Mobile autoværn sparer samfundet for millioner

Læse original

Som de første i Norden opstillede NCC for et år siden mobile værn i forbindelse med udvidelsesarbejdet på Køge Bugt Motorvejen. Erfaringerne er nu gjort op og viser, at samfundet kan spare millioner på den nye opfindelse.

Køge Bugt Motorvejen er Danmarks mest befærdede strækning med 120.000 køretøjer hver eneste dag. For at gøre livet lettere for trafikanterne under vejarbejdet i forbindelse udbygningen af motorvejen, valgte Vejdirektoratet at afprøve NCC’s nye metode med mobile værn.

Mobile værn sørger for, at der hele tiden er flest åbne spor der, hvor den trafikale belastning er størst. Systemet bruges til at opstille og flytte autoværn, når der er behov for løbende at regulere antallet af spor. Se hvordan det foregår i praksis i Vejdirektoratets animationsfilm: https://www.youtube.com/watch?v=l7uc6fGLYHw

Det er nu et år siden, at NCC’s mobile værn blev taget i brug for første gang. Her blev systemet fra den 15. maj til 6. august 2017 anvendt på en 6 kilometer strækning på Køge Bugt Motorvejen under asfaltarbejdet fra Solrød S til Køge V. Værnet blev flyttet med NCC’s specialkøretøj to gange om dagen, så der om morgenen var fire åbne spor ind mod København og fire spor ud af byen om eftermiddagen.  

En god investering
For at blive klogere på, om metoden er velegnet til at optimere trafikafviklingen i forbindelse med andre store vejprojekter, har Vejdirektoratet og Trafitec samlet erfaringerne med den nye opfindelse på projektet ved Køge Bugt. Og der er heldigvis meget at glæde sig over i evalueringsrapporten.

Rapporten beskriver nemlig bl.a., at rejsetiden er halveret set i forhold til 2016 med 3 spor, og at mere end 80 % af de 1026 adspurgte trafikanter mener, at det mobile værn fungerer godt eller meget godt. Mest iøjnefaldende er dog beregningerne, som viser, at de mobile værn har reduceret den samlede forsinkelse på mellem 650.000 – 1.150.000 køretøjstimer, hvilket løber op på en samfundsmæssig gevinst mellem ca. 160 – 290 mio. kr.

”Vi har været spændte på resultaterne og har haft store forhåbninger om, at vores mobile værn er en succes. Som rapporten viser, er fordelene ved metoden, at vi kan afvikle vejarbejde med få gener for bilisterne og samtidigt opnå store økonomiske gevinster for samfundet. Det er dyrt at have mange bilister til at holde i kø på vores motorveje”, siger Ivan Pedersen, direktør i NCC Vejservice.  

Systemet skal udbredes
NCC er forhandler af mobile værn i Norden og ser nu et stort potentiale i at udbrede systemet:

”Konceptet er ikke kun interessant for Vejdirektoratet. Kommunerne har også veje, hvor mobile værn med fordel kan anvendes, fx under vejarbejde ved større indfaldsveje, broer og tunneler”, siger Ivan Pedersen.

Ifølge Ivan Pedersen er tanken også at udbrede systemet på det nordiske marked, da den øgede urbanisering har skabt lignende trafikale udfordringer omkring de nordiske storbyer.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Ivan Pedersen, Direktør i NCC Infrastructure, Vejservice, telefon +45 24 88 75 08
Pernille Kjøller, Kommunikationspartner, NCC Danmark, telefon +45 41 37 85 62

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,5 mia. kr. og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links