NCC går efter guldet i certificering af bæredygtigt byggeri

Læse original

NCC Construction går forrest i entreprenørbranchen og uddanner et rekordhøjt antal medarbejdere i certificering af bæredygtigt byggeri. Det sker som led i en indsats for at øge den totale værdi af et byggeri.

Entreprenøren NCC Construction uddanner på én gang og som den første entreprenør i Danmark hele 21 medarbejdere i DGNB certificering. DGNB er et system, der bruges til at bæredygtighedscertificere bygninger, og uddannelsen af NCC’s medarbejdere sker som led i en målrettet indsats for at fremme NCC’s bæredygtige løsninger – en indsats, der tager afsæt i netop DGNB systemet og den helhedstankegang systemet bygger på.

”NCC beskæftiger sig med bæredygtighed på en række områder. Det er en fundamental del af hele koncernens strategi, som skal gennemsyre alt, hvad vi laver. Derfor har vi en længere række initiativer i gang, og DGNB kurset er ét skridt på vejen mod en systematisk implementering af bæredygtighed i vores produktion og i hele vores værdikæde,” fortæller Vibeke Grupe Larsen, bæredygtighedschef i NCC Construction.

Større efterspørgsel på bæredygtigt byggeri
For NCC går bæredygtighed ud på at levere produkter og ydelser med fokus på sociale, miljømæssige og økonomiske forhold, der både på kort og lang sigt vil øge den totale værdi af et byggeprojekt. En bygnings total værdi udgøres af alle omkostninger, der er forbundet med opførelsen og den efterfølgende drift af bygningen, samt den merværdi, som bygningen skaber for brugerne - eksempelvis velvære, komfort, energibesparelser, højere udlejningsgrad, god brandingværdi, god miljøprofil, øget produktivitet, øget gensalgs- og genanvendelsesværdi osv.

NCC oplever, at stadig flere kunder efterspørger sådanne bæredygtige løsninger, og NCC ser derfor også store muligheder i at levere bæredygtigt byggeri.

En helhedstankegang skal sikre den gode forretning
DGNB omfatter målsætning og evaluering på 40 kriterier, der fordeler sig inden for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, samt teknisk og procesmæssig kvalitet. Alle disse kriterier evalueres, når Danish Green Building Council (DK-GCB) bedømmer, hvorvidt et byggeri kan stemples som bæredygtigt i forhold til DGNB. Og netop den holistiske tilgang til bæredygtigt byggeri, som DGNB systemet bygger på, skal sikre den gode forretning i NCC’s bæredygtighed:

”Vi arbejder med bæredygtighed i NCC, fordi vi ser det som en god forretning - både for os, vores kunder og for samfundet. Og med DGNB som platform arbejder vi med en helhedstankegang, hvor bæredygtighed fra start integreres i alle løsninger og processer – netop ved at integrere det fra start bliver bæredygtighed ikke et fordyrende appendiks men en god forretning. Derudover gør den tilgang det også muligt at imødekomme alle slags behov, vores kunder måtte have angående bæredygtighed.” siger Vibeke Grupe Larsen.

Danish Green Building Council underviser i det kompetencegivende DGNB-kursus, som NCC’s medarbejdere er i gang med. Kurset strækker sig over 4 dage og sluttes af med en eksamen, som gør deltagerne til DGNB konsulenter, der kan arbejde med at integrere bæredygtighed i byggeriet, såvel i projekteringen, som i udførelse, idriftsættelse og drift og vedligehold.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Kommunikations- & Marketingchef Ghita Borring, NCC Construction Danmark A/S, telefon 41 70 44 40

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 47,6 mia. kr. og 18.500 medarbejdere i 2013. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. I 2013 havde NCC i Danmark en omsætning på 4,9 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte.

Tags: