NCC er klar med EPD’er på stenmaterialer fra Esbjerg

Report this content
Læse original

Branchen kalder på miljøvaredeklarationer (EPD’er) på byggematerialer. NCC udgiver nu produktspecifikke EPD’er på sand-, grus-, og stenmaterialer fra Esbjerg Havn. Og der er flere på vej.

Større fokus på ressourceforbrug og miljøpåvirkning samt en skærpet interesse for bæredygtighedscertificering skaber efterspørgsel på EPD’er i bygge- og anlægsbranchen.

I starten af året realiserede NCC’s råstoflokation i Avedøre landets første EPD’er på sand-, grus-, og stenprodukter. Nu følger NCC’s søplads i Esbjerg Havn – Vesterhavsral – trop og kan dermed give fuld dokumentation for de enkelte produkters miljøpåvirkning, ressourceforbrug og genanvendelse fra vugge til grav.
 

En EPD (Environmental Product Declaration) dokumenterer et produkts miljømæssige egenskaber og udvikles i henhold til anerkendte europæiske standarder. Med andre ord, er en EPD en standardiseret metode til at kortlægge informationer om et produkts energi- og ressourceforbrug samt miljøpåvirkning gennem alle dets livsfaser.

 

”EPD’er er væsentlige for, at man kan sammenligne produkter og træffe bæredygtige materialevalg. Det er blandt andet derfor, at vi er startet op med at realisere EPD'er på vores råstofprodukter”, siger Lars Møller Nielsen, teknisk chef i NCC Industry, Råstoffer.

Stigende interesse for EPD’er

NCC leverer en stor del af deres råstofprodukter til betonindustrien. Her tager man rigtig godt imod de nye EPD’er. Der er nemlig rift om de miljødeklarerede produkter i branchen.

”Vi oplever en stigende interesse for vores produktspecifikke EPD’er. Mange af vores kunder har nemlig brug for, at de materialer, de anvender i deres egen fremstilling af produkter til byggebranchen, er miljødeklarerede”, siger Lars Flemming Sørensen, salgschef i NCC Industry, Råstoffer.

Han fortæller, at det blandt andet skyldes, at flere og flere bygninger bliver certificeret efter DGNB standarden, som bruger EPD’er i beregningen af en bygningens samlede miljøbelastning.

”I dag ønsker bygherrerne i højere grad at opføre bæredygtige byggerier. Som producent af betonelementer er vi derfor afhængige af, at vi kender hele historien om de materialer, der indgår i vores elementer”, siger Rikke Hauerslev, Indkøbsdirektør i Spæncom, der er en af landets største leverandører af betonelementløsninger til byggeriet.

Hun fortæller, at EPD’er på stenmaterialer spiller en afgørende rolle i at kunne dokumentere den reducerede miljøpåvirkning på deres forskellige betonelementer.

”Med EPD’erne får vi et bedre grundlag for at kunne foretage miljø- og klimaberegninger på vores betonelementer, og dermed får både vi og vores kunder et mere transparant billede af vores elementers miljøpåvirkning i alle dets livsfaser. Det giver stor værdi for alle parter”, siger Rikke Hauerslev.

Flere EPD’er i sigte

Søpladsen i Esbjerg er den anden i rækken af NCC’s mange råstoflokationer, der kan udgive EPD’er på stenmaterialer. Og arbejdet fortsætter. NCC er allerede i gang med at starte processen op i Nyrand Grusgrav ved Kalundborg, Løng Grusgrav i Sorø og i Koledhus Grusgrav syd for Nyborg.

”Planen er, at vi skal udarbejde EPD’er på alle vores produkter fra samtlige grusgrave og søpladser i NCC. Vi bliver hele tiden klogere – også på vores egne processer – da arbejdet med at udvikle EPD’ere kræver en gennemgående analyse af alle led i produktionen”, siger Lars Møller Nielsen.
 

NCC har selv udviklet processen, som gør dem i stand til at kunne udarbejde EPD’er på deres produkter. Metoden er certificeret af Bureau Veritas, som hvert år foretager en årlig revision af den systematik, som NCC anvender til at indsamle og bearbejde data.

Informationerne i de enkelte EPD’er følger de gældende standarder og er bl.a. baseret på oplysninger fra leverandører, som skaber sporbarhed i hele kæden. Beregningerne tager udgangspunkt i alt lige fra maskinerne og skibenes dieselforbrug til el, transporter, og hvordan jord- og vandmiljø påvirkes under produktionen.

NCC’s EPD’er er offentliggjort på https://environdec.com/  

 

EPD’er gældende for Esbjerg, Vesterhavsral: https://environdec.com/library/epd4034

For yderligere information kontakt venligst:

Carl Johan Corneliussen, Pressechef, email: carcor@ncc.dk, telefon +45 26152127

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og infrastrukturprojekter, samt asfalt og råstofudvinding. I 2020 havde NCC en omsætning på ca. 38 mia. DKK. og 14.500 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.