NCC i gang med at bygge forskerpark

NCC er begyndt på byggeriet af den nye IT-Forskerpark i Århus til 100 millioner kroner. Århus' nye IT-Forskerpark er nu mere end en vision på tegnebordet. NCC er gået i gang med at opføre bygningerne på Katrinebjerg til 100 millioner kroner, som skal være mødested mellem forskning, uddannelse og erhvervsliv. Århus' IT-forskerpark skal virkeliggøre visionen om et kreativt mødested mellem forskning og erhvervsliv, hvor vejen fra forskningsresultater til kommercielle produkter er kortest mulig. En vision, som NCC frem til marts 2006 opfører rammerne omkring. Den nye IT-park kommer til at ligge på hjørnet af Åbogade og Helsingforsgade umiddelbart ved siden af Alexandra-Instituttet, der i forvejen er centrum for forskning, udvikling og uddannelse inden for IT-området. NCC har sammen med Arkitektfirmaet C.F. Møller og Søren Jensen A/S Rådgivende Ingeniørfirma skabt udformningen af bygningerne. Projektet blev udvalgt i skarp konkurrence med fem andre forslag, fordi det var økonomisk mest fordelagtigt, og lever op til alle IT-parkens funktionelle krav. Århus Universitet har lagt beslag på 3.000 kvadratmeter af den nye forskningspark, som skal benyttes i tilknytning til den eksisterende forskerpark på den anden side af Åbogade. Alexandra-instituttet har lejet 1.000 kvadratmeter, hvoraf halvdelen er til instituttets Innovation Lab. De øvrige 6.000 kvadratmeter udlejes til virksomheder inden for IT-området. Miljøoprydning sat i gangInden byggeriet gik i gang fjernede NCC Brdr. Kiers' gamle lagerhaller på området. "Nu fortsætter vi med miljøoprydningen og jordarbejdet, inden vi begynder på det egentlige byggeri. Indtil nu har der været en rigtig god ånd i projekteringssamarbejdet. Vi er en stor styregruppe, blandt andet fordi der er mange brugere repræsenteret, men det hele kører på skinner," siger projekteringsdirektør Finn Mortensen fra NCC. Den færdige IT-forskerpark kommer til at bestå af to bygningskroppe, som samler sig om et stort, fire etager højt indendørs torv, der bliver bygningens trafikale centrum og mødested for husets brugere. Torvet indrettes med auditorier, bibliotek og kantine. De to bygningskroppe består af et forhus og en bagvedliggende U-formet bygning med atrium. Forhuset, hvor der blandt andet er Innovation Lab, placeres mod et nyt udendørs torv, der bliver Katrinebjerg-områdets centrale samlingspunkt. U-bygningen bagved omkranser et lukket indre gårdrum og kommer til at indeholde forsknings- og kontorfaciliteter til både virksomheder og universitet. Husets bærende konstruktion udføres i beton. Facaderne bliver af glas og lyse murflader. De store vinduespartier får alu- og stålrammer og den udvendige solafskærmning udformes som store aluminiumsvinger. På glasfacaden ud mod torvet kan disse vinger benyttes som et gigantisk filmlærred ud mod pladsen. Fakta om IT-Forskerpark Katrinebjerg A/SAdresse:Hjørnet af Åbogade og Helsingforsgade, 8200 Århus N.Kunde:IT-Forskerpark Katrinebjerg A/STotalentreprenør:NCC Construction Danmark A/SKontraktsum:Cirka 100 mio. kr.Arkitekt:Arkitektfirmaet C.F. MøllerIngeniør:Søren Jensen A/S Rådgivende IngeniørerSamlet byggeri:10.000 kvadratmeterByggeperiode:1. oktober 2004 - 1. marts 2006

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41 mia. DKK og 15.500 medarbejdere i 2019. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner