NCC har sat gang i nedrivningen på Lerchesgade i Odense

Report this content
Læse original

NCC har i samarbejde med P. Olesen, startet nedrivningen af den eksisterende bygning på byggegrunden på Lerchesgade i Odense. Fremover skal grunden ved havnen huse Bygningsstyrelsen i et kontorknudepunkt med bærende konstruktioner af træ som en af de første af slagsen i Danmark.

NCC og Bygningsstyrelsen er nu ét skridt nærmere visionen om det nye kontorknudepunkt af træ i Odense. NCC’s samarbejdspartner på nedrivningsdelen, P. Olesen, som har stærke kompetencer indenfor bl.a. miljøsanering, er gået i gang med nedrivningsarbejdet af det eksisterende byggeri. Arbejdet forventes afsluttet i maj.

”I NCC er vi glade for, at arbejdet på Lerchesgade nu er sat i værk, og at vi på den måde er med til at bane vejen for træbyggeri i Danmark. Vi er stolte over at tage en så stor og vigtig opgave op, som vil bidrage til at udvikle fremtidens grønne løsninger i den danske byggebranche.” siger Lars Ørvad, sektionsdirektør i NCC.

Nænsom nedrivning
Byggeriet vil gennemgående have fokus på bæredygtige tiltag for besparelse af CO2-udledning, miljøpåvirkning samt genbrug og genanvendelse – både i forhold til selve byggeriet og den efterfølgende drift.

“Det er dejligt, at vi nu kan se aktivitet på byggepladsen. Vi ser positivt på visionen og de konkrete tiltag, der skal være med til at reducere projektets belastning på miljøet, heriblandt de materialer som man har valgt at genanvende i forbindelse med den nye bygning, og vi ser frem til den kommende proces med opførelsen af det nye kontorknudepunkt.” siger Kristian Fuglsang Strøm, projektleder i Bygningsstyrelsen.
 

I nedrivningsprocessen er der fokus på mulighederne for genanvendelse og genbrug af eksisterende materialer, som konstateres ikke-forurenet. I praksis drejer det sig om genanvendelse af branddøre, lamper, brandskabe, håndvaske og toiletter. Derudover genanvender NCC tegl og beton fra byggeriet; det eksisterende materiale knuses på stedet, og mens betonen forventes genanvendt som tilslag i vejbyggeri, vil de knuste tegl blive udlagt i bede på grunden, når byggeriet står færdigt.

Forurenet materiale genanvendes ikke
Nedrivningen af det nuværende byggeri fra 1975 på Lerchesgade er en omfattende proces i og med, at der er anvendt materialer, som indeholder problematiske stoffer, som asbest og PCB. Det ses ofte i ældre bygninger. NCC tager ansvar for, at materialerne håndteres rigtigt og efter forskrifterne, med hensyn til medarbejdere og miljøet, og de har derfor hyret nedrivningsfirmaet P. Olesen til opgaven.

”Når man foretager en nedrivning, skal man inden arbejdet påbegyndes, anmelde den estimerede affaldsmængde, art og forureningsgrad til de respektive myndigheder. Derefter anviser myndighederne, hvor affaldet skal deponeres. Vi genanvender naturligvis ikke forurenede materialer,” siger Mette Reffstrup, miljøkoordinator i P. Olesen.

Fakta omkring bortskaffelse af materialer

  • På denne sag køres gips, rent træ, forurenet træ, jern og metal, linoleum og klinker til Norrecco i Odense.
  • Linoleum og gulvtæpper og træ med tungmetaller, køres til Norrecco i Odense.
  • Farligt affald med PCB, klorparafiner og klæb med kulbrinter, køres til specialbehandling hos Fortum Waste Solution i Odense.
  • Vinyl, sandblæsersand med PCB og tungmetaller, gips, fuger med PCB og asbest køres til Odense Nord Miljøcenter.

De ting der kan genbruges, kører P. Olesen til deres eget lager i Hovedgård, hvorfra det sættes til salg via onlineplatformen Greendozer.

Klargøringen af byggegrunden forventes afsluttet i maj, og Bygningsstyrelsens nye kontorknudepunkt forventes at stå klar til indflytning i 2025.

For yderligere information kontakt venligst:
Pressechef Carl Johan Corneliussen, Tlf.: 26152127, E-mail: carcor@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og infrastrukturprojekter, samt asfalt og råstofudvinding. I 2020 havde NCC en omsætning på ca. 38 mia. DKK. og 14.500 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.