NCC bygger redekasse til den sjældne vandrefalk på silo-top i Nordhavnen

Læse original

En sjælden rovfugl får nu mulighed for at flytte ind i Københavns Havn, hvorfra den fra sin udkigspost på toppen af Portland Towers vil kunne jage blandt andet duer, måger og krager.  NCC, som har udviklet og opført Portland Towers, etablerer som et led i byggeriets miljøcertificering en redekasse i 59 meters højde i håb om at et vandrefalkepar vil finde smag for udsigten og dele adresse med virksomhederne i etagerne nedenunder.

Portland Towers er bygget omkring to cementsiloer, der siden 1979 har tjent som vartegn for den gamle frihavns pulserende historie med skibe, varer og handel. Frem for at nedrive de to siloer har NCC valgt at genbruge dem og montere syv etager med kontorer uden på silorørene startende i 24 meters højde. Byggeriet er netop færdiggjort i sommer.

Øverst på den ene silo bygges og monteres der netop nu en redekasse til vandrefalke, så den kan være klar og tages i brug, når ynglesæsonen starter i marts måned. For at redekassen ikke bliver for varm, orienteres den mod enten nord eller øst. Vandrefalke er meget territoriale, og der kan derfor kun opsættes én redekasse på bygningen.

”Vi vil følge med spænding, om der kommer et vandrefalkepar til Portland Towers. Hvis det lykkes os at skabe et egnet ynglested for en sjælden dansk rovfugl, kan vi ikke undgå at blive lidt stolte, men også samtidig glæde os på naturens vegne”, siger direktør Niels Fribo, NCC Property Development, der har været ansvarlig for udviklingen af siloprojektet.

Biologen John Frisenvænge fra miljørådgivningsfirmaet Amphi Consult står bag de faglige anbefalinger til, hvordan NCC med et professionelt fugleprogram kan forbedre havneområdets biologiske og økologiske tilstand. Det sker som led i miljøcertificeringsprogrammet BREEAM, der kræver, at en bygherre forbedrer flora og fauna i forbindelse med sit byggeri.

”Vandrefalken er en relativt sjælden fugl, men der er mulighed for, at den kan etablere sig bynært på høje bygninger. Redekassen skal placeres højt, med godt udsyn, og helst et sted, hvor yngleparret ikke forstyrres. I det her tilfælde helt oppe på toppen af Portland Towers”, siger John Frisenvænge.

Med redeprojektet kan Københavns nye, bæredygtige bydel i Nordhavnen håbe på, at et fjerklædt beboerpar lander og slår sig permanent ned på den høje bygning, der bliver hele kvarterets vartegn og hvis silhuet kan ses fra store dele af byen.

Silo-projektet rummer også redekasser til tårnfalken samt husrødstjert og hvid vipstjert, men øverst over dem alle vil vandrefalken kunne residere og skue ud over Øresund og den nye bydel i Nordhavnen.

Fra Portland Towers vil vandrefalken ikke have langt til naturområderne på Saltholm og Vestamager, hvor der er mange fødeemner. Og stadig er afstanden til disse værdifulde naturområder så tilpas stor, at for eksempel sjældne vadefugle ikke bliver stressede af rovfuglens tilstedeværelse, en problematik, ornitologer er meget opmærksomme på.

NCC har i forvejen - efter anbefaling fra Amphi Consult - etableret et såkaldt grønt tag i forbindelse med en tagterrasse. Her er der levemuligheder for 10-20 forskellige plantearter og dermed basis for insektliv.

”I NCC har vi miljøcertificeret vores erhvervsbyggerier i mange år, men det er første gang, at vi får muligheden for at arbejde med faunaforbedring på denne måde. Det er NCC´s vision at levere ekstraordinære bæredygtige løsninger, og det synes vi Portland Towers er et rigtig godt eksempel på”, slutter direktør Niels Fribo

Fakta om vandrefalken:

 • Vandrefalken genindvandrede i 2001 efter cirka 30 års fravær som dansk ynglefugl. Siden har arten været i støt fremgang, og i 2013 ynglede mindst 10 par med succes i landet (kilde: vandrefalk.dk).
 • Oprindeligt ynglede falkene kun på naturlige redehylder på klinter og lignende, men i de senere år er et stigende antal begyndt at holde til i byområder, hvor høje bygninger tilbyder falkene lignende uforstyrrede redepladser.
 • Vandrefalken er et fast indslag i bybilledet i flere europæiske storbyer, og meget tyder på, at den også er ved at få sit gennembrud som byfugl i Danmark.
 • En række redekasser er blevet sat op til vandrefalkene på høje bygninger og broer, og det har bl.a. resulteret i ynglepar på Kyndbyværket ved Roskilde Fjord foruden på Enstedværket og Skærbækværket i Jylland.
 • I København er der endnu ingen ynglepar. Der er for nyligt opsat redekasser på Herlev Hospital og på en ombygget silo på Carlsberg på Frederiksberg.

Fakta om de fauna-og floramæssige tiltag ved byggeriet:

 • Rådgivningsfirmaet Amphi Consult har lavet en tilstandsrapport om områdets biologiske og økologiske værdi og formuleret en række anbefalinger til, hvordan NCC skaber nye, egnede levesteder for fugle (redekasser) og plantearter (grønt tag på toppen)
 • Fuglearterne er: vandrefalken og tårnfalken samt husrødstjert og hvid vipstjert
 • Det grønne tag, der allerede er etableret, er et såkaldt sedumtag, som typisk rummer 10-20 forskellige plantearter, der tiltrækker insekter og bier.
 • De forskellige forbedringstiltag indgår i den samlede vurdering, når kontorbyggeriet miljøcertificeres i.h.t. BREEAM-systemet.
 • I november opsættes redekasse for vandrefalk på toppen af bygningen. Under udkragningen, og adskilt på hver sit silorør, opsættes i det tidlige forår redekasser for hhv. tårnfalk samt husrødstjert og hvid vipstjert.
 • For både vandrefalk og tårnfalk gælder det, at de er meget territoriale, og derfor opsættes der kun én redekasse for hver art på byggeriet.

Fakta om Portland Towers:

 • Siloerne ligger på sandkajen, der blev etableret i 1950erne og 60erne, og var en del af Københavns Frihavn
 • De er opført af Aalborg Portland i 1979 til at opbevare cement, der kunne losses og læsses direkte fra skibe ved kajkanten
 • Kontorerne er monteret uden på siloerne og ”svæver” 24 meter over terræn
 • I alt er der etableret syv etager
 • De rummer 11.000 kvadratmeter kontorlokaler og 3.000 kvadratmeter sekundære arealer.
 • Øverst er der fælles kantine og udendørs panorama-terrasse til husets lejere
 • Portland Towers er med sine 59 meter det højeste byggeri i Nordhavnen
 • Alene til stræberne i stål og de nederste brodæk, som bærer de ’svævende’ kontoretager, er der brugt mere end 900 tons stål og 1.600 tons beton
 • Byggeriet forventes miljøcertificeret efter BREEAM med klassificeringen ”Very Good”
 • NCC Property Development står bag byggeriet, der har ATP, PFA Pension og PensionDanmark som investorer
 • Projektet er tegnet af DesignGroup Architects A/S
 • Kvarteret er Københavns nye, bæredygtige bydel med plads til 350.000 etagemeter blandet bolig og erhverv, som kan huse 3500 beboere og 6000-7000 arbejdspladser

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Biolog John Frisenvænge, Amphi Consult, 22 12 95 03 / 70 26 65 00

Direktør Niels Fribo, NCC Property Development A/S, 2488 7255

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 47,6 mia. kr. og 18.500 medarbejdere i 2013. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. I 2013 havde NCC i Danmark en omsætning på 4,9 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte.