NCC bruger 17.800 timer for at forbedre sikkerheden

Report this content
Læse original

Onsdag er ”Awareness Day” på alle NCC´s arbejdspladser. Det sker for at mindske antallet af ulykker endnu mere i koncernen.

For 8. år i træk gennemfører hele NCC i dag Awareness day. Det betyder, at alt arbejde stopper klokken 09.00 på samtlige NCC´s arbejdspladser, svarende til at 17.800 medarbejdere bruger en time på at optimere sikkerheden.

I den time diskuterer man blandt andet sikkerhed, og her har alle medarbejdere mulighed for at komme med input til, hvordan de mener, deres arbejdsplads kan blive endnu mere sikker at arbejde på. For selv om NCC er nået langt, kan det stadig gøres bedre.

”Jeg synes, at alle kan være stolte over, hvor langt vi er nået. En væsentlig årsag er de til tider lidt firkantede regler vi har bl.a. omkring brug af værnemidler og hjælpemidler. Men vi oplever et stigende personligt engagement,” siger Christian Køhler-Johansen, arbejdsmiljøchef i NCC Danmark.

På alle pladser og kontorer foregår der aktiviteter. Nogle får kursus i brug af hjertestarter, andre gennemgår ulykkesrapporteringen, og et sted har man haft en forslagskasse oppe, hvor alle har kunne komme med ideer til mere sikker adfærd.

I dag bliver de bedste forslag udvalgt af projektchefen, der præmierer vinderne med en gave - hvorefter forslagene bliver omsat til ny praksis. Det glæder arbejdsmiljøchefen:

”Når jeg besøger vores arbejdspladser rundt omkring, oplever jeg et oprigtigt ønske om at tage vare på sig selv og hinanden samt et stadigt større mod til at sige fra og overveje en bedre løsning, hvis arbejdssituationen bliver for uoverskuelig eller for risikabel. Vi har erfaring for, at gode idéer fra vores kollegaer tættest på produktionen kan gøre en stor forskel, så jeg har store forventninger til, hvad der bliver budt ind med i løbet af dagen,” siger Christian Køhler-Johansen.

Et godt eksempel på, hvad der virker, er i NCC Industry, Råstoffer. Her kunne man før sommerferien fejre en markant milepæl. Tydelig ledelse og et viljefast fokus har bragt ulykkesfrekvensen ned på nul i hele det maskintunge forretningsområde.

Man har desuden gennemført et pilotprojekt på et af virksomhedens fartøjer, hvor besætningen på skibet skulle indrapportere et antal observationer vedrørende arbejdsmiljø. Det betød et større engagement og opmærksomhed på sikkerhed. Pilotprojektet førte til lignende projekter på andre fartøjer.

”Et sikkert arbejdsmiljø er ikke bare et produkt af regler og aktiviteter. Det skal komme fra hjertet og være en levende og naturlig del af vores arbejde. Det sker kun, hvis ledelsen kan motivere de ansatte gennem at involvere dem i arbejdet,” siger Helle Rømer arbejdsmiljøchef i NCC Industry i Danmark.

For yderligere information kontakt venligst:

Christian Køhler-Johansen. Arbejdsmiljøchef, NCC Danmark, 24887953, chrkoh@ncc.dk

Ina Bjerregaard. Pressechef, NCC Danmark, 20 65 21 14, inabje@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Ina Bjerregaard, Pressechef, NCC Danmark, Telefon 20 65 21 14

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,5 mia. kr. og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links