• news.cision.com/
  • NCC/
  • NCC anlægger klimasikret parkeringsplads ved Klimatorium i Lemvig

NCC anlægger klimasikret parkeringsplads ved Klimatorium i Lemvig

Report this content
Læse original

Det internationale klimacenter Klimatorium i Lemvig får en klimasikret parkeringsplads, som udover at sikre området mod oversvømmelser ved kraftig regn, skal bruges til udendørs udstillinger om klimatilpasning.

Klimatorium i Lemvig får nu anlagt en topmoderne parkeringsplads, der nærmest opsuger vandet, når det regner og forhindrer oversvømmelser og våde strømper. Løsningen er udviklet af NCC og kaldes for PermaVej. Asfalten er i udgangspunktet åben, så vand kan trænge igennem og ned til et helt særligt drænlag.
 

”Vi har efterhånden rigtig god erfaring med at klimasikre p-arealer rundt om i landet. Denne opgave er dog ekstra interessant, fordi pladsen, udover at fungere som klimasikring og parkering, skal vises frem ved kommende udstillinger. Vi udfører derfor også mindre modeller af løsningen til udstillingsmontre inden i centret, hvor gæster kan komme helt tæt på og se, hvordan løsningen er bygget op”, siger Michael Brask, klimavejsekspert og salgschef i NCC Industry.

Klimatorium er et mødested, der samler civilsamfund, myndigheder, virksomheder og uddannelsesinstitutioner til debat om forebyggelse og tilpasning til de klimaudfordringer, vi står overfor. Det giver derfor god mening, at Klimatorium nu får anlagt sin egen klimasikrede parkeringsplads.

Parkeringsarealet anlægges som en klimavej baseret på NCC’s PermaVej koncept – En løsning, der kan anvendes til lokal afledning af regnvand på pladser, villaveje og veje i den tætte by. Løsningen består først og fremmest af en permeabel asfaltbelægning, som er en åben asfalt, hvor regnvandet nemt kan trænge igennem.

Under belægningen ligger det særlige bærelag – NCC Drænstabil – der har så stor dræneffekt, at det kan optage regnvandet efter samme princip som en faskine. På den måde bliver vandet drænet langsomt ud i jorden eller videre til kloaknettet med forsinkelse, så kloaknettet ikke overbelastes. Det betyder, at vejen eller pladsen altid er fri for vand – selv under skybrud. Og som en ekstra gevinst kræver vejen oftest ingen afløbsriste, render eller brønde, hvilket gør anlægsarbejdet mindre kompliceret og minimerer omkostningerne.

NCC skal levere mere end 700 tons Drænstabil og udlægge 800 m2 permeabel asfalt på det nye parkeringsareal ved klimacentret. Arbejdet udføres i de første dage af september.

En ekstra dimension med store potentialer
Som en ekstra dimension er projektet ved Klimatorium også en del af større Ph.d.-projekt – Fremtidens Klimavej Generation 2 – hvor en projektgruppe tager skridtet videre og undersøger klimavejens evne til også at rense vejvandet for olieforbindelser og mikroplast. Et projekt, som bliver støttet af VIA Horsens, Ålborg Universitet, Lemvig Vand og NCC, og som kan have store fremtidsperspektiver. Der er nemlig store besparelser at hente, hvis næste generation af klimavejen kan rense vejvand decentralt i stedet for, at vandet skal forbi et rensningsanlæg.

”Vores klimaveje er som sådan ikke en ny ting i Danmark. I NCC har vi anlagt mere end 60 klimaveje i landet, og vi ser en stigende efterspørgsel på løsningen, efterhånden som klimaet ændrer sig og det danske vejr byder på mere regn. Vi er meget spændte på, hvad der kommer ud af Ph.d.-projektet, for hvis vi i fremtiden også kan rense vejvandet via klimavejen, er vi nået et stort skridt videre i udviklingen”, siger Michael Brask.

 

For yderligere information kontakt venligst:

Carl Johan Corneliussen, Pressechef, email: carcor@ncc.dk, telefon +45 26152127
NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere de bedste bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende virksomheder i Norden inden for byggeri, infrastruktur og ejendomsudvikling med en omsætning på rundt regnet 41 mia. kr. og 15.500 ansatte i 2019. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. 

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links