NCC henter tre jernbaneordrer i Malmø

Entreprenørfirmaet NCC spiller en af hovedrollerne, når det store projekt med at etablere ny jernbane og Citytunnel næste år sættes i gang i Malmø. En af de mere kuriøse opgaver er at gøre det muligt for danske og svenske tog at krydse Øresund uden besvær. Togene i Danmark og Sverige kører nemlig i hver sin side af jernbanenettet. Alt i alt udfører NCC arbejder for Banverket for 1,6 milliarder svenske kroner. Togtrafikken mellem Danmark og Sverige får det lettere i 2008, når et avanceret sporbytteanlæg er færdig udenfor Malmø centrum. Anlægget, som bygges af NCC, lader togene skifte spor, sådan at den danske højrekørsel vendes til svensk venstrekørsel, når danske tog kører ind i Sverige - og i den modsatte retning vender de svenske tog, der skal ind i Danmark, fra venstre- til højrekørsel. Anlægget bygges ved industriområdet Sege, mellem den indre ringvej og Lommavägen i Arlöv lige uden for Malmø centrum. Opgaven til NCC fra Banverket er på 106 millioner svenske kroner og omfatter jord- og betonarbejdet med en 210 meter lang tunnel til to jernbanespor samt en jernbaneslugt i beton på yderligere 210 meter. Desuden indgår cirka 500 meter lange støttende mure og 450 meter med støjværn samt pumpestationer, en servicevej, jordarbejdet til jernbanesporene og den endelige finish med planter omkring anlægget. Tunnelen skal stå færdige ved årsskiftet 2006/2007. Hele jernbaneanlægget ventes færdigt i september 2008. Desuden har Banverket givet NCC opgaven med at udføre to af de tre arbejder på at etablere den ny Citytunnel i Malmø. NCC skal dels bygge den nye station Malmö Central Nedre og dels bygge jernbanestrækningen Hyllie-Vintrie. Malmø Central Nedre bliver en underjordisk station i en tunnel, som anlægges af NCC ligesom der skal udføres kajarbejde og en ny bro over Suells kanal. Ordren på at bygge Malmø Central Nedre er 1,2 milliarder svenske kroner værd for NCC. Arbejdet begyndes i foråret og ventes færdigt i 2009. Opgaven på strækningen Hyllie-Vintrie omfatter fire kilometer med syv broer, tunneller og jernbaneslugter. Kontrakten er på 300 millioner svenske kroner med byggestart i foråret 2005, når der foreligger en miljøgodkendelse. Arbejdet afsluttes i 2007.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41 mia. DKK og 15.500 medarbejdere i 2019. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner