NCC fornyer kloakker i Allerød Kommune

Fra midten af februar påbegynder NCC Construction to til fire års sanering af afløbsledninger i Allerød Kommune. Første stop er Lynge, som får en kapacitetsudvidelse, der skal modvirke effekten af kraftige regnskyl.

Der er netop fornyet en rammeaftale med NCC Construction om løbende renovering af Allerød kommunes afløbssystem. NCC vandt aftalen i konkurrence med flere andre selskaber ved at byde den laveste pris.

”Aftalen er fornyet med foreløbig to år med mulighed for udvidelse med et til to år mere. Vi har afsat en række puljer til indsatsområder rundt om i kommunen, som vi så tager fat på et af gangen. Fra nu af og frem til forsommeren gælder det i første omgang Lynge, hvor vi ikke alene får renoveret kloaksystemet, men også en tiltrængt udvidelse af kapaciteten i ledningsnettet, så vi fremover bedre kan undgå problemer med ekstremregn, som vi så det i sommer,” forklarer Erling Sørensen, projektleder i Forsyningen Allerød Rudersdal A/S.

Opgravningsfri metoder

Når kloaknettet slides i stykker, risikerer rørene at falde sammen, så man er nødt til at grave dem op og anlægge nye. Den situation kan i nogle tilfælde undgås, ved at man sætter ind med en såkaldt foring af rørene.

Operationen har ligheder med en ballonudvidelse på hospitalet. Igennem nogle få åbninger i ledningsnettet indfører NCC foringsmateriale i form af nye rør i kloakledningerne. Disse nye rør udvides ved hjælp af varmt damptryk, så de ligger helt tæt til de gamle rør. Under processen vil det til tider se ud som om, der kommer ”røg” op af kloakken, men der er reelt tale om harmløs vanddamp. Slutresultatet er i princippet nye rør inde i de gamle.

”Vi vil i videst muligt omfang gå frem efter NCC’s opgravningsfri metode, for vi er meget bevidste om, at det kan være til stor gene for borgerne, hvis en større sektion af kloakken skal graves op og anlægges på ny. Nogle steder vil vi dog få brug for at grave også,” fortæller Brian Bryder Rasmussen, senior projektchef i NCC’s afdeling Rørteknik.

På mindre rør anvender NCC det særligt miljøvenlige produkt Omegaliner, der er styrenfrit og derfor også uden materialerelaterede lugtgener for beboerne. Der, hvor der er behov for at fore rør med en diameter over 50 cm, er NCC nødsaget til at anvende et foringsprodukt, som indeholder styren og derfor kan afgive en karakteristisk ”plastik lugt”.

”De koncentrationer, vi arbejder med, er uskadelige, men lugten kan nogle gange opleves lidt ubehagelig. Er man så uheldig, at man oplever lugtgener i forbindelse med arbejdet, bør man tjekke, at alle husets vandlåse i gulvafløb, håndvaske, toiletter og lignende er vandfyldte og så ellers lufte ud,” forklarer Brian Bryder Rasmussen.

Beboere i alle områder af kommunen, hvor der kommer til at foregå kloakrenovering, vil blive informeret på forhånd om arbejde, som berører dem. Det gælder fx ved rensning af ledninger ved højtryksspuling.

Borgere kan også læse mere på www.forsyningen.com

Såfremt rammeaftalen løber alle fire år, når kontraktsummen forventeligt op i omkring 24 mio. kroner.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Jesper Andersen, pressekonsulent, NCC Construction A/S, telefon 41 70 44 91

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.
I 2010 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 6 mia. SEK og cirka 2 200 ansatte. NCC Construction Danmark bygger boliger, kontor, veje, anlæg og øvrig infrastruktur i Danmark.

Tags:

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links