”.

Hos NCC Råstoffer søsatte ledelsen et pilotprojekt på et af deres skibe sidste år i juni. Målet var at sikre fælles ejerskab og solid forankring af sikkerhedskulturen hos medarbejderne. På skibet LAPIS i Hvidovre skulle hvert hold registrere 20 arbejdsmiljørelaterede observationer i NCC’s arbejdsmiljøsystem, når de var på en 14 dages udmønstring. Projektet viste sig at skærpe medarbejdernes opmærksomhed på sikkerhed, og derfor er et lignende initiativ nu indført på alle skibe. 

”Jeg er utrolig glad for initiativet på vores skibe. Hvis vores arbejdsmiljøsystem skal virke, er vi dybt afhængige af input fra vores medarbejdere – både det, der virker og det, der kan forbedres. Når medarbejderne registrerer deres data i systemet via en app på deres telefon, kan vi nemlig analysere direkte på risikoområder og handle på det. Systemet er derfor et værdifuldt værktøj til at fremme sikkerheden på vores arbejdspladser. Men det kræver, at medarbejderne får det ind under huden og registrerer alle observationer”, siger Helle Rømer.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Helle Rømer, Arbejdsmiljøchef i NCC Industry, telefon +45 61 96 57 46
Pernille Kjøller, Kommunikationspartner, NCC Industry, telefon +45 41 37 85 62

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,5 mia. kr. og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41 mia. DKK og 15.500 medarbejdere i 2019. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links