Historisk plads i Aalborg genopstår

Report this content
Læse original

Fredag den 14. september var der rejsegilde på Budolfi Plads i Aalborg. Byggeriet skrider planmæssigt frem på trods af, at byggepladsen ligger på et af de mest travle trafikknudepunkter i byen med en kompliceret logistik.

NCC og samarbejdspartnere omdanner lige nu en historisk plads fra Middelalderen og giver den en ny plads i historiebøgerne. Byggeriet er dog udfordrende på flere plan.

”Vi opfører et kompliceret byggeri på et sted, hvor vi potentielt kan genere rigtigt mange. Men vi har ingen negative henvendelser fået, og det tror jeg også skyldes, alle kan se, det bliver rigtig godt, når det er færdigt,” siger områdedirektør Henrik Krogh Holm fra NCC.

Det skyldes dels en tæt kontakt til leverandører samt mindre og hyppigere leverancer, men også en tidlig involvering i projektet, som sikrer at eventuelle problemer bliver afklaret så tidligt som muligt i forløbet.

Attraktivt bymiljø

På borgmesterkontoret glæder man sig over, hvad det nye Budolfi Plads kan bidrage med til det pulserende liv i Aalborg.

”Aalborg har de seneste år gennemgået store, positive forandringer. Jeg er sikker på, at området omkring Budolfi Plads med plads til både byliv, boliger og biler vil bidrage til denne udvikling. Vi begyndte med et nedslidt område i den historiske bymidte, og jeg er sikker på, det nok skal blive til et virkelig attraktivt bymiljø,” siger Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen, der bliver suppleret af bygherre:

”Det færdige råhus viser resultatet af mange gode menneskers indsats fra planlægningsfasen til de udførende på byggepladsen. Samtidig kan vi mærke en positiv og stigende interesse fra mange nordjyder i takt med byggeriet og byrummet tager form siger Mikkel Højsleth fra bygherreselskabet Budolfi Plads A/S.

Byggepladsen udgør 7.200 kvadratmeter, hvor der samtidig etableres et smukt grønt byrum ovenpå en parkeringsanlæg med ca. 140 p-pladser. I kanten af den nye plads opføres en række bygninger med butikker, caféer, restaurant og 31 lejligheder på 90-180 kvadratmeter.

Rejsegildet repræsenterer en fejring af de håndværkere, der bruger dagene på at omdanne visioner og drømme – her på Budolfi Plads - til lagte brosten, murede vægge og dybe kældre.

De blev på behørig vis takket i taler af både borgmesteren, bygherren samt NCC som entreprenør.

For yderligere information kontakt venligst:

Henrik Krogh Holm, områdedirektør i NCC Danmark, telefon 24 88 71 71, hkh@ncc.dk

Kristian Højsleth, Direktør, Budolfi Plads A/S, telefon 40 20 95 01

Ina Bjerregaard. Pressechef NCC Danmark, 20 65 21 14, inabje@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Ina Bjerregaard, Pressechef, NCC Danmark, Telefon 20 65 21 14

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,5 mia. kr. og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links