Musikhuset Aarhus udvides med fleksibel foyer og balkoner

Efter 21 år som omdrejningspunkt for kulturelle begivenheder i Østjylland udvides og renoveres Musikhuset Aarhus. - Med udvidelsen får vi et forbedret og mere moderne musikhus med bedre faciliteter for vores mange gæster, siger direktør Hans N. Hansen, Musikhuset Aarhus. Projektet koster 24 millioner kroner, hvortil blandt andet skal lægges udgifter til inventar. Det omfatter en 1.000 kvadratmeter stor udvidelse af foyer og balkoner og etablering af kælder. Samtidig får inventaret og bygningen en ansigtsløftning, og der bygges flere nye toiletter. Byggeriet udføres af NCC Construction Danmarks A/S i Partnering med Musikhuset. Rådgivende ingeniør er Carl Bro A/S, og projektet er tegnet af arkitektfirmaet Kjær & Richter A/S. Firmaet tegnede Musikhuset Aarhus i slutningen 1970’erne, og ombygningen føres videre i den oprindelige stil. - En større og mere anvendelig foyer har længe stået højt på vores ønskeseddel. Vi vil gerne bruge foyeren til mindre arrangementer og en anden type koncerter, end vi hidtil har haft i den store sal. Det får vi mulighed for nu, fordi vi etablerer en foyer-scene og får bedre plads, siger direktør Hans N. Hansen. En handicapvenlig renovering Udvidelsen af Musikhuset Aarhus sker ved at flytte den eksisterende glasfacade ca. 8,64 meter ud fra Musikhuset. - Set udefra bliver det derfor ikke umiddelbart synligt, at der er sket en tilbygning. Musikhuset Aarhus kommer til at ligne sig selv, men vi få mere plads indvendigt, siger Hans N. Hansen. Det rum, der opstår ved at flytte den cirka 70 meter lange glasfacade, giver mere end 600 kvadratmeter ekstra i stueetagen. Ved arrangementer på den nye scene i foyeren vil der derfor være plads til 1.000 gæster. - Samtidig bliver musikhusets to balkoner udvidet, så caféen og restauranten får mere plads og bedre faciliteter, fortæller arkitekt Jørgen Frederiksen, Kjær & Richter A/S. På de to balkoner etableres handicaptoiletter, som sammen med en ny elevator gør Musikhuset Aarhus mere brugervenligt for handicappede og gangbesværede besøgende. - I kælderen opføres 10 nye dametoiletter. Kælderen skal også bruges til opbevaring af blandt andet ekstra stole og borde, siger Jørgen Frederiksen. Musikhuset åbent under byggeriet I forbindelse med tilbygningen renoveres loftet i foyeren. De uhøvlede brædder viger pladsen for høvlede, men mønster og farvevalg ændres ikke. - Gulvet og resten af Musikhuset Aarhus holdes i samme stil og nuancer som hidtil både ude og inde, siger Jørgen Frederiksen. En del af inventaret udskiftes dog i blandt andet caféen og restauranten på balkonerne. Også i foyeren bliver der lavet om, så billetsalget og gaderoben kommer til at fungere mere optimalt for både gæster og personale. Efter ombygningen vil gaderoben således være en selvstændig ø i foyeren. - Vi tager de nye faciliteter i brug midt i august og er glade for, at Musikhuset kan holde åbent under størstedelen af byggeriet, siger direktør Hans N. Hansen. Det begrænsede antal forstyrrelser af Musikhusets hverdag er muligt på grund af en tæt dialog mellem NCC Construction Danmark og Musikhuset Aarhus. Tilbygningen foretages etapevis og er planlagt, så generne bliver mindst mulige for Musikhusets aktiviteter. Først i den sidste fase af byggeriet lukker Musikhuset Aarhus helt, men åbner dog også her enkelte gange i forbindelse med allerede planlagte aktiviteter. Større indflydelse med Partnering Gennem hele projekteringen har der været en god og tæt dialog mellem byggeriets parter. Først mellem Musikhuset Aarhus og arkitekterne og siden med totalentreprenøren NCC. Udvidelsen og renoveringen gennemføres som et Partnering-projekt, hvor byggeriets implicerede parter i fællesskab opstiller succeskriterier og sammen træffer alle beslutninger. Og hvor de økonomiske forhold lægges frem og indgår i den løbende prioritering i forbindelse med projektet. - Partnering-forløbet har fungeret godt, og det har blandt andet givet os indflydelse på de materialer og underleverandører, som benyttes til byggeriet, siger direktør Hans N. Hansen. Også hos entreprenøren NCC er der stor tilfredshed med samarbejdsformen, som på grund af den tætte dialog gør det nemmere at løser eventuelle problemer hurtigt.  

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41 mia. DKK og 15.500 medarbejdere i 2019. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og links