NCC Construction Danmark fastholder resultatet

Årsregnskab 2003: Øget fokus, tilpasning af kapaciteten, solidt arbejde og en gennemført ny strategi sikrer fortsat lønsomhed for NCC Construction Danmark, selvom byggemarkedet har tabt pusten. NCC Construction Danmark A/S fastholdt sidste år resultatet på trods af nedgang i omsætningen. Det fremgår af NCC AB's årsregnskab, som er udsendt i dag, fredag. Overskudsgraden i NCC Construction Danmark A/S voksede i 2003 med otte procent. Resultatet før renter og skat (EBIT) blev i 2003 på 118 millioner kroner mod 117 millioner kroner i 2002. Resultatet skal ses i lyset af, at omsætningen i NCC Construction Danmark A/S i 2003 faldt med fire procent til 4.426 millioner kroner fra 4.615 millioner kroner i 2002. "Faldet i omsætningen skyldes blandt andet, at vi med omhu vælger de opgaver, vi vil deltage i. Vi har lært at sige nej til opgaver, hvor der er et ekstremt fokus på selve opførelsesprisen. Den slags opgaver ender alligevel ofte med uenighed mellem kunden og entreprenøren. Men der er nu ingen grund til at lægge skjul på, at markedet generelt set også er meget vanskeligt," siger administrerende direktør Søren Ulslev, NCC Construction Danmark A/S. NCC venter, at det samlede byggemarked falder yderligere i år. Heller ikke i 2005 forventes tilvækst. "Jeg tror ikke på opgang i markedet hverken i år eller næste år. Den udfordrende lavkonjunktur udnytter vi til at øge vores egen effektivitet og samtidig gå forrest i de ændringer, som er helt nødvendige i byggebranchen. Sådanne ændringer kommer ikke af sig selv. Den hårde konkurrence vil uden tvivl føre til forandringer i den danske byggebranche og jeg tror, at de forandringer vil være sunde og tiltrængte," siger administrerende direktør Søren Ulslev, NCC Construction Danmark A/S. "Men det er nu ikke alt, som er dårligt på byggemarkedet i Danmark. Der er en positiv bevægelse i nybyggede boliger og i renoveringsopgaver. For os er det vigtigt hele tiden at tilpasse vores kompetencer til den virkelighed, som vi lever i. Samtidig skal vi være klar til de opgaver, vi tror på kommer om et år. På den måde er vi sikre på at have styr på omkostningerne og samtidig være klar til at påtage os de opgaver, som kunderne vil have løst," siger administrerende direktør Søren Ulslev. Tilpasningerne til det vigende byggemarked i Danmark har de sidste to år bevirket, at NCC Construction Danmark har måttet sige farvel til 1.100 medarbejdere. Afskedigelserne er en følge af det vigende marked og af NCC's strategi om at fokusere og reducere for at opnå og fastholde lønsomhed. "Jeg er ikke stolt af de mange afskedigelser, og vi har også i år måttet sige farvel til mange dygtige medarbejdere. Når det er sagt, må jeg konstatere, at knivskarpt fokus har været nødvendigt for at drive en sund og lønsom forretning. De sidste par år har vi fulgt en ny og dristig strategi, hvor vi har prioriteret lønsomhed frem for volumen i opgaverne. Jeg er glad for nu at se, at det er lykkedes for os at holde tungen lige i munden og holde fast i en strategi, som virker. For de mange energiske ildsjæle, vi har ansat, er det jo ikke let at sige nej til en opgave, men de har lært det," siger administrerende direktør Søren Ulslev. NCC Construction Danmark A/S begyndte i 2001 på en kraftig omlægning af aktiviteterne. Det har ført til store indre ændringer af organisationen, omlægning af kompetencer, lukning af afdelinger og satsning på nye områder. "Jeg oplever, at vi tidligt har været i stand til at se tendenserne i markedet og gå forrest med de nødvendige tilpasninger hos os selv. Vi er blevet færre medarbejdere. Men vi er i dag de rette kompetencer til det