I NCC bidrager Lean til at skabe et sikkert arbejdsmiljø

Report this content
Læse original

På renoveringsprojektet på Holmens Kanal 20, også kendt som Overformynderiet, går byggeledelsen nye veje for at sikre fokus på et godt arbejdsmiljø


NCC renoverer bygningen for Bygningsstyrelsen, som indretter det tidligere overformynderi til moderne kontorer for flere ministerier, og på 1½ år har der kun været en enkelt ulykke. Resultatet skal ses i lyset af, at det er opnået på en byggeplads, hvor pladsen ovenikøbet er trang, tiden knap, og mange faggrupper arbejder tæt på hinanden.

Teknologien hjælper til at give overblik

Sådan et resultat kommer ikke af sig selv. Det kræver planlægning og koordinering, og netop på dette projekt har NCC forsøgt sig med en ny måde at bruge Lean til at sikre et trygt arbejdsmiljø på. Med en kombination af grundighed og ny teknologi bliver der skabt overblik over arbejdsopgaverne, så håndværkerne ikke går vejen for hinanden, og så materialer ikke bliver leveret på steder i bygningen, hvor der skal være plads til at arbejde.

”Vores udfordring er, at vi arbejdet midt inde i København, hvor der er begrænset plads i en lille gård, og hvor mange materialer må stå indenfor.” fortæller Oliver Deleuran, der er produktionschef på projektet. ”Alligevel formår vi at have en meget ryddelig plads, og det smitter af på sikkerheden.”

Bevæbnet med en iPad går han hele byggepladsen igennem, og når han bemærker noget, der kan have betydning for planlægning eller sikkerhed, så tager han et billede og lægger det i et system, der binder informationerne sammen. Det hele hentes frem på de ugentlige Lean-møder, hvor en interaktiv skærm er omdrejningspunktet for gennemgangen af den kommende uges arbejde.

”Det er spændende at få lov til at få lov til at udfolde sine idéer, og projektet her er første projekt med stor touchskærm,” siger Oliver Deleuran. ”Vi bruger overblikket på skærmen til at sikre, at alle tager ejerskab for projektet, og det er især godt, hvis faggrupperne selv kan lave indbyrdes aftaler, så de ikke kommer i vejen for hinanden.”

Taler sikkerhed fremad i stedet for tilbage

Der er krav om sikkerhedsmøder og mønsterrunder hver 14. dag, men i NCC bliver de to møder nu på forsøgsbasis lagt sammen med leanmøderne og holdes hver uge. Dermed bliver der tænkt og talt om sikkerhed i planlægningen af den kommende uges arbejde. Der bliver arbejdet med oversigter over byggepladsen, og de enkelte faggrupper fremlægger deres arbejde og markerer på oversigten, hvor de planlægger at arbejde. På den måde bliver det meget hurtigt synligt, hvis flere faggrupper har planlagt arbejde samme sted.

”På sikkerhedsmøderne har vi typisk set tilbage på de sidste to uger sammen med sikkerhedsrepræsentanten og talt om, hvad der er sket,” fortæller Jim Leonhardt, der er arbejdsmiljøkonsulent i NCC. ”På Lean-møderne ser vi sammen frem mod den kommende uge for at planlægge arbejdet. Ved at slå møderne sammen får vi lukket det hul, der kan være mellem de to møder.”

Også blandt håndværkerne er der tilfredshed med den nye måde at holde møderne på: ”Det fungerer rigtig godt ved, at sikkerhedskoordinatoren tager fat i de forskellige sikkerhedsfolk og hører dem, om de har noget til mødet, og skærmen giver et godt overblik over, hvor de forskellige faggrupper arbejder i den kommende uge, så vi kan planlægge os ud af eventuelle konflikter,” siger NCC’s tømrerformand Niki Bjørnestad.

Om projektet

NCC Renovering er totalentreprenør på opgaven, der består af ombygning, modernisering og istandsættelse af eksisterende kontorfaciliteter, etablering af nye kontor- og mødefaciliteter og ministerfaciliteter. Endelig skal der installeres nye tekniske installationer for at skabe bedre indeklima på de cirka 7.000 kvadratmeter, fordelt på syv etager inklusive kælder. Projektet nærmer sig sin afslutning med forventet aflevering i slutningen af marts.

For yderligere information kontakt venligst:

Ghita Borring Laursen, kommunikationschef NCC Danmark, tlf: 93 88 18 19, e-mail: ghilau@NCC.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Ina Bjerregaard, Pressechef, NCC Danmark, Telefon 20 65 21 14

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere de bedste bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende virksomheder i Norden inden for byggeri, infrastruktur og ejendomsudvikling med en omsætning på rundt regnet 41 mia. kr. og 16.300 medarbejdere i 2018. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. 

Abonner

Multimedia

Multimedia