NCC får første BREEAM-certificerede kontorhus i Danmark

Report this content
Læse original

Det NCC-udviklede kontorhus ved Aarhus, Skejby Company House III, har fået Danmarks første BREEAM-certificering for nybyggeri. Skejby Company House III stod færdigt i 2012. Yderligere to af NCC´s projekter i Danmark forventes certificeret efter BREEAM i år.

BREEAM er en miljøcertificering inden for kommercielt byggeri og evaluerer på ti forskellige dimensioner inden for bæredygtighed: administration, sundhed og trivsel, energi, transport, vand, materialer, affald, beliggenhed, forurening og innovation.

Skejby Company House III har fået sin certificering for bl.a. energi-tiltag, indeklima og miljømæssige hensyn under opførelsen, men der er arbejdet med tiltag inden for alle kategorier. Som eksempel kan nævnes, at der er installeret el-, vand- og varmemålere i bygningens forskellige delområder, således at forbruget kan følges tæt.

-          Bæredygtighed er en hjørnesten i NCC, og certificeringen er en del af den indsats, vi gør for hele tiden at være forrest på det felt. NCC var de første til at udvikle erhvervsbyggeri herhjemme efter EU´s GreenBuilding-standard, som sikrer 25% lavere energiforbrug, end energirammen kræver. Vi har taget skridtet videre, idet byggeri efter BREEAM vurderes ud fra en helhedsbetragtning og inddrager mange flere dimensioner omkring bæredygtighed, siger Marius Møller, adm. direktør i NCC Property Development.

Skejby Company House er allerede certificeret efter miljøstandarden DGNB med karakteren ’Silver’, og den dobbelte certificering er et led i NCC´s vision om at levere de bedst tænkelige løsninger inden for bæredygtighed.

-          Der er rigtig mange erfaringer at høste, når vi sammenligner to forskellige systemer. De erfaringer betyder, at vi bliver dygtigere og bedre til at arbejde med bæredygtighed i vores projekter. I dag kan man vælge at fokusere miljøarbejdet på rigtig mange parametre, og det er vigtigt at investere ressourcerne i de tiltag, der batter mest for miljøet, siger Frank Skov Jensen, projektdirektør og ansvarlig for bæredygtighed og certificeringer hos NCC Property Development.

Alle projekter udviklet af NCC Property Development miljøcertificeres af hensyn til miljøet og for at imødekomme en stigende efterspørgsel fra både lejere og investorer efter bæredygtigt byggeri.

-          En certificeret bygning garanterer et bedre indeklima og dermed bedre trivsel for medarbejderne. Det påvirker både produktivitet og sygefravær og kan ses på bundlinjen hos lejerne. Samtidig er det for længst blevet et krav hos investorerne, at deres portefølje skal have en bæredygtig profil, slutter Marius Møller

BREEAM:

BREEAM er en af de mest anvendte globale miljøcertificeringssystemer og anses for at være blandt de mest krævende i forhold til miljøvurdering af ejendomme. Der er i øjeblikket ca. 250.000 BREEAM-certificerede ejendomme i verden, og af disse har alene 36 opnået den højeste klassifikation ’Outstanding’. BREEAM er et omfattende miljøcertificeringssystem, der evaluerer på ti dimensioner inden for bæredygtighed fordelt på over 80 målepunkter. Ud over et lavt energiforbrug belønner BREEAM også valg af materialer, affaldshåndtering og indeklimaets kvalitet, ligesom et lavt vandforbrug, bevarelse af biodiversiteten samt mulighed for brug af offentlig transport og cykel belønnes.

Skejby Company House:

  • Udviklet af NCC Property Development
  • Opført af NCC Construction i 2012
  • Samlet areal: 5.900 kvm
  • En del af Skejby Company Park
  • Arkitekt: C.F. Møller
  • Investor: CW Obel Ejendomme

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Marius Møller, adm. direktør, NCC Property Development A/S

Telefon +45 2488 7373

Frank Skov Jensen, projektdirektør, NCC Property Development A/S

Telefon +45 6023 7922

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 47,6 mia. kr. og 18.500 medarbejdere i 2013. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX Stockholm.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links