NCC energirenoverer Grantoften for 187 mio. kr.

Læse original

NCC Construction skal energirenovere ejendommen Grantoften i Ballerup til en værdi af godt 187 millioner kr. Renoveringen starter 1. september og forventes afsluttet om to år.

Grantoften i Ballerup vil fra september 2014 og to år frem gennemgå en større energirenovering. Renoveringen udføres af entreprenøren NCC Construction for Ballerup almene boligselvskab v. DAB og omfatter renovering af bebyggelsens tre otte-etagers blokke – i alt 838 boliger.

”Vi glæder os over, at vi har vundet sagen, hvor vi bl.a. skal etablere rejste tage, vi skal efterisolere, facaderne skal renoveres og efterisoleres, og nogle steder skal vi installere ny facadebeklædning og nye vinduer. Derudover skal vi også etablere et ventilations- og varmegenvindingsanlæg samt et solcelleanlæg. Så der er tale om en omfattende renovering, og vi glæder os til at komme i gang med arbejdet,” fortæller projektchef i NCC, Brian Hasfeldt.

Også Grantoftens udendørs-arealer vil gennemgå en renovering. Indgangspartier renoveres, p-pladser får ny belægning, og udendørsarealerne får ny beplantning, inventar og belysning.

Mål der kræver handling og kompetencer

I Danmark bliver hele 40 procent af det samlede energiforbrug brugt i eksisterende bygninger. Og Danmark har sat det mål, at vores energiforsyning i 2050 skal dækkes af vedvarende energi, og el- og varmeforsyningen skal være uafhængig af fossile brændsler fra 2035.

”Som udviklingen er nu, bliver under én procent af bygningsmassen udskiftet årligt. Så over de næste 30-40 år skal energiforbruget i de eksisterende bygninger nedsættes væsentligt, hvis målsætningen skal nås. Der er derfor en stor opgave i at energirenovere vores bygninger, og vi ser også en stigende aktivitet i markedet,” fortæller direktør Dennis Nielsen, NCC Construction.

”Så når vi byder på sager som Grantoften, hvor der skal udføres omfattende energirenovering, er det et bevidst tilvalg fra vores side. Vi har i længere tid fokuseret vores kræfter og udviklet vores kompetencer inden for denne type renoveringer, hvor ejendomme energioptimeres. For denne type sager er en vigtig del af at udvikle vores løsninger og kompetencer, hvilket er afgørende, hvis vi i byggebranchen skal være med til at nedsætte energiforbruget i Danmark. Samtidig giver disse sager også den klart største værdi for både bygherren og beboerne,” siger Dennis Nielsen.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Kommunikations- & Marketingchef Ghita Borring, NCC Construction Danmark A/S, telefon 41 70 44 40

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 47,6 mia. kr. og 18.500 medarbejdere i 2013. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. I 2013 havde NCC i Danmark en omsætning på 4,9 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte.

Tags:

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links