nuværende og kommende marked. Det synes jeg også, at vores økonomiske resultater temmelig klart afspejler. Vi går efter de opgaver, hvor vi kan tilføre merværdi til kunderne og os selv." siger administrerende direktør Søren Ulslev. I dag satser NCC Construction Danmark A/S på at udføre opgaver, der kræver en særlig kompetence at løfte. Det gælder i særlig grad bygge- og anlægsopgaver, som kunden vælger udført i Partnering. Partnering, der i 2003 blev en del af regeringens statslige byggepolitik, er baseret på et tæt og åbent samarbejde mellem alle involverede parter for at nå det fælles mål om at opnå det bedst mulige byggeri. NCC Construction Danmark A/S' arbejde med Partnering var også i 2003 succesfuldt og førte til optimerede tidsplaner, markante forbedringer i byggeøkonomi, en højnelse af byggeriets kvalitet og forbedret sikkerhed for medarbejderne. Blandt andet blev den byggefagligt komplekse opgave med at opføre Jyllands største byggeri, citycentret Bruun's Galleri, løst i Partnering og stod færdigt til indvielse tre måneder før tidsplanen. "Bruun's Galleri og andre store som små Partneringopgaver tilfører på forskellig vis vores kunder merværdi. Partnering er blevet vores foretrukne arbejdsform, ikke kun fordi vi er virkelig gode til at lede et projekt sikkert igennem til tiden og ofte til en lavere pris, men i særlig grad fordi Partnering passer så godt til NCC. Partnering kræver en åben og kompetent virksomhed og det er i al ubeskedenhed hvad vi har skabt," siger administrerende direktør Søren Ulslev. I 2003 steg andelen af NCC Construction Danmark A/S' Partnering-opgaver til en fjerdedel af omsætningen. Boligbyggeriet, hvor NCC Construction Danmark A/S har øget ordreindgang, er et særligt fokusområde, som har fået tilført flere kompetencer og ressourcer. NCC Construction Danmark A/S finansierer, bygger og sælger ejer- og andelslejligheder fra sin egen Boligbutik. NCC Construction Danmark A/S ejer desuden de voksende typehusfirmaer Bülow & Nielsen og O. C. Huset, som i 2003 blev samlet under samme ledelse og nu deler flere støttefunktioner. NCC Construction Danmark A/S oplevede i 2003 en markant stigende efterspørgsel på kvalitetsboliger. Målsætningen er at bygge stadigt bedre og billigere boliger i høj kvalitet. "NCC har i dag mange flere berøringsflader i samfundet end for blot et år siden. Vi er langt mere end en samling ingeniører og håndværkere med en masse store maskiner - ja faktisk ejer vi ikke ret mange maskiner selv, men lejer dem og udnytter markedsmekanismerne, så vi kan investere pengene i projekter i stedet for maskiner. Jeg tror, at det er tydeligt, at NCC i dag er en virksomhed, der tager ansvar for branchens bæredygtige udvikling," siger administrerende direktør Søren Ulslev. I 2003 har NCC Construction Danmark A/S indledt et arbejde som skal føre til øget konkurrence blandt leverandørerne af byggematerialer. Flere statslige rapporter peger sammen med NCC's egne erfaringer på, at priserne på byggematerialer er højere end nødvendigt. "Vi byggefolk har et medansvar for, at byggeri i Danmark er for dyrt. Jeg tror ikke på, at priserne kan bringes ned med et trylleslag, men jeg tror på, at det kan lykkes hvis en stor koncern som NCC sætter sig for at øge konkurrencen og samtidig forbedrer sine indkøbsvaner," siger administrerende direktør Søren Ulslev. "Vi har det mål at blive den mest veldrevne, fremtidsorienterede virksomhed i vores branche. Det er og skal være os, som for alvor skaber merværdi for kunderne. Et af mine mål er, at den samlede levetidspris på vores byggerier er den laveste. Vi er godt på vej til at nå målet, men der skal tages mange syvmileskridt i de kommende år. Vi