NCC-enhed markerer to år uden arbejdsulykker

NCC Constructions afdeling for tekniske installationer når tirsdag den 24. april en historisk milepæl, når de som virksomhedens første forretningsområde runder to år uden arbejdsulykker.

Analyse, aktiv forebyggelse og dialog har været vejen frem til at undgå arbejdsulykker igennem de sidste to år blandt NCC’s specialafdeling for bl.a. elektrikere og ventilationsinstallatører, der tæller ca. 100 timelønnede og 50 funktionærer.

Tidligere led enhed fx af et højt antal knivskader. Det blev noget uortodokst løst ved simpelthen at fratage medarbejderne deres Stanley-knive.

”Vi analyserede problemets årsag og fandt frem til, at størstedelen af knivskaderne skete, når de ansatte brugte kniven i situationer, hvor et andet værktøj egentlig skulle være brugt. Så vi fjernede knivene fra standardværktøjet og har nu kun knive og tykke handsker der, hvor opgaverne kræver det. På den måde faldt antallet af ulykker markant”, fortæller Jørgen L. Christensen, sektionsdirektør i NCC Construction.

Nul ulykker giver bedre akkord

En anden udfordring var risikoen for kropslige skader, når der skulle kravles og arbejdes i belastende stillinger. Ofte fik den samme medarbejder til opgave at lave gentagende arbejde i længere tid ad gangen, fordi sjakket mente, at det var mest tidseffektivt. Men det var en stor kropslig belastning. Ledelsen fik professionelle til at se på ergonomien og komme med nogle løsningsforslag, og et af dem blev at lade opgaverne rokere mellem sjakkets folk.

”I starten var der nogle, som var nervøse for, at det ville gå ud over deres akkord, men med tiden har vi faktisk set, at det er mere effektivt end før, fordi vi med nul ulykker altid har viden og kompetence til stede på pladserne. Vi skal aldrig vente på, at nogen skal komme tilbage på arbejde efter en skade”, siger Jørgen L. Christensen.

Risikoen tænkes ind, når arbejdet planlægges

Sikkerhedskulturen i NCC’s afdeling for tekniske installationer betyder også, at medarbejderne tager vare på hinanden. Hvis en kollega fx skal ind i et snævert rum, er det i dag en naturlig del af kulturen at diskutere nødforanstaltninger først.

”Det er vigtigt, at tænke sikkerheden igennem. Hvad sker der, hvis du kommer ud for en ulykke inde i en smal skakt? Kan dine kolleger så få dig ud? Den tankeproces er i sig selv med til at forebygge mange ulykker, fordi alting gøres velovervejet”, forklarer Jørgen Christensen.

Fejres i hele NCC

Milepælen fejres tirsdag i hele NCC Construction, og i ledelsen er man særligt glad for det gode eksempel, NCC-enheden sætter.

”Hvis du for 10 år siden havde sagt, at der skulle være nul ulykker i byggebranchen, var du blevet betragtet som småtosset. Men uddannelse og den målrettede indsats i enheden viser, at det kan lade sig gøre, og det skal vi lade os inspirere af i resten af virksomheden”, siger viceadministrerende direktør Klaus Kaae.

Ny sikkerhedskultur i NCC

Siden nytår er NCC Construction gået nye veje i et forsøg på at skabe en anderledes sikkerhedskultur i hele virksomheden. Det sker delvist i erkendelsen af, at tidligere interne arbejdsmiljøkampagner ikke har haft en tilstrækkeligt tilfredsstillende og langvarig effekt.

Centralt i den nye kultur står tre kernebudskaber, som skal være kulturbærende fremover; Tag vare på hinanden – Tænk fremad – Sig fra.

”Målet er at skabe en arbejds- og sikkerhedskultur, hvor det ikke er nødvendigt at sige ’pas nu på sikkerheden’ hele tiden, for det bliver folk døve over for. I stedet arbejder vi med at skabe en virksomhedskultur, hvor man som en refleks bliver vant til at tænke sikkerheden ind i alt, hvad man foretager sig”, siger Klaus Kaae.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Jesper Andersen, pressekonsulent, NCC Construction A/S, telefon 41 70 44 91

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.
I 2011 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 6 mia. SEK og cirka 2 200 ansatte. NCC Construction Danmark bygger boliger, kontor, veje, anlæg og øvrig infrastruktur i Danmark.

Tags:

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links