Jens Bischoff i spidsen for NCC Recycling

Report this content

Blandt mange kvalificerede ansøgere har NCC Roads valgt at ansætte 36-årige Jens Bischoff som områdechef for det nye forretningsområde NCC Recycling, der blev lanceret internationalt i NCC koncernen før sommeren.

Jens Bischoff kommer fra en stilling som afdelingschef i Munck Asfalt A/S på Sjælland. Han er uddannet diplomingeniør fra Københavns Teknikum inden for miljø- og anlægsområdet og har tidligere også været salgs- og markedschef hos rådgivningsfirmaet Orbicon A/S.

”Jeg er rigtig glad for, at Jens nu kommer til at stå i spidsen for NCC Recycling. Hans baggrund inden for både asfaltproduktion og miljørådgivning giver ham en bred faglig indsigt, og jeg glæder mig til samarbejdet,” siger Kim Fynbo Nielsen, regionsdirektør for råstoffer i NCC Roads.

Tiltrukket af iværksætterrollen

Spørger man den nytiltrådte chef, er han ikke et sekund i tvivl om, hvad der trak mest ved jobbet i NCC Recycling:

”Det er den enorme udfordring med at få dette nye forretningsområde til at blomstre helt fra bunden. I tidligere job har jeg ’ført faklen videre’, men her starter jeg i en nyoprettet stilling med ansvar for at få alting til at lykkes. De strategiske tanker om recycling er gjort, men nu skal jeg tilføje mine egne ideer og vise, at der er både penge og miljø i genanvendelse af byggematerialer,” siger Jens Bischoff.

Fokus på at være landsdækkende

Forretningsplanerne holder Bischoff foreløbig tæt til kroppen, men han røber dog gerne, at der arbejdes af tre spor for at nå ud og blive landsdækkende : etablering af nye genanvendelsespladser, opkøb samt partnerskaber og samarbejde.

”De svære beslutninger i starten bliver, hvordan vi øger kapacitet og volumen uden at vi ’foræder’ os. Genanvendelse af byggematerialer er et marked med stigende vækst og stor politisk fokus, men det er ikke alle affaldstyper, der er lige rentable – endnu. PCB-spøgelset spøger stadig en smule i nogle menneskers bevidsthed, og derfor skal vi være lidt selektive i starten,” forklarer Jens Bischoff.

Koncern-synergi god for miljøet

Internt i NCC ligger der også en stor salgsopgave foran Jens Bischoff. Det ligger lige til højrebenet for NCC Recycling at aftage byggeaffald fra NCC Construction og efter behandling videreformidle det som nye råstoffer til fx asfaltproduktionen i NCC Roads.

”Der er mange muligheder for at spare på miljøets ressourcer og råstoffer, når man genanvender byggeaffald, så det er oplagt at se på synergien, vi kan opnå internt i koncernen. Derfor skal vi naturligvis også ud og markedsføre os over for kollegerne, for der hænger de første lavt hængende frugter”, siger han.

Jens Bischoff tiltrådte som områdechef i NCC Recycling per 1. august 2012. Enheden har kontor hos NCC Roads i Ejby sammen med forretningsområdet råstoffer. Her indtræder Jens Bischoff også som en del af ledelsesgruppen.

OM NCC RECYCLING

  • NCC Recycling er et nyt, nordisk genindvindingskoncept etableret i foråret 2012 med det formål at spare på knappe naturressourcer og energiforbrug, mindske miljøbelastningen og stræbe mod et mere bæredygtigt samfund.
  • NCC Recyclings genbrugsterminaler tager imod og forædler stenmaterialer, asfalt, beton, jord- og afgravningsmaterialer samt grene og parkaffald. Desuden sælger terminalerne nye materialer og tilbyder visse steder deponering til både offentlige og private kunder.
  • Målet er at etablere 30 nye genbrugsterminaler frem til 2016.
  • Et EU-direktiv kræver, at 70 procent af alt bygge- og nedrivningsaffald skal genindvindes og genbruges senest i 2020.
  • Læs mere om NCC Recycling på www.ncc.dk/recycling

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Jens Bischoff, områdechef, NCC Recycling, tlf. 51 54 76 77

Kim Fynbo Nielsen, regionsdirektør, råstoffer, NCC Roads, tlf. 40 26 33 30

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 6 mia. SEK og cirka 2.200 ansatte. NCC Roads kerneforretning er produktion af tilslag og asfalt samt asfaltbelægninger og vejservice.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia