Markant ordrefremgang for NCC Construction Danmark

NCC AB har i dag fremlagt resultatet for månederne april til og med juni 2004 samt for første halvår 2004. Regnskabet viser en stigning på 69 procent i ordreindgangen for NCC Construction Danmark A/S. NCC's danske bygge- og anlægsfirma, NCC Construction Danmark A/S, har i årets første seks måneder oplevet fremgang i ordrebeholdningen. Ordreindgangen var i første halvår 2004 på 2.454 millioner kr. mod 1.455 millioner kr. i samme periode sidste år. "Det er vores opfattelse, at markedet har tillid til NCC og vore kompetente medarbejdere. Det er glædeligt at øge ordreindgangen så markant i en periode, hvor der ikke har været vækst i de dele af markedet, som NCC betjener," siger adm. direktør Søren Ulslev, NCC Construction Danmark A/S. Omsætningen i halvåret blev på 1.943 mio. kr. mod 2.122 mio. kr. i samme periode sidste år. Omsætningen er negativt påvirket af, at der er tilbagegang i markedet for erhvervsbyggeri. Samtidig er omsætningen positivt påvirket af, at NCC oplever vækst og stigende markedsandele, når det gælder boligbyggeri. NCC bygger og sælger enfamilieshuse og ejer- og andelslejligheder og udvikler boligprojekter i landets største byer, hvor der er behov for nye lejligheder. Driftsresultatet (EBIT) landede på 37 mio. kr. mod 69 mio. kr. i første halvår 2003. Faldet i EBIT skyldes blandt andet, at NCC i regnskabet opgør store projekter konservativt ved først at medtage indtægter for projekterne i resultatet, når de er langt henne i gennemførelsen. I første halvår 2003 var EBIT-tallet positivt påvirket af dette forsigtighedsprincip. Nye store ordrerI årets første seks måneder har NCC Construction Danmark A/S fået mange nye, store byggeordrer, blandt andre: Storbyggeriet i Sønderborg, hvor både Syddansk Universitet, en forskerpark og Sønderjyllands Symfoniorkester får til huse, Det nye statsfængsel i Horsens, NCC's køb af Krøyers Plads på Christianshavn for at opføre nye boliger, NCC's aftale med TK Development om kontor-, hotel- og boligbyggeri på Amerika Plads i København, Boligselskabet FSB's ordre til NCC om 110 nye boliger i Ørestad, Samarbejdsaftalen med Fonden Realdania og Haandværkerforeningens Fond som har til mål at gøre professor Bjørn Nørgaards enestående boligprojekt virkeligt på Bispebjerg i København. Partnering vinder indpasBåde private, statslige og kommunale bygge- og anlægsopgaver udbydes nu i stigende grad i Partnering. "Over det sidste halve år har vi lagt mærke til, at antallet af udbudte ordrer i Partnering er vokset. Det er en meget glædelig udvikling. Markedet har virkelig taget den nye samarbejdsform til sig. Jeg er overbevist om, at jo flere byggeopgaver, som gennemføres i det tætte samarbejde, som Partnering er, jo bedre, billigere, hurtigere og mere sikkert byggeri vil vi få i Danmark," siger Søren Ulslev. Kan du gætte hvem vi er?NCC's nye reklamekampagne er et led i en fornyet branding- og kommunikationsstrategi, som NCC Construction Danmark A/S satte i gang sidste år. Målet er dels at øge kendskabet til NCC, dels at kommunikere de værdier og holdninger, der præger kulturen i virksomheden og findes blandt medarbejderne. Ikke kun over for byggeriets beslutningstagere, men også overfor det store befolkningssegment, som er kunder til NCC's nyopførte boliger. "Det er vores mål at fortælle enkle, dagligdags historier, som viser, at NCC's medarbejdere tager ansvar, er fagligt dygtige og optaget af at sikre den bedst mulige kvalitet. Det er fortællinger om enkelhed, ordentlighed og kvalitet. I reklamefilmene optræder vores egne medarbejdere, som fortæller deres egen historie om, hvad der er vigtigt ved deres arbejde," siger Søren Ulslev. Branding- og kommunikationsarbejdet har også effekt indadtil i virksomheden og understøtter NCC's værdier, mål og Forretningsetiske Retningslinier. I det forløbne og det kommende halvår debatteres værdier, etik og mål på møder med samtlige medarbejdere. MedarbejderudviklingNCC har i det forløbne halvår igangsat en ny, modulopbygget uddannelse i projektledelse. Som den første af sin art i den danske byggebranche er uddannelsen internationalt anerkendt og medarbejderne modtager efter endt uddannelse en uafhængig certificering efter den europæiske IPMA-standard. Desuden har NCC udarbejdet grundlaget for en ny uddannelse af arbejdsledere, som blandt meget andet skal bane vejen for større kvalitet ved at formænd, sjakbajser m.fl. får en moderne lederuddannelse samtidig med, at der skabes grundlag for at gennemføre nye produktionsmetoder, f.eks. Lean Construction. Pres på indkøbspriserneNCC Construction Danmark A/S gennemfører også i år en større omlægning i den måde, virksomheden køber ind på. Der indføres for en stadigt større gruppe af varer koordineret indkøb i hele virksomheden, et projekt som fuldt færdigt vil omfatte hele den nordiske NCC-koncern. Projektet forløber planmæssigt og NCC venter at opnå en mærkbar nedgang i priserne på byggematerialer. IT-anvendelse i byggebranchenNCC deltager aktivt i at forbedre byggebranchens samlede anvendelse af IT-værktøjer. Senest er NCC i samarbejde med seks andre store aktører i den danske byggebranche gået sammen om at indføre ens IT-standarder på en lang række områder. "Fælles standarder er en nødvendighed for os som branche. Når de er gennemført kan vi bruge IT til at reducere fejl og undgå megen spildtid. Sådan er IT med til at skabe større arbejdsglæde for alle på byggepladserne," siger Søren Ulslev. NCC Construction Danmark A/S vil derudover i løbet af det kommende halvår indføre egne, nye IT-værktøjer, som vil give NCC konkurrencefordele. Nøgletal for NCC Construction Danmark A/S Millioner kroner Jan-jun 04 Jan-jun 03 Apr-jun 04 Apr-jun 03 Helår 03 Ordreindgang 2.454 1.455 1.538 832 3.550 Omsætning 1.943 2.122 1.013 1.130 4.426 EBIT 37 69 33 68 118 Ordrebeholdningen er på 3.094 millioner kr. og svarer til 9 måneders produktion. NCC-koncernenNCC-koncernens samlede halvårsregnskab kan ses på websiden www.ncc.info. I Danmark arbejder NCC gennem byggefirmaet NCC Construction Danmark A/S, asfalt-, vej- og råstoffirmaet NCC Roads A/S, ejendomsudviklingsselskabet NCC Property Development A/S og det internationalt orienterede NCC International Denmark A/S.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41 mia. DKK og 15.500 medarbejdere i 2019. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner