NCC går i jorden for at skybrudssikre Østerbro

Læse original

Entreprenøren NCC Construction har taget hul på et større klimasikringsarbejde på Ydre Østerbro. Her skal der bores 660 meter tunnel i 8 til 13 meters dybde for at sikre området mod monsterregn.

De sidste års oversvømmelser efter skybrud har kostet milliarder af kroner i skader og erstatninger, og ifølge Danmarks Meteorologiske Institut kan vi forvente, at der kommer til at falde meget mere regn i fremtiden. På Ydre Østerbro, har særligt området ved Svanemøllehallen og det tidligere Øresundshospital været ramt af store oversvømmelser.

Derfor har HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, hyret NCC til - i et konsortium med SMET Group - at skybrudssikre området ved at bore en tunnel, der skal lede regnvandet direkte ud i havnen ved Lautrupkaj. Regnvandstunnelen på Østerbro er startskuddet på det arbejde HOFOR har i støbeskeen for at klimasikre indre København.

”Vi glæder os til at komme i gang med projektet, så vi kan være med til at sikre københavnerne mod oversvømmelser ved skybrud. Det er en fagligt spændende opgave. Vi skal nemlig bore tunnelen med en metode, der stadig er ganske ny i Danmark, og som giver os mulighed for at bore effektivt og stabilt gennem den københavnske undergrund,” fortæller senior produktionschef i NCC, Rasmus Rasmussen.

Miljøvenlig klimasikring
Med regnvandstunnelen på Østerbro får københavnerne en klimasikringsløsning, der hurtigt fjerner vandet fra byen, da det sendes direkte ud i havnen. På den måde optager det ikke plads i spildevandssystemet og er dermed også en mere miljøvenlig løsning, eftersom regnvandet ellers skulle pumpes hele vejen til rensningsanlægget Lynetten.

NCC er nu i gang med at anlægge den første af tre skakte af ca. 14 meters dybde, hvorfra borearbejdet til tunnelen startes. Den første skakt anlægges ved Lautrupkaj og får en diameter på 13 meter.  Det tager omkring syv måneder at bygge skakten. Til januar 2016 sænkes boremaskinen ned og det egentlige tunneleringsarbejde sættes i gang. I efteråret 2016 går NCC i gang med at anlægge de sidste to skakte, ved Johan Svendsens Vej og ved Carl Nielsens Allé

Arbejdet med tunnelen forventes færdigt i slutningen af 2016.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Kommunikations- & Marketingchef Ghita Borring, NCC Construction Danmark A/S, telefon 41 70 44 40

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 45,5 mia. kr. og 18.000 medarbejdere i 2014. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. I 2014 havde NCC i Danmark en omsætning på 6,2 mia. DKK og cirka 2.100 ansatte.

Tags: