NCC er med til at færdiggøre Amagerværket for HOFOR

Læse original

Fra nedlagt kullager over effektiv byggeplads med mange aktører til et færdigt grønt kraftvarmeværk – NCC har været med på hele den fire år lange rejse

Københavns Kommune og HOFOR arbejder intensivt på at nedbringe CO2-udledningen. Kommunens mål er at være CO2-neutral i 2025, og den nye kraftværksblok, AMV4, er med til at bringe planen tættere på virkelighed. I slutningen af august var der officiel indvielse af Amagerværkets nye blok 4, hvor det blev fejret, at kul nu er fortid i HOFOR til fordel for bæredygtig biomasse. NCC har været med fra start til slut i skabelsen af det grønne kraftvarmeværk.

”Det har været en super spændende opgave, og vi har været glade for vores rigtig gode samarbejde med HOFOR hele vejen gennem processen,” siger Cathrine de la Cour, der er afdelingschef i NCC’s anlægsdivision. ”Vi har været med i alle faser af projektet, og det har givet os de bedste forudsætninger for at levere høj kvalitet til vores kunde.”

Fra kullager til byggeplads

Da NCC’s hold i sommeren 2016 første gang tog på arbejde på pladsen, kom de til et nedlagt kullager, hvor de havde fået til opgave at byggemodne området og etablere en af landets største byggepladser. Der skulle anlægges veje og føres kabler og etableres en effektiv byggeplads.

Kraftvarmeværket blev indviet for nylig og er nu i funktion, mens de sidste entrepriser bliver rundet af. NCC har undervejs udført fire af i alt 41 selvstændige entrepriser, som HOFOR’s ambitiøse projekt har bestået af. 

Undervejs har NCC sejlet 4.500 tons flyveaske til Sønderjylland og bortkørt mange tons jord. Jorden er primært håndteret ved oplægning i mellemdepot, hvor det er prøvetaget og efterfølgende bortkørt til rens eller deponi. Netop nu lægges de sidste belægningssten på den 3.000 m2 store parkeringsplads på Vindmøllevej.

En af landets største byggepladser

Da arbejdet på pladsen var på sit højeste, var der mere end 250 skure, som rummede en arbejdsstyrke på 1.200 mand fra en række forskellige entreprenører, som hver har bidraget med deres del af det store projekt. De sidste skure forventes at blive fjernet før jul.

NCC har fra start til slut medvirket til at drive den 200.000 m2 store byggeplads. Det har været en dynamisk opgave, der har ændret sig, efterhånden som projektet har udviklet sig. Opgaven har indeholdt drift af alt det, der har med byggestrøm at gøre, samt skiltning, afspærringer, lys og løbende anlægsopgaver.

Godt samarbejde giver høj kvalitet

Projektet afsluttes med en anlægsentreprise. Der lægges fliser og fortov, ligesom entreprisen også rummer belysning, skilte og beplantning af området.

Den afsluttende entreprise forvandler byggepladsen til en færdig lokation med veje og smukke, grønne omgivelser.

Området vil på sigt også spille en rolle som udflugtsmål både for københavnere og turister, som kan tage de mange trin op til en fantastisk udsigt over byen.

Et stort skridt mod en CO2-neutral hovedstad

Projektet havde første spadestik i september 2016, og den 25. september 2019 begyndte værket at levere klimavenlig fjernvarme. København har som mål at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025, og derfor omstiller HOFOR, der leverer fjernvarme til byens 600.000 indbyggere, energiproduktionen på Amagerværket fra kul til bæredygtig biomasse.

For yderligere information kontakt venligst:

Carl Johan Corneliussen, Pressechef, Tlf.: 26152127, E-mail: carcor@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere de bedste bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende virksomheder i Norden inden for byggeri, infrastruktur og ejendomsudvikling med en omsætning på rundt regnet 41 mia. kr. og 15.500 ansatte i 2019. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. 

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links