NCC afslutter historisk renovering af Gentofte Hospital

Læse original

NCC Construction Danmark har afsluttet knapt to års renovering af 12.000 kvadratmeter. Den historiske Sydfløjen fremstår som ny – til hospitalsdirektørens store glæde.

Det var hårdt undervejs for hospitalsdirektør Eva Zeuthen Bentsen at se NCC’s folk tage indmaden ud af den historiske bygning, men det var nødvendigt. For at bevare bygningens historiske betydning for hospitalet og for områdets atmosfære, havde man valgt ikke at rive ned og bygge nyt men i stedet at lade Sydfløjens ydre facade stå.

Indmaden skulle dog udskiftes fra kælder til kvist, så man i praksis opførte en helt ny, topmoderne hospitalsbygning indvendigt med plads til ny akutklinik, nye sengeafdelinger med enestuer og eget badeværelse samt nye kontorer og omklædningsfaciliteter.

”Vi ved, at omgivelserne har stor betydning for patienternes helbredelse, så derfor har det været vigtigt for os at bevare det, der giver bygningerne den særlige atmosfære,” siger hospitalsdirektør Eva Zeuthen Bentsen.

”Samtidig var det nødvendigt at foretage den gennemgribende indvendige renovering, så bygningen kunne få den fleksibilitet, der kræves af hospitalsbygninger i dag, og så vi kunne komme op på nutidig standard i forhold til f.eks. patienternes bade- og toiletforhold,” fortsætter hun.

Dialog og tillid afgørende for det gode samarbejde

For NCC har det været spændende men også udfordrende at varetage den nænsomme renovering af den historiske bygning. Undervejs dukkede flere store, uforudsete forhold op, og da var bygherrens positive samarbejdsånd afgørende:

”Samspillet med hospitalets driftsfolk og brugere har været utroligt værdiskabende. Der har været plads til konstruktiv, professionel uenighed og altid vilje til at finde en løsning i fællesskab,” forklarer områdedirektør i NCC Construction Conny Wagner.

Hun understreger, at det kontraktuelle grundlag med en åben økonomi dannede grundlag for den tillid, der skulle til for i fællesskab at vælge de rigtige bygningsmæssige og tekniske løsninger undervejs. Derfor er projektet trods tekniske kompleksiteter undervejs også nået i mål inden for den aftalte tid og økonomi.

Gentofte Hospital flytter ind i den renoverede bygning hen over april måned, og der er officiel indvielse den 16. maj 2013 kl. 15.

NCC Construction var totalentreprenør på renoveringsprojektet på Gentofte Hospital til sammenlagt 115,3 mio. kroner. Holdet bestod desuden af Sweco Arkitekter samt rådgivningsfirmaerne NIRAS, som stod for installationer og Rambøll, som stod for konstruktionen.

Billedtekst til vedhæftede illustrationer: ”Før-og-efter billeder fra NCC Constructions renovering af Gentofte Hospitals historiske Sydfløj.”

Se desuden Gentofte Hospitals billedsamling fra renoveringen.

Fakta om NCC og hospitals- og psykiatriområdet

  • NCC Construction er hovedentreprenør på udbygningen af Esbjerg Psykiatriske Afdeling, der startede i januar 2013 og skal være færdig i 2015.
  • I Aabenraa har NCC siden maj 2012 været i gang med den 24.000 kvadratmeter store råhus- og lukningsentreprisen i første etape af opførelsen af det nye Aabenraa Akutsygehus.
  • NCC Construction er også ved at lægge sidste hånd på en renoveringsopgave i hovedentreprise på Glostrup Hospital, som bl.a. omfatter nyindretning af videncenter for rygsygdomme, reumatologicenter samt respirationscenter. En del af renoveringen omfatter asbest- og blysanering.
  • NCC udfører for øjeblikket el-entreprisen i forbindelse med ombygningen af det 15.000 kvadratmeter store Psykiatrisk Center på Hvidovre Hospital. Tidligere har NCC også opført Psykiatrisk Hospital i Helsingør og renoveret Sct. Hans Hospital.
  • Derudover er og har NCC været involveret i flere ombygninger af lokale sygehuse og hospitaler til nye sundhedshuse – blandt andet i Skive og Faxe Ladeplads.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Jesper Andersen, presseansvarlig, NCC Construction A/S, telefon 41 70 44 91

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.
I 2012 havde NCC i Danmark en omsætning på ca. 5,7 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte. NCC Construction Danmark bygger boliger, kontor, veje, anlæg og øvrig infrastruktur i Danmark.

Tags:

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41 mia. DKK og 15.500 medarbejdere i 2019. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.