Kapløb med tiden

Intet må gå galt, når NCC Construction fra midnat i nat skal støbe bunden i et 10.000 m3 stort forsinkelsesbassin i ét hug.

Forberedelserne er mange og logistikken kompleks, når man skal støbe 1.150 m3beton på under et døgn midt i et bebygget område. Producenten DK Beton lukker to hele betonværker ned for øvrige kunder for kun at køre beton i pendulfart til byggepladsen ved Ericaparken 67 i Vangede, hvor NCC Construction er i gang med at opføre et forsinkelsesbassin for bygherren forsyningsselskabet Nordvand. Det underjordiske bassin skal opsamle opblandet spildevand fra fællessystemet og dermed aflaste kloaknettet ved fremtidige skybrud.

Onsdag d. 17. august ved midnat indledes arbejdet med at forme bassinets enorme bundplade, som skal støbes i ét stykke. Det 24 mand store hold forventer, at arbejdet vil strække sig i ca. 18-20 timer.

”Vi havde planlagt først at starte støbningen kl. 04.00, men måtte fremskynde den fordi der er udsigt til regn natten til fredag, ” forklarer projektchef Flemming Carlsen, NCC Construction.

Han forsikrer dog, at arbejdet vil foregå med størst muligt hensyn til beboerne i området.

Nødvendig aflastning ved skybrud

Forsinkelsesbassinets placering sker på baggrund af Nordvands analyser af aflastningsbehovet i området. Storkøbenhavn har flere gange denne sommer oplevet, hvordan skybrud overbelastede kloaknettet og sendte bakteriefyldt spildevand tilbage på gaderne. Sådanne situationer skal det kommende forsinkelsesbassin være med til at forebygge:

”Som udgangspunkt satser Nordvand på at adskille regn- og spildevand. Det gør vi f.eks. ved at anlægge et nyt afløbssystem kun beregnet til regnvand og ved at nedsive regnvandet, hvor det falder. Der er dog visse steder, hvor disse løsninger ikke er tilstrækkelige og derfor må suppleres med bassiner som det ved Nymosen, NCC er ved at etablere for os,” forklarer Lise Jangmark, projektleder i Nordvand.

”Sådanne bassiner forhindrer, at opblandet regn- og spildevand presses tilbage til overfladen. Dette underjordiske forsinkelsesbassin sikrer sammen med Nordvands mange øvrige bassiner en bufferkapacitet i de situationer”, fortsætter Lise Jangmark.

Når forsinkelsesbassinet står færdigt i sommeren 2012, vil Nordvand etablere et haveanlæg på arealet oven på bassinet til beboerne i området.

Jesper Andersen, pressekonsulent, NCC

Telefon 41 70 44 91, e-mail: jdz@ncc.dk

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.
I 2010 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 6 mia. SEK og cirka 2 200 ansatte. NCC Construction Danmark bygger boliger, kontor, veje, anlæg og øvrig infrastruktur i Danmark.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links