Klimasikret p-areal skal hindre oversvømmelser i Brøndby

Report this content
Læse original

NCC anlægger nu sit hidtil største klimasikrede p-areal på Sjælland. Projektet er en del af HOFOR’s klimatilpasningsplan i Brøndby, hvor permeabel asfalt og bærelag tænkes sammen med et regnvandsbassin.

Klimatilpasningsplanen omfatter det separatkloakerede boligområde omkring Horsedammen i Brøndby Kommune. Her er tredje og sidste etape i fuld gang og vil, når projektet er realiseret, sikre det tidligere oversvømmelsesramte boligområde mod en 5-års regnvejrshændelse. For at minimere risikoen for oversvømmelser i fremtiden, etableres et regnvandsbassin under en offentlig parkeringsplads, der kan forsinke 2800 m3 regn. Bassinet anlægges mellem to eksisterende regnvandsledninger og opbygges af tunnelfaskiner og skærver.

Udover det underjordiske regnvandsbassin tilføres en ekstra bassinkapacitet på 700 m3 i en permeabel vejopbygning. Vejen anlægges som en klimavej baseret på NCC’s Permavej® koncept – En løsning, der består af en permeabel asfaltbelægning, der kan aftage og dræne meget store mængder vand, og af bærelaget NCC Drænstabil®, der har så stor dræneffekt, at det kan optage regnvandet efter samme princip som en faskine. På den måde bliver vandet drænet langsomt ned i bassinet med forsinkelse, så hverken kloaknet eller bassin vil blive overbelastet.

”Med permeabel asfalt og bærelag prøver vi noget nyt. Vi ønskede at tilføje en ekstra dimension til projektet, som kunne bidrage til håndteringen af de store mængder regnvand. Ved at tilføre en ekstra bassinkapacitet over terræn udnytter vi også vejkonstruktionen til at håndtere regnvandet”, siger Marlene Halkjer, Projektleder hos HOFOR.

NCC skal levere mere end 8000 tons Drænstabil® og udlægge 3,500 m2 permeabel asfalt på det nye parkeringsareal i Brøndby. Projektet bliver dermed NCC’s hidtil største permeable klimasikringsprojekt øst for Storebælt

”Fremtiden vil byde på øgede mængder regn, som vores kloakker ikke kan håndtere. En vejkonstruktion med permeable asfaltbelægninger og bærelag er derfor oplagt at tænke med ind i en klimasikringsløsning, som vi fx ser her ved parkeringsområdet i Brøndby. Konstruktionen er ikke dyrere at anlægge, da man slipper for at grave store rørsystemer ned og installere tilslutninger til kloaknettet”, siger Michael Brask, klimavejsekspert og salgschef i NCC Industry.

Interessen skyller ind over de vandfrie veje og pladser
I takt med at klimaet ændrer sig, og det danske vejr byder på mere regn og flere skybrud, har markedet for alvor fået øjnene op for NCC’s Permavej® koncept. NCC har nemlig de seneste år anlagt mere end 60 klimaveje, og de oplever nu også en særlig interesse for de permeable løsninger i forbindelse med anlægsarbejder på p-pladser. Senest har NCC klimasikret et parkeringsareal ved supermarkedskæden Lidl i Hedensted og ved den nye uddannelsesby CAMPUS Køge.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
 
Michael Brask, Salgschef i NCC Industry, Råstoffer, telefon + 45 23 33 27 14
Pernille Kjøller, Kommunikationspartner i NCC Danmark, telefon +45 41 37 85 62

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere de bedste bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende virksomheder i Norden inden for byggeri, infrastruktur og ejendomsudvikling med en omsætning på rundt regnet 41 mia. kr. og 16.500 ansatte i 2018. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. 

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links