er glade for at have øget vores indtjeningsevne med otte procent. Alligevel må vi også hver dag erkende, at vi kan gøre det hele nok en tand bedre," siger administrerende direktør Søren Ulslev. Nøgletal, årsregnskab 2003 NCC Construction Danmark A/S Millioner kroner 2003 2002 Udvikling Vækst/fald Omsætning 4.426 4.615 - 189  - 4 % Ordreindgang 3.550 4.362 - 812  - 19 % Overskud før renter og skat (EBIT)  118 117 + 1  1 % Overskudsgrad  2,7  2,5     8 % Antal ansatte  2.113 2.484 - 371 - 15 %                                   Fremadrettede milepæle i 2003 Finansiering Sammen med Danske Bank er der udviklet en ny finansieringsform for lejlighedsbyggeri. Til boligprojektet Gemini Residence med 84 lejligheder i Havnestad i København er gennem private placement dannet et aktieselskab med en aktiekapital på 90 mio. kr. Aktieselskabet Genimi Residence A/S har derefter finansieret byggeriet, som ventes at give et fornuftigt afkast til aktionærerne. NCC Construction Danmark A/S vil anvende finansieringsformen ved andre boligbyggerier i løbet af de kommende år. Code of Conduct NCC vedtog i 2003 en forretningsetik, som er udsendt til hver eneste medarbejder i NCC Construction Danmark A/S. Her har NCC tydeliggjort det fælles værdisæt "Ærlighed, Tilllid og Respekt" på en måde, der forpligter NCC på en lang række områder, blandt andet menneskerettigheder, miljø og arbejdsmiljø. Forretningsetikken vil desuden gælde for samarbejdspartnere og underleverandører til NCC. Forretningsetikken kommunikeres til og debatteres løbende med samtlige medarbejdere, blandt andet gennem en serie af personalemøder. I forbindelse med fagforeningernes stærke fokus på illegal arbejdskraft gennemgik NCC Construction Danmark A/S hele organisationen uden at finde overtrædelser af love, regler og bestemmelser. Partnering NCC Construction Danmark A/S har succes med at opføre byggerier i Partnering. Andelen af Partnering-byggerier er i 2003 vokset til en fjerdedel. Partnering indgår som et kraftigt, nyt element i den statslige byggepolitik, som regeringen vedtog i 2003. NCC Construction Danmark A/S indgik i 2003 som aktiv partner i offentlig erfaringsopsamling med Partneringbyggeri. Blandt de mest markante Partneringsager i 2003 findes Ølstykke og Bramsnæs kommuners store skoleombygningsprojekter, opførelsen af citycentret Bruun's Galleri for Steen & Strøm, en række kommunale rensningsanlæg samt medvirken med opførelsen af Danmarks Radios multimediehus i Ørestad. Boligbyggeri De første af en lang række familieboliger i Ørestad er solgt og under opførelse. NCC har haft de første indflyttere i det store, nye boligområde ved Trekroner i Roskilde. NCC's tidlige, overordnede deltagelse i udviklingen af Havnestad på Islands Brygge og Tuborg Havn i Hellerup har også i 2003 ført til væsentlige og arkitektonisk markante byggerier i hovedstaden. I årets løb har NCC igangsat et omfattende byggeri af lejligheder og familieboliger i et antal, der gør NCC til en af landets førende leverandører af nye boliger. Opgør med materialepriserne NCC Construction Danmark A/S har udarbejdet en ny indkøbsstrategi, der skal føre til større konkurrence mellem byggematerialeleverandørerne og derigennem til lavere materialepriser. Blandt andet fremmes konkurrence ved også at købe ind hos udenlandske leverandører. Målet for indkøbsstrategien er at koordinere NCC's indkøb ved at benytte den samlede indkøbsvolumen både i Danmark og på nordisk plan. Vi vælger ikke nødvendigvis den billigste leverandør, men sikrer os gennem nye partnerskaber med leverandørerne, at vi og vores kunder kan få den bedste vare til den lavest mulige pris. Strategien implementeres løbende over de