Miljødeklareret asfalt til de danske veje

Report this content
Læse original

NCC er sammen med den øvrige asfaltbranche klar til at udgive EPD’er (miljøvaredeklarationer) på samtlige asfaltprodukter.

I starten af året realiserede NCC’s råstofdivision landets første EPD’er på sand-, grus-, og stenmaterialer. Nu følger virksomhedens asfaltdivision samme spor og kan dermed udarbejde EPD’er på alle typer asfalt i hele landet.

”EPD’erne er vigtige, hvis vi som branche vil have sat endnu mere fokus på ressourceforbrug og miljøpåvirkning i fremtidens infrastrukturprojekter”, siger Susanne Carlsen, Miljø- og kvalitetskoordinator i NCC Industry, Asfalt.

En EPD (Environmental Product Declaration) dokumenterer et produkts miljøpåvirkning og udvikles i henhold til anerkendte europæiske standarder. Med andre ord, er en EPD en standardiseret metode til at kortlægge informationer om et produkts energi- og ressourceforbrug samt miljøpåvirkning gennem alle dets livsfaser.

Krav om EPD’er i udbud
Kommunerne og Vejdirektoratet er nu så småt begyndt at stille krav om EPD’er på asfalt i udbuddene.

”Udgivelsen af EPD’er i branchen er ved sin helt spæde start. Men vi har medvirket til nogle af de første EPD’er i forbindelse med vores seneste KVS-projekter” (strækninger med en klimavenlig slidlagstype, der reducerer bilisternes brændstofforbrug, red.), siger Susanne Carlsen.

Hun fortæller, at EPD’erne bliver udarbejdet i et tredje-parts verificeret værktøj, som er udviklet af LCA.no. Beregningsmetoden er ens for alle i asfaltbranchen og er udført efter den europæiske standard for EPD’er EN15804:2012+A1:2013. Den inkluderer faserne A1, A2 og A3 og medregner derfor også miljøpåvirkningen fra råstofudvinding, transport og produktion.

Produktspecifikke EPD’er
Her og nu er der tale om branche EPD’er, der er repræsentative for hele asfaltbranchen i Danmark. Men NCC er allerede klar med de første verificerede produktspecifikke EPD’er. En produktspecifik EPD er en deklaration, der udformes for et konkret produkt fra en bestemt producent. Den kan derfor godt adskille sig fra andre producenters EPD for et tilsvarende produkt. For eksempel kan EPD’er på asfalt, der er produceret på en fabrik, som bruger råstoffer fra en nærtliggende grusgrav, opnå en lavere CO2-udledning, når det kommer til transport.

”Vores asfaltfabrik i Gammelrand får materialer fra vores grusgrav, der ligger på nabogrunden. På den måde undgår vi transportvejen, og det vil alt andet lige have en positiv indflydelse på den pågældende EPD”, siger Susanne Carlsen.

Hun uddyber, at det samme vil gøre sig gældende, hvis en virksomhed for eksempel har arbejdet med at energioptimere sin asfaltproduktion. NCC har netop opført en ny asfaltfabrik i Glostrup, som har et markant lavere energiforbrug end den gamle fabrik. NCC forventer derfor, at udskiftningen af fabrikken vil have en positiv effekt på de fremtidige miljødeklarerede asfaltprodukter, der bliver fremstillet på fabrikken i Glostrup.

”I sidste ende handler det om at skabe transparens i branchen og dermed hjælpe vores kunder med at træffe nogle mere bæredygtige valg af asfaltbelægninger”, siger Susanne Carlsen.

For yderligere information kontakt venligst:
Carl Johan Corneliussen, Pressechef, email: carcor@ncc.dk, telefon +45 26152127

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og infrastrukturprojekter, samt asfalt og råstofudvinding. I 2020 havde NCC en omsætning på ca. 38 mia. DKK. og 14.500 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.