Landets mest moderne forbrændingsanlæg bygges i Aalborg

  Skærpede miljøkrav og større affaldsmængder er årsag til, at I/S Reno-Nord i Aalborg netop har sat byggeriet af en ny ovnlinie i gang. Den nye ovn, som erstatter to af de eksisterende ovne fra 1980, kan forbrænde 20 tons affald i timen. Derved øges I/S Reno-Nords samlede kapacitet med godt 20 procent. Den nye ovn bliver en klar gevinst for miljøet. Røgen fra forbrændingsanlægget vil blive renset væsentligt bedre, og samtidig opnås en markant bedre udnyttelse af energien i affaldet. I dag kan cirka 80 procent af den udviklede energi ved affaldsforbrænding i de gamle ovne genindvindes og omdannes til elektricitet og fjernvarme. Når den nye ovn tages i brug i 2005, kommer energiudnyttelsen helt op på 97-98 procent. - Det svarer til, at forbrændingsanlægget kan forsyne cirka 16.000 parcelhuse med elektricitet og næsten dobbelt så mange med fjernvarme, oplyser Henrik Skovhaug, direktør for I/S Reno-Nord. Hele anlægget får ansigtsløftningEtablering af den nye ovnlinie, opførelse af en ny bygning til den samt renovering af eksisterende bygninger er budgetteret til 680 mio. kr. Projektet er udbudt i fagentrepriser, og NCC Construction Danmark A/S vandt licitationen om opførelsen af råhuset til den nye ovn. Arbejdet omfatter al beton- og anlægsarbejde og beløber sig til knap 44 mio. kr. Selve ovnen til cirka 380 mio. kr. leveres af Babcock & Wilcox Vølund Aps, LAB S.A. og B+V Industritechnik GmbH. Den nye ovnliniebygning vil alene i kraft af sin størrelse blive meget markant i landskabet. Når en enkelt ovn skal behandle hele den mængde, som det gamle anlæg har klaret, fylder den naturligvis meget. For at rumme både ovn og luftrensningsanlæg opføres bygningen i 40 meters højde over terræn. De store flader brydes på forskellig vis. Betonvæggene i bunden af bygningen males sorte, mens midterpartiet beklædes med lyse metalplader. Øverst afsluttes bygningen med et vandretliggende vinduesbånd i profilglas. - De forskellige facader giver bygningen et bølgende udtryk, som ændrer sig alt efter dagen og årstidernes rytme, forklarer arkitekt Thomas Bech fra Arkitektfirmaet C.F. Møller. I forbindelse med bygning af ny ovnlinie renoveres de eksisterende bygninger ved forbrændingsanlægget, så bygningskomplekset fremstår som en helhed. - Anlægget fremtræder i dag en anelse dystert med mørke siloer og ovnhaller. Tanken er at vende billedet om ved at udskifte facadens nuværende mørke metalplader med lyse. Samtidig males de nuværende rå betonflader mørke, så der opnås en vekselvirkning mellem lys og skygge, forklarer Thomas Bech. - Bygningerne vil med det nye lyse udseende trods deres størrelse fremtræde lette og indpasset i horisonten. Den nye ovnbygning er klar til brug i 2005. Til den tid råder I/S Reno-Nord over landets mest moderne og miljøvenlige forbrændingsanlæg.  

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41 mia. DKK og 15.500 medarbejdere i 2019. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og links