kommende år for alle betydende varegrupper og erfaringerne hos NCC Construction Danmark A/S fungerer som et strategisk pilotprojekt for hele NCC-koncernen. Arkitektur og innovation NCC's kvalitetsmål betyder også, at det byggeri vi deltager i, skal være af høj arkitektonisk kvalitet. I 2003 øgedes samarbejdet med nogle af landets bedste arkitektfirmaer for at højne designet i byggeri-et og danne langsigtede partnerskaber. I 2003 indledtes et samarbejd med Dansk Arkitektur Center om de tre udstillinger "Re-Brand Denmark", "Virksomheden" og "Utzon-arven". Samarbejdet vil i år og frem til 2006 involvere medarbejdere, kunder og det øvrige samfund. IT i byggebranchen NCC Construction Danmark A/S deltager aktivt i branchens fælles arbejde med digitalisering. I 2003 har vi fortsat vores egen, grundige oprydning i IT-systemerne. Målet er integrerede systemer med IT-værktøjer, som kan styrke vores ageren som koncern. Et nyt sagsøkonomistyringssystem, som skal give endnu et kvalitetsløft i bygge- og økonomistyringen, er udarbejdet og indføres i år. Kompetenceudvikling Som den første i entreprenørbranchen har NCC Construction Danmark A/S i 2003 oprettet et projektakademi med tre uddannelsestrin, der fører til den internationalt anerkendte IPMA-certificering af medarbejderens kompetencer. 300 ledere hos NCC i Danmark har været på kursus i konkurrencelovgivningen og bestået en eksamen tilrettelagt af juridisk ekspertise fra Københavns Universitet. Der er i 2003 gennemført undersøgelser og aktiviteter, som har til formål at fastholde de timelønnede medarbejdere, blandt andet danskundervisning til medarbejdere på byggepladsen DR-Byen i Ørestad. En e-learnings-portal indgår i stadigt flere af de interne kurser og uddannelser. Kvalitet NCC Construction Danmark A/S arbejder vedholdende med at højne kvaliteten i byggeriet. De løbende tilbagemeldinger fra kunderne viser, at målet om nul fejl er i sigte. I 2003 var der ingen anmeldte skader på NCC Construction Danmark A/S' entrepriseforsikring. Over fem år er andelen af fejl og mangler nedbragt fra 2,2 procent til 0,2 procent af de samlede byggeomkostninger. Arbejdsmiljø og sikkerhed Ulykkesfrekvensen (antal ulykker per 1.000.000 arbejdstimer) blandt de timelønnede medarbejdere er over en femårig periode faldet med 33 procent, fra 45 til 30,1 i 2003. Også i 2003 faldt ulykkesfrekvensen som et godt udtryk for NCC's mål om helt at undgå arbejdsulykker. For samtlige medarbejdere i NCC Construction Danmark A/S var ulykkesfrekvensen 17 i 2003. De 4 ligeværdige mål for NCC Construction Danmark A/S Tilfredse kunder Høj kvalitet i produkterne Tilfredse medarbejdere Høj indtjening NCC's samlede aktiviteter i Danmark Efter i 2003 at have solgt ejerandelen i Betonelement A/S og udskilt byggematerieludlejningsfirmaet Altima er NCC's aktiviteter i Danmark samlet i fire selskaber: bygge- og anlægsfirmaet NCC Construction Danmark A/S asfalt-, vej- og råstoffirmaet NCC Roads A/S ejendomsudviklingsfirmaet NCC Property Development A/S det internationale projektudviklings- og projektledelsesfirma NCC International Denmark A/S NCC havde i 2003 en samlet omsætning i Danmark på 6.562 millioner kroner. I 2002 var den samlede omsætning på 7.294 millioner kroner. Regnskabstal fra NCC Roads A/S indgår i regnskabet for NCC Roads AB, NCC Property Development A/S indgår i regnskabet for NCC Property Development AB og NCC International Denmark A/S indgår i regnskabet for NCC International Projects AB. NCC AB's samlede årsregnskab kan ses på www.ncc.info.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41 mia. DKK og 15.500 medarbejdere i 2019. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner