Klimaveje er det nye sort

Report this content
Læse original

Fremtiden vil byde på flere skybrud, som vores kloakker og veje ikke kan håndtere. Derfor oplever NCC en stigende interesse for ”klimaveje”, hvor vandet trænger igennem asfalten, så oversvømmelser undgås.

Stadig flere skybrud og medfølgende kaskader af koncentreret regnvand kræver større og dyrere kloakker i fremtidens Danmark. NCC har siden det store skybrud i København i juli 2011 arbejdet intenst med udvikling af nye måder at håndtere enorme mængder regnvand, bl.a. i form af vandgennemtrængende asfalt på p-pladser, villaveje og veje i den tætte by – steder, hvor der normalt ikke er plads til forsinkelsesbassiner, og hvor nedgravning af store rørdimensioner har enorme omkostninger til følge.

De nye løsninger vækker begejstring i offentligheden, og det kan mærkes i ordrebeholdningen hos NCC. Her har man netop hjulpet med klimasikring af en vejudstykning i Støvring, og snart kan også Skanderborg Kommune genindvie den stærkt udfordrede Porskjærvej i Galten.

”Vi har god erfaring med permeable belægninger og bærelag, som holder vejen tør og håndterer regnvandet på stedet, og vi oplever en markant stigende interesse fra markedet,” siger Michael Brask, salgschef i NCC Industry, Råstoffer

NCC PermaVej er en åben asfalt, som regnvandet kan trænge igennem, og som har så stor dræneffekt, at asfalten altid vil være vandfri – også under skybrud. Med en permeabel belægning bliver afløbsriste, render og brønde oftest helt unødvendige, hvilket gør anlægsarbejdet mindre kompliceret. Og når regndråberne trænger ned lige der, hvor de falder, og ikke skal ledes mod en rist, kan områder med permeable belægninger anlægges som en helt stabil, vandret flade, og det giver nye arkitektoniske muligheder.

Flere klimaveje på vej
NCC PermaVej® er i de sidste uger blevet anlagt som klimasikring på Odderen i Støvring, hvor det samlede vejareal er 4.000 m2.. Ved opbygningen af vejen er al afvanding af vejareal sket uden brug af regnvandskloakker.

På samme måde er Porskjærvej i Galten ved at blive etableret med NCC PermaVej® som en del af en samlet klimasikring. Her har været store udfordringer med kapacitetsproblemer i regnvandskloakkerne. Vejen er derfor gravet op ogvil blive asfalteret med permeabel asfalt i løbet af oktober måned. Desuden anlægges hele vejen med en lukket vejkasse, som bruges som forsinkelsesbassin, da der ikke må ske en nedsivning i området.

Lufthavnsvejen i Aalborg er den hidtil største anlagte klimavej. Her er der blandt anden anvendt 12.000 tons DrænStabil og 4500 tons asfalt. Hos NCC er der flere projekter i støbeskeen, og kommunernes ønske om permeable belægninger begynder også at være specificeret i udbudsmaterialet.

”Vi kunne godt tænke os, at det var endnu mere fremtrædende i udbudsmaterialet. Men vi er tilfredse med de store fremskridt i markedet. Vi glæder os over, at vi kan være med til at levere nye, holdbare løsninger i branchen, så vores vejnet kan blive klimaklar til fremtiden.,” siger Michael Brask.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Kommunikations- & Marketingchef Ghita Borring, NCC Danmark A/S, telefon 41 70 44 40

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 49,8 mia. kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure. I 2015 havde NCC i Danmark en omsætning på 6,9